Item


Programa d’entrenament multimodal per a la millora de la qualitat de vida en nens i nenes amb paràlisi cerebral hemiparètica: projecte de recerca

Introduction: This essay came up with the fact that children with cerebral palsy practise lower percentages of physical exercise than their healthy peers and the need of creating optimal programmes for this collective. 6 Purpose: To increase the quality of life of children with hemiplegic cerebral palsy. Method: Participants will be 5 children with hemiplegic cerebral palsy (8-11 years), with levels I and II of the Gross Motor Function Classification System (GMFCS). The training programme consists of 12 weeks, doing 3 sessions per week of one hour each, containing both terrestrial and aquatic sessions. The variables that are assessed are the quality of life and the physical abilities that are affected the most, which are strength, endurance, balance and flexibility and it is also assessed the level of spasticity on the paretic limbs. Results: The expectations of this programme are to increase the functional strength and endurance, especially during gait, improve balance and increase the flexibility, in order to improve the range of movement and reduce spasticity. Conclusions: This programme pretend to improve the physical capacities, so children can increase their quality of life, allowing the performance of the tasks of daily life in an autonomous and secure way

Introducció: Aquest treball sorgeix de la realitat que viuen els nens i nenes amb paràlisi cerebral, els quals realitzen percentatges molt més baixos d’exercici físic que aquells sense discapacitat i de la necessitat que apareix de crear programes òptims per a aquest col·lectiu. Objectiu: Millorar la qualitat de vida dels nens i nenes amb paràlisi cerebral hemiparètica. Mètode: Els participants seran 5 nens i nenes amb paràlisi cerebral hemiparètica (8-11 anys), amb nivells I i II de la Gross Motor Function Classification System (GMFCS). El programa d’entrenament consta de 12 setmanes, realitzant 3 sessions setmanals d’una hora, on apareixen sessions tant en el medi terrestre com aquàtic. Les variables que es mesuren són la qualitat de vida i les capacitats físiques que es veuen més afectades, les quals són la força, la resistència, l’equilibri i la flexibilitat i també es mesura el nivell d’espasticitat en les extremitats parètiques. Resultats: El que s’espera d’aquest programa és un augment de la força funcional i la resistència cardiovascular, sobretot durant la marxa, una millora de l’equilibri i un augment de la flexibilitat, de manera que millori l’amplitud de moviment i disminueixi el grau d’espasticitat. Conclusions: El que es pretén amb aquest programa és una millora de les capacitats físiques, de manera que aquestes portin a un augment de la qualitat de vida al permetre la realització de les tasques de la vida quotidiana d’una manera autònoma i segura

Manager: Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES)
Barra Canaleta, Míriam
Author: Hernandez Garriga, Alba
Date: 2019 June 7
Abstract: Introduction: This essay came up with the fact that children with cerebral palsy practise lower percentages of physical exercise than their healthy peers and the need of creating optimal programmes for this collective. 6 Purpose: To increase the quality of life of children with hemiplegic cerebral palsy. Method: Participants will be 5 children with hemiplegic cerebral palsy (8-11 years), with levels I and II of the Gross Motor Function Classification System (GMFCS). The training programme consists of 12 weeks, doing 3 sessions per week of one hour each, containing both terrestrial and aquatic sessions. The variables that are assessed are the quality of life and the physical abilities that are affected the most, which are strength, endurance, balance and flexibility and it is also assessed the level of spasticity on the paretic limbs. Results: The expectations of this programme are to increase the functional strength and endurance, especially during gait, improve balance and increase the flexibility, in order to improve the range of movement and reduce spasticity. Conclusions: This programme pretend to improve the physical capacities, so children can increase their quality of life, allowing the performance of the tasks of daily life in an autonomous and secure way
Introducció: Aquest treball sorgeix de la realitat que viuen els nens i nenes amb paràlisi cerebral, els quals realitzen percentatges molt més baixos d’exercici físic que aquells sense discapacitat i de la necessitat que apareix de crear programes òptims per a aquest col·lectiu. Objectiu: Millorar la qualitat de vida dels nens i nenes amb paràlisi cerebral hemiparètica. Mètode: Els participants seran 5 nens i nenes amb paràlisi cerebral hemiparètica (8-11 anys), amb nivells I i II de la Gross Motor Function Classification System (GMFCS). El programa d’entrenament consta de 12 setmanes, realitzant 3 sessions setmanals d’una hora, on apareixen sessions tant en el medi terrestre com aquàtic. Les variables que es mesuren són la qualitat de vida i les capacitats físiques que es veuen més afectades, les quals són la força, la resistència, l’equilibri i la flexibilitat i també es mesura el nivell d’espasticitat en les extremitats parètiques. Resultats: El que s’espera d’aquest programa és un augment de la força funcional i la resistència cardiovascular, sobretot durant la marxa, una millora de l’equilibri i un augment de la flexibilitat, de manera que millori l’amplitud de moviment i disminueixi el grau d’espasticitat. Conclusions: El que es pretén amb aquest programa és una millora de les capacitats físiques, de manera que aquestes portin a un augment de la qualitat de vida al permetre la realització de les tasques de la vida quotidiana d’una manera autònoma i segura
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19302
Language: cat
Collection: Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Infants paralítics cerebrals
Cerebral palsied children
Paràlisi cerebral
Cerebral palsy
Exercici
Exercise
Qualitat de vida
Quality of life
Condició física
Physical fitness
Title: Programa d’entrenament multimodal per a la millora de la qualitat de vida en nens i nenes amb paràlisi cerebral hemiparètica: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors