Item


Salut percebuda, patrons d’activitat física i autodescripció física en una mostra d’estudiants universitaris

he relationship between the practice of physical activity, diet and consumption of substances in young university students allows the establishment of healthy lifestyle patterns that can improve health in adulthood. This study was conducted with a representative sample of UdG students from all faculties and degrees. The results show that 30% are sedentary, 40% do not practise physical-sports activity, and only 50% of practitioners do so according to WHO recommendations. Only 26.2% follow a suitable diet according to patterns of the Mediterranean Diet. With regard to substance consumption, 95% of the sample consume alcohol regularly, especially at the weekend, 25% of this group consume above the risk threshold, and more than 22% consume high quantities more than once a month. 41% declare themselves regular smokers, while 50% of the sample (men and women) consume other substances above the risk threshold. The highest percentage of regular consumers can be found in the faculties of humanities, education and psychology. Most students (92%) consider their health to be good, although when asked about physical limitations or emotional problems, the score obtained is around the average in physical health and lower for mental health. From a gender perspective, although there is a positive relationship between healthy lifestyle habits with physical and mental health, this relationship is greater in men than in women. The results also show that students who regularly practise physical activity have a lower risk of consuming substances and better mental health

La relació entre la pràctica d’activitat física, alimentació i consum de substàncies en joves universitaris permet establir patrons de vida saludable que poden arribar a millorar la salut en l’edat adulta. L’estudi es va realitzar amb una mostra representativa d’estudiants de la UdG de totes les facultats i graus. Els resultats mostren que un 30% són sedentaris, un 40% no practica activitat físicoesportiva, i sols el 50% dels practicants ho fa segons recomanacions de l’OMS. Sols un 26,2% segueixen una dieta adequada segons patrons de la Dieta Mediterrània. Pel que fa al consum de substàncies, un 95% de la mostra consumeix alcohol amb regularitat, sobre tot el cap de setmana, d’aquests un 25% refereix un consum per sobre el llindar de risc, i més del 22% fa consum d’afartament més d’un cop al mes. Un 41% es declaren fumadors habituals, mentre que un 50% de la mostra (homes i dones) consumeix altres substàncies per sobre el llindar de risc, trobant-se el major percentatge de consumidors habituals en les facultats de lletres, educació i psicologia. La majoria d’estudiants (92%) considera que la seva salut és bona, encara que quan se’ls pregunta sobre limitacions físiques o problemes emocionals, la puntuació obtinguda està a l’entorn de la mitjana en salut física i per sota en la mental. Des d’una perspectiva de gènere, si bé hi ha una relació positiva entre hàbits de vida saludables amb la salut física i mental, aquesta relació és major en els homes que en dones. Els resultats mostren també que els estudiants que practiquen regularment activitat física tenen un menor risc de consumir substàncies i una millor salut mental

Universitat de Girona

Manager: Gracia Blanco, Manuel de
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Psicologia
Author: González-Lafont, Araceli
Date: 2020 December 16
Abstract: he relationship between the practice of physical activity, diet and consumption of substances in young university students allows the establishment of healthy lifestyle patterns that can improve health in adulthood. This study was conducted with a representative sample of UdG students from all faculties and degrees. The results show that 30% are sedentary, 40% do not practise physical-sports activity, and only 50% of practitioners do so according to WHO recommendations. Only 26.2% follow a suitable diet according to patterns of the Mediterranean Diet. With regard to substance consumption, 95% of the sample consume alcohol regularly, especially at the weekend, 25% of this group consume above the risk threshold, and more than 22% consume high quantities more than once a month. 41% declare themselves regular smokers, while 50% of the sample (men and women) consume other substances above the risk threshold. The highest percentage of regular consumers can be found in the faculties of humanities, education and psychology. Most students (92%) consider their health to be good, although when asked about physical limitations or emotional problems, the score obtained is around the average in physical health and lower for mental health. From a gender perspective, although there is a positive relationship between healthy lifestyle habits with physical and mental health, this relationship is greater in men than in women. The results also show that students who regularly practise physical activity have a lower risk of consuming substances and better mental health
La relació entre la pràctica d’activitat física, alimentació i consum de substàncies en joves universitaris permet establir patrons de vida saludable que poden arribar a millorar la salut en l’edat adulta. L’estudi es va realitzar amb una mostra representativa d’estudiants de la UdG de totes les facultats i graus. Els resultats mostren que un 30% són sedentaris, un 40% no practica activitat físicoesportiva, i sols el 50% dels practicants ho fa segons recomanacions de l’OMS. Sols un 26,2% segueixen una dieta adequada segons patrons de la Dieta Mediterrània. Pel que fa al consum de substàncies, un 95% de la mostra consumeix alcohol amb regularitat, sobre tot el cap de setmana, d’aquests un 25% refereix un consum per sobre el llindar de risc, i més del 22% fa consum d’afartament més d’un cop al mes. Un 41% es declaren fumadors habituals, mentre que un 50% de la mostra (homes i dones) consumeix altres substàncies per sobre el llindar de risc, trobant-se el major percentatge de consumidors habituals en les facultats de lletres, educació i psicologia. La majoria d’estudiants (92%) considera que la seva salut és bona, encara que quan se’ls pregunta sobre limitacions físiques o problemes emocionals, la puntuació obtinguda està a l’entorn de la mitjana en salut física i per sota en la mental. Des d’una perspectiva de gènere, si bé hi ha una relació positiva entre hàbits de vida saludables amb la salut física i mental, aquesta relació és major en els homes que en dones. Els resultats mostren també que els estudiants que practiquen regularment activitat física tenen un menor risc de consumir substàncies i una millor salut mental
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/671067
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19295
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Subject: Estudiants universitaris
Estudiantes universitarios
University students
Estil de vida
Estilo de vida
Lifestyle
Salut percebuda
Salud percibida
Perceived health
Activitat física
Physical activity
Autodescripció física
Autodescripción física
Physical self-description
Alimentació
Alimentación
Diet
Consum de substàncies
Consumo de substancias
Substance use
Joves
Jóvenes
Youth
159.9 - Psicologia
378 - Ensenyament superior. Universitats
61 - Medicina
79 - Diversions. Espectacles. Cinema. Teatre. Dansa. Jocs. Esports
Title: Salut percebuda, patrons d’activitat física i autodescripció física en una mostra d’estudiants universitaris
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors