Item


Sobre las normas irregulares: un aspecto de la realidad jurídica

This doctoral thesis is an analysis of irregular norms, that is to say, norms which do not comply with the conditions for creation of norms established by the law-making rules of a legal system. The aim of this research is to provide a conceptual framework which allows to explain, from a legal theory perspective, the fact that irregular norms produce or may produce legal effects when they are used as foundation of decisions taken by law applying organs. In order to do so, I will review the legal theory concepts involved in this discussion, as well as the main answers given to this matter by the legal literature. In the last part, I will propose the elements that I consider essential to the concept of irregular norm. The reasons developed throughout this research are aimed to demonstrate its main thesis: irregular norms are part of the legal reality and their analysis is closely linked to the configuration of the regularity control mechanisms of a particular legal system

La present tesi doctoral consisteix en una anàlisi entorn de les normes irregulars, és a dir, normes que no s’ajusten a les condicions per a la creació normativa establertes per les normes sobre producció d’un sistema jurídic. L’objectiu del treball de recerca és proporcionar un marc conceptual, des de la teoria jurídica, que permeti donar compte del fet que les normes irregulars produeixin o puguin produir conseqüències jurídiques, quan són utilitzades com a fonament de les decisions dels òrgans aplicadors del dret. Per a això, revisaré els conceptes de teoria del dret involucrats al debat, així com les principals respostes que la literatura jurídica ha ofert davant la problemàtica. En la part final proposaré els elements que considero centrals per a una noció de norma irregular. Els arguments desenvolupats al llarg d’aquesta recerca estan dirigits a mostrar la seva tesi principal: les normes irregulars són un aspecte de la realitat jurídica, l’anàlisi de les quals està estretament vinculat a la configuració dels mecanismes de control de la regularitat d’un sistema jurídic en concret

Universitat de Girona

Manager: Ferrer Beltrán, Jordi
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Dret Privat
Author: Chahuan Zedan, Marcela
Date: 2017 March 10
Abstract: This doctoral thesis is an analysis of irregular norms, that is to say, norms which do not comply with the conditions for creation of norms established by the law-making rules of a legal system. The aim of this research is to provide a conceptual framework which allows to explain, from a legal theory perspective, the fact that irregular norms produce or may produce legal effects when they are used as foundation of decisions taken by law applying organs. In order to do so, I will review the legal theory concepts involved in this discussion, as well as the main answers given to this matter by the legal literature. In the last part, I will propose the elements that I consider essential to the concept of irregular norm. The reasons developed throughout this research are aimed to demonstrate its main thesis: irregular norms are part of the legal reality and their analysis is closely linked to the configuration of the regularity control mechanisms of a particular legal system
La present tesi doctoral consisteix en una anàlisi entorn de les normes irregulars, és a dir, normes que no s’ajusten a les condicions per a la creació normativa establertes per les normes sobre producció d’un sistema jurídic. L’objectiu del treball de recerca és proporcionar un marc conceptual, des de la teoria jurídica, que permeti donar compte del fet que les normes irregulars produeixin o puguin produir conseqüències jurídiques, quan són utilitzades com a fonament de les decisions dels òrgans aplicadors del dret. Per a això, revisaré els conceptes de teoria del dret involucrats al debat, així com les principals respostes que la literatura jurídica ha ofert davant la problemàtica. En la part final proposaré els elements que considero centrals per a una noció de norma irregular. Els arguments desenvolupats al llarg d’aquesta recerca estan dirigits a mostrar la seva tesi principal: les normes irregulars són un aspecte de la realitat jurídica, l’anàlisi de les quals està estretament vinculat a la configuració dels mecanismes de control de la regularitat d’un sistema jurídic en concret
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/671372
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19411
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Normes irregulars
Normas irregulares
Irregular norms
Norma jurídica
Rule of law
Teoria del dret
Teoría del derecho
Legal theory
Filosofia del dret
Filosofía del derecho
Philosophy of law
Validesa jurídica
Validez jurídica
Legal validity
Sistema jurídic
Sistema jurídico
Legal system
34 - Dret
Title: Sobre las normas irregulares: un aspecto de la realidad jurídica
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors