Item


The socio-cognitive dimension of water: the case of politicisation of water in Barcelona

The thesis studies the discursive construction of cognitive frames in the water sector in order to understand the dynamics of politicisation and depoliticisation in the water conflict in Barcelona between 2011 and 2020. The focus is placed on a particular type of politicisation at work in our case study: the populist politicisation. Using Critical Discourse Analysis as a method, the thesis will address the following research questions: (1) To what extent is the politicisation of water in Barcelona a populist one and to what extent does it challenge the water paradigm in the city? (2) How do private actors react to the politicisation of water in the city and why does it matter? (3) Is Circular Economy a de-politicised area in the interaction between the actors in conflict? At theoretical level, the work articulates a novel conceptual framework which critically combines the literatures on populism, politicisation, and construction of discursive coalitions to analyse the water conflict in Barcelona. At empirical level, this conceptual framework is used to correct the one-sidedness of existing studies on politicisation of water or “remunicipalisation” which focus mainly on the public actors and disregard to a great extent the reaction of private actors

Aquesta tesi doctoral estudia la construcció discursiva de marcs cognitius en el sector de l’aigua per tal de comprendre la dinàmica de politització i despolitització de l’aigua a la ciutat de Barcelona entre el 2011 i el 2020. L’estudi de cas se centra en un tipus particular de politització: la política populista. Utilitzant el mètode denominat anàlisi crítica del discurs, la tesi aborda les següents preguntes d’investigació: (1) ¿En quina mesura el discurs de l’aigua a Barcelona en aquest període és populista i quins son els seus efectes polítics? (2) Com reaccionen els actors privats davant el canvi de política de l’aigua a la ciutat i quina importància té aquesta reacció? (3) És l’economia circular un àmbit despolititzat en la interacció entre els actors en conflicte? A nivell teòric, la tesi articula un marc conceptual original que combina la literatura sobre populisme, politització i ecologia política per analitzar el conflicte de l’aigua a Barcelona. A nivell empíric, aquest marc teòric serveix per corregir la unilateralitat dels estudis existents sobre la política de l’aigua o la remunicipalització, centrats de manera preponderant en els actors públics, i que per tant no tenen en compte el discurs i les estratègies de legitimació dels actors privats

Universitat de Girona

Manager: Poch, Manuel
Amores Barrero, Maria José
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària
Author: Popartan, Lucia Alexandra
Date: 2020 October 8
Abstract: The thesis studies the discursive construction of cognitive frames in the water sector in order to understand the dynamics of politicisation and depoliticisation in the water conflict in Barcelona between 2011 and 2020. The focus is placed on a particular type of politicisation at work in our case study: the populist politicisation. Using Critical Discourse Analysis as a method, the thesis will address the following research questions: (1) To what extent is the politicisation of water in Barcelona a populist one and to what extent does it challenge the water paradigm in the city? (2) How do private actors react to the politicisation of water in the city and why does it matter? (3) Is Circular Economy a de-politicised area in the interaction between the actors in conflict? At theoretical level, the work articulates a novel conceptual framework which critically combines the literatures on populism, politicisation, and construction of discursive coalitions to analyse the water conflict in Barcelona. At empirical level, this conceptual framework is used to correct the one-sidedness of existing studies on politicisation of water or “remunicipalisation” which focus mainly on the public actors and disregard to a great extent the reaction of private actors
Aquesta tesi doctoral estudia la construcció discursiva de marcs cognitius en el sector de l’aigua per tal de comprendre la dinàmica de politització i despolitització de l’aigua a la ciutat de Barcelona entre el 2011 i el 2020. L’estudi de cas se centra en un tipus particular de politització: la política populista. Utilitzant el mètode denominat anàlisi crítica del discurs, la tesi aborda les següents preguntes d’investigació: (1) ¿En quina mesura el discurs de l’aigua a Barcelona en aquest període és populista i quins son els seus efectes polítics? (2) Com reaccionen els actors privats davant el canvi de política de l’aigua a la ciutat i quina importància té aquesta reacció? (3) És l’economia circular un àmbit despolititzat en la interacció entre els actors en conflicte? A nivell teòric, la tesi articula un marc conceptual original que combina la literatura sobre populisme, politització i ecologia política per analitzar el conflicte de l’aigua a Barcelona. A nivell empíric, aquest marc teòric serveix per corregir la unilateralitat dels estudis existents sobre la política de l’aigua o la remunicipalització, centrats de manera preponderant en els actors públics, i que per tant no tenen en compte el discurs i les estratègies de legitimació dels actors privats
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/671135
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19358
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Aigua
Agua
Water
Barcelona
Populisme
Populismo
Populism
Politització
Politización
Politicisation
Remunicipalització
Remunicipalización
Ecologia política
Ecología política
Political ecology
Abastament d’aigua
Abastecimiento de agua
Water supply
Recursos hidràulics
Recursos hidráulicos
Water resources
Marc cognitiu
Marco cognitivo
Cognitive frame
159.9 - Psicologia
316 - Sociologia. Comunicació
32 - Política
628 - Enginyeria sanitària. Aigua. Sanejament. Enginyeria de la il·luminació
Title: The socio-cognitive dimension of water: the case of politicisation of water in Barcelona
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors