Item


Garcilaso, Alfonso d’Avalos y el desarrollo de la literatura vulgar en Nápoles en la década de 1530

The thesis is an overview of vernacular literature produced in Naples in the opening decades of the 16th century, paying particular attention to the 1530s, when the Spanish poet Garcilaso de la Vega lived there. Written from an original and multifaceted perspective, which comprises disciplines that are usually discrete (history, sociology, Spanish philology, Italian philology), it contributes to a better understanding of the phenomenon of the court in the period and place indicated, studying the reality of the court system—particularly, the court of the Ávalos family, between Ischia and Naples—and its relationship with the cultural, historical and ideological environment that underlies the development of the vernacular literature written in Naples in the 1530s

a tesi és un panorama de la literatura vulgar a Nàpols durant les primeres dècades del segle XVI, amb especial atenció als anys 30, època en què el poeta espanyol Garcilaso de la Vega hi va residir allí. Escrita des d’un original i polièdric punt de vista, que comprèn disciplines habitualment separades (història, sociologia, filologia espanyola, filologia italiana), contribueix a una major comprensió del fenomen de la cort en el període i lloc assenyalats, estudiant per a això la realitat del sistema de corts ─en particular, de la cort dels Ávalos, entre Ischia i Nàpols─ i la seva relació amb el mitjà cultural, històric i ideològic que hi ha en el rerefons del desenvolupament de la literatura en llengua vulgar escrita a Nàpols en la dècada de 1530

Universitat de Girona

Manager: Fosalba, Eugenia
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Filologia i Comunicació
Universitat de Girona. Institut de Llengua i Cultura Catalanes
Author: Torre Ávalos, Galdric de la
Date: 2020 November 30
Abstract: The thesis is an overview of vernacular literature produced in Naples in the opening decades of the 16th century, paying particular attention to the 1530s, when the Spanish poet Garcilaso de la Vega lived there. Written from an original and multifaceted perspective, which comprises disciplines that are usually discrete (history, sociology, Spanish philology, Italian philology), it contributes to a better understanding of the phenomenon of the court in the period and place indicated, studying the reality of the court system—particularly, the court of the Ávalos family, between Ischia and Naples—and its relationship with the cultural, historical and ideological environment that underlies the development of the vernacular literature written in Naples in the 1530s
a tesi és un panorama de la literatura vulgar a Nàpols durant les primeres dècades del segle XVI, amb especial atenció als anys 30, època en què el poeta espanyol Garcilaso de la Vega hi va residir allí. Escrita des d’un original i polièdric punt de vista, que comprèn disciplines habitualment separades (història, sociologia, filologia espanyola, filologia italiana), contribueix a una major comprensió del fenomen de la cort en el període i lloc assenyalats, estudiant per a això la realitat del sistema de corts ─en particular, de la cort dels Ávalos, entre Ischia i Nàpols─ i la seva relació amb el mitjà cultural, històric i ideològic que hi ha en el rerefons del desenvolupament de la literatura en llengua vulgar escrita a Nàpols en la dècada de 1530
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/671395
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19407
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Subject: Garcilaso de la Vega
Alfonso d’Avalos
Cort
Corte
Court
Vittoria Colonna
Literatura vulgar
Vernacular literature
Nàpols
Nápoles
Naples
Napoli
S. XVI
16th century
Literatura meridional
Southern Europe literature
82 - Literatura
Title: Garcilaso, Alfonso d’Avalos y el desarrollo de la literatura vulgar en Nápoles en la década de 1530
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors