Item


Anàlisi de la competència motriu en els adolescents: millora a través d’un treball neuromuscular integrat

Motorincompetence in adolescence has a very direct association with physical inactivity and increased risk of injury. The aim of this study is focused in two parts: analyze Fundamental Motor Skills in teenagers and study the effects of an Integrative Neuromuscular Training program. In this way, we will answerthe hypothesis ofthe study evaluating if this type of program can improve the level in motor skills and sports performance in young people, in order to bring them to an active and healthy lifestyle. To carry out this project, data has been collected from a total of 58 studentsfrom 1r ESO in the high school Vall de Llémena, from a descriptive study, the level of motor competence is analyzed in relation to sex, age of maturity and their live style. The results indicate thatthe boys have betterlevels of Motor Competence than girls, also the period of growth development is determinant, because the students who are in pre-puberty stage show the bests results indicating that having an active live style is essential. From here it has been proposed the idea of introduce an Integrative Neuromuscular Training in the warm-up in order to evaluate the effects and contribute to correct and improve her motor skills

La incompetència motriu en l’adolescència té una associació molt directe pel que fa a la inactivitat física i l’augment dels riscs de lesions. L’objectiu general d’aquest estudi es centra amb dues parts: analitzar les Habilitats Motrius Bàsiques dels adolescents i estudiar els efectes d’un programa de Treball Neuromuscular Integrat. D’aquesta manera donarem resposta a la hipòtesi de l’estudi, valorant si aquest tipus de programa pot afavorir en la millora del nivell de les Habilitats Motrius i en el rendiment esportiu dels joves, per tal de poder portar-los a un estil de vida actiu i saludable. Per dur a terme aquest projecte, s’han recollit les dades d’un total de 58 alumnes del 1r cicle de secundària de l’Institut Vall de Llémena. A partir d’un estudi descriptiu,s’analitza el nivell de CM en relació amb el sexe, l’edat madurativa i el seu estil de vida. Els resultats obtinguts indiquen que, els nois presenten millors nivells de competència motriu que les noies, que el període de desenvolupament és determinant, ja que els alumnes que estan en l’etapa prepuberal mostren els millors resultats afegint també que portar un estil de vida actiu és essencial. A partir d’aquí es proposa la idea d’implementar un TNI dins l’escalfament d’Educació Física i així poder valorar els seus efectes i contribuir en rectificar i polir les seves Habilitats Motrius

Manager: Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES)
Font Lladó, Raquel
Author: Capó Sureda, Joana M.
Date: 2020 July 7
Abstract: Motorincompetence in adolescence has a very direct association with physical inactivity and increased risk of injury. The aim of this study is focused in two parts: analyze Fundamental Motor Skills in teenagers and study the effects of an Integrative Neuromuscular Training program. In this way, we will answerthe hypothesis ofthe study evaluating if this type of program can improve the level in motor skills and sports performance in young people, in order to bring them to an active and healthy lifestyle. To carry out this project, data has been collected from a total of 58 studentsfrom 1r ESO in the high school Vall de Llémena, from a descriptive study, the level of motor competence is analyzed in relation to sex, age of maturity and their live style. The results indicate thatthe boys have betterlevels of Motor Competence than girls, also the period of growth development is determinant, because the students who are in pre-puberty stage show the bests results indicating that having an active live style is essential. From here it has been proposed the idea of introduce an Integrative Neuromuscular Training in the warm-up in order to evaluate the effects and contribute to correct and improve her motor skills
La incompetència motriu en l’adolescència té una associació molt directe pel que fa a la inactivitat física i l’augment dels riscs de lesions. L’objectiu general d’aquest estudi es centra amb dues parts: analitzar les Habilitats Motrius Bàsiques dels adolescents i estudiar els efectes d’un programa de Treball Neuromuscular Integrat. D’aquesta manera donarem resposta a la hipòtesi de l’estudi, valorant si aquest tipus de programa pot afavorir en la millora del nivell de les Habilitats Motrius i en el rendiment esportiu dels joves, per tal de poder portar-los a un estil de vida actiu i saludable. Per dur a terme aquest projecte, s’han recollit les dades d’un total de 58 alumnes del 1r cicle de secundària de l’Institut Vall de Llémena. A partir d’un estudi descriptiu,s’analitza el nivell de CM en relació amb el sexe, l’edat madurativa i el seu estil de vida. Els resultats obtinguts indiquen que, els nois presenten millors nivells de competència motriu que les noies, que el període de desenvolupament és determinant, ja que els alumnes que estan en l’etapa prepuberal mostren els millors resultats afegint també que portar un estil de vida actiu és essencial. A partir d’aquí es proposa la idea d’implementar un TNI dins l’escalfament d’Educació Física i així poder valorar els seus efectes i contribuir en rectificar i polir les seves Habilitats Motrius
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19301
Language: cat
Collection: Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Motricitat
Motor ability
Adolescents
Teenagers
Educació física
Physical education and training
Músculs
Muscles
Sistema nerviós
Nervous system
Title: Anàlisi de la competència motriu en els adolescents: millora a través d’un treball neuromuscular integrat
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors