Item


Indicació selectiva de "shunt" en l’endoarteriectomia carotídia, un nou mètode

The protocol followed in this thesis is to indicate the EAC according to the NASCET criteria. Closure of the arteriotomy with patch. The criteria to indicate this have been based on an original method, which takes into account the decrease in the mean pressure of the internal carotid artery, in the measure before and after the clamping of the common and external carotid arteries in EAC. In general, if it exceeds 20mmHg, it indicates the shunt, except in cases where the mean pressure of the internal carotid after the clamping of the common and external carotid arteries exceeds 60mmHg. 150 consecutive EAC have been analysed in 150 patients. The proposed method retains the conceptual criterion for shunt indication by lowering the internal carotid pressure during carotid clamping, with good results in morbidity and mortality and is a simple method to apply with conventional technology

El protocol seguit en aquesta tesi és indicar la EAC segons els criteris NASCET. Tancament de l’arteriotomia amb patch. Els criteris per indicar-lo s’han basat en un mètode original, que té en compte la davallada de la pressió mitjana de l’arteria caròtida interna, en la mesura prèvia i posterior al pinçament de les artèries caròtida comú i externa en l’EAC. De forma general, si aquesta supera els 20mmHg, s’indica el shunt, excepte en els casos on la pressió mitjana de la caròtida interna posterior al pinçament de les artèries caròtida comú i externa supera els 60mmHg. S’han analitzat 150 EAC consecutives en 150 pacients. El mètode proposat conserva el criteri conceptual d’indicació de shunt per davallada de la pressió de la caròtida interna durant el pinçament carotidi, amb bons resultats de morbiditat i mortalitat i és un mètode senzill d’aplicar amb tecnologia convencional

Universitat de Girona

Manager: Serena, Joaquín
Silva Blas, Yolanda
Kádár García, Elisabeth
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Mèdiques
Author: Andrés Navarro, Omar
Date: 2020 September 25
Abstract: The protocol followed in this thesis is to indicate the EAC according to the NASCET criteria. Closure of the arteriotomy with patch. The criteria to indicate this have been based on an original method, which takes into account the decrease in the mean pressure of the internal carotid artery, in the measure before and after the clamping of the common and external carotid arteries in EAC. In general, if it exceeds 20mmHg, it indicates the shunt, except in cases where the mean pressure of the internal carotid after the clamping of the common and external carotid arteries exceeds 60mmHg. 150 consecutive EAC have been analysed in 150 patients. The proposed method retains the conceptual criterion for shunt indication by lowering the internal carotid pressure during carotid clamping, with good results in morbidity and mortality and is a simple method to apply with conventional technology
El protocol seguit en aquesta tesi és indicar la EAC segons els criteris NASCET. Tancament de l’arteriotomia amb patch. Els criteris per indicar-lo s’han basat en un mètode original, que té en compte la davallada de la pressió mitjana de l’arteria caròtida interna, en la mesura prèvia i posterior al pinçament de les artèries caròtida comú i externa en l’EAC. De forma general, si aquesta supera els 20mmHg, s’indica el shunt, excepte en els casos on la pressió mitjana de la caròtida interna posterior al pinçament de les artèries caròtida comú i externa supera els 60mmHg. S’han analitzat 150 EAC consecutives en 150 pacients. El mètode proposat conserva el criteri conceptual d’indicació de shunt per davallada de la pressió de la caròtida interna durant el pinçament carotidi, amb bons resultats de morbiditat i mortalitat i és un mètode senzill d’aplicar amb tecnologia convencional
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/671393
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19405
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Endoarteriectomia carotídia
Endarterectomía carotidea
Carotid endarterectomy
Artèria caròtida
Arteria carótida
Caroid artery
Cirurgia vascular
Cirugía vascular
Vascular surgery
Shunt
Angiologia
Angiología
Angiology
Arteriotomia
Arteriotomía
Arteriotomy
616.1 - Patologia del sistema circulatori, dels vasos sanguinis. Trastorns cardiovasculars
617 - Cirurgia. Ortopèdia. Oftalmologia
Title: Indicació selectiva de "shunt" en l’endoarteriectomia carotídia, un nou mètode
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors