Item


Towards socially sustainable smart cities: observations and potentials from digitizing participatory planning

This thesis contributes to the current debate on the relationship between the participation of digital citizens in urban planning and social sustainability within the framework of the smart city concept. Recent studies have reported that smart city initiatives are failing to live up to sustainability expectations. This, in turn, opens up questions about social sustainability expectations, which require more research. This thesis is written to cast light on the importance of considering the social dimension in smart cities by emphasizing the potential role of citizen participation in urban planning. Specifically, the focus of this study was on small cities in Europe that claim to play an important role in the economic and political development of the European union and hence, should be given more attention in research. This is crucial in social sustainability research since some small cities and their disadvantaged areas are struggling to compete with cities that are able to attract wealth and development, thus reinforcing the inequality gap. This thesis aims to answer three main questions: i) Can digital citizen participation play a role in advancing social sustainability in smart cities?; ii) How can small cities prepare to introduce digital participatory planning under the umbrella of smart cities and how to assess a city’s readiness for digital participatory planning?; and iii) What are the implications of utilizing three-dimensional digital participatory planning on the participatory planning process in less-advantaged area? This study was conducted in three stages based on a collaboration with a government organization and the local citizens. Qualitative and quantitative methods were utilized. The first stage of the research was based on a systematic review of the literature. The second stage utilized qualitative semi-structured interviews and quantitative questionnaires to collect data that were then analyzed using SPSS and NVivo software. The third stage of the research was based on the implementation of a digital participation tool in a real development project in Schiedam, the Netherlands

Aquesta tesi contribueix al debat actual sobre la relació entre la participació ciutadana digital en la planificació urbana i la sostenibilitat social en el marc del concepte de ciutat intel·ligent. Les recerques recents sobre aquest tema indiquen que les iniciatives de les ciutats intel·ligents no estan a l’altura de les expectatives de la sostenibilitat. Aquesta qüestió obre nous interrogants sobre les preocupacions específiques de sostenibilitat social, que mereixen una recerca més aprofundida. Aquesta tesi posa el focus sobre la importància de considerar la dimensió social de les ciutats intel·ligents destacant el paper potencial de la participació ciutadana en la planificació urbana. En particular, se centra en les ciutats petites d’Europa, que exerceixen un paper important en el desenvolupament econòmic i polític de la Unió Europea i que, per tant, haurien de rebre més atenció per part de la comunitat científica. Això és crucial en la recerca sobre la sostenibilitat social, ja que algunes ciutats petites i les seves zones desfavorides lluiten per competir amb ciutats que són capaces d’atreure la riquesa i el desenvolupament, fet que reforça la bretxa de la desigualtat. La present tesi té per objecte respondre a tres preguntes principals: Podria la participació ciutadana digital exercir un paper en el foment de la sostenibilitat social a les ciutats intel·ligents?; Com podrien preparar-se les ciutats petites per introduir la planificació participativa digital en el marc de les ciutats intel·ligents?, i Com podria avaluar-se la preparació de la ciutat per a la planificació participativa digital? L’estudi, que es va dur a terme en tres etapes, es va basar en una col·laboració amb una organització governamental i amb ciutadans. Es van utilitzar mètodes qualitatius i quantitatius. La primera etapa de la recerca es va basar en un examen sistemàtic de la bibliografia. En la segona etapa es van utilitzar entrevistes qualitatives semiestructurades i qüestionaris quantitatius per reunir les dades que després es van analitzar utilitzant el programari SPSS i NVivo. La tercera etapa de la recerca es va basar en la implementació d’una eina de participació digital en un projecte de desenvolupament real a Schiedam , Països Baixos

Universitat de Girona

Manager: Fava, Nadia
Alalouch, Chaham
Castañer i Vivas, Margarida
Sultan Qaboos University
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció
Author: Bouzguenda, Islam
Date: 2021 February 1
Abstract: This thesis contributes to the current debate on the relationship between the participation of digital citizens in urban planning and social sustainability within the framework of the smart city concept. Recent studies have reported that smart city initiatives are failing to live up to sustainability expectations. This, in turn, opens up questions about social sustainability expectations, which require more research. This thesis is written to cast light on the importance of considering the social dimension in smart cities by emphasizing the potential role of citizen participation in urban planning. Specifically, the focus of this study was on small cities in Europe that claim to play an important role in the economic and political development of the European union and hence, should be given more attention in research. This is crucial in social sustainability research since some small cities and their disadvantaged areas are struggling to compete with cities that are able to attract wealth and development, thus reinforcing the inequality gap. This thesis aims to answer three main questions: i) Can digital citizen participation play a role in advancing social sustainability in smart cities?; ii) How can small cities prepare to introduce digital participatory planning under the umbrella of smart cities and how to assess a city’s readiness for digital participatory planning?; and iii) What are the implications of utilizing three-dimensional digital participatory planning on the participatory planning process in less-advantaged area? This study was conducted in three stages based on a collaboration with a government organization and the local citizens. Qualitative and quantitative methods were utilized. The first stage of the research was based on a systematic review of the literature. The second stage utilized qualitative semi-structured interviews and quantitative questionnaires to collect data that were then analyzed using SPSS and NVivo software. The third stage of the research was based on the implementation of a digital participation tool in a real development project in Schiedam, the Netherlands
Aquesta tesi contribueix al debat actual sobre la relació entre la participació ciutadana digital en la planificació urbana i la sostenibilitat social en el marc del concepte de ciutat intel·ligent. Les recerques recents sobre aquest tema indiquen que les iniciatives de les ciutats intel·ligents no estan a l’altura de les expectatives de la sostenibilitat. Aquesta qüestió obre nous interrogants sobre les preocupacions específiques de sostenibilitat social, que mereixen una recerca més aprofundida. Aquesta tesi posa el focus sobre la importància de considerar la dimensió social de les ciutats intel·ligents destacant el paper potencial de la participació ciutadana en la planificació urbana. En particular, se centra en les ciutats petites d’Europa, que exerceixen un paper important en el desenvolupament econòmic i polític de la Unió Europea i que, per tant, haurien de rebre més atenció per part de la comunitat científica. Això és crucial en la recerca sobre la sostenibilitat social, ja que algunes ciutats petites i les seves zones desfavorides lluiten per competir amb ciutats que són capaces d’atreure la riquesa i el desenvolupament, fet que reforça la bretxa de la desigualtat. La present tesi té per objecte respondre a tres preguntes principals: Podria la participació ciutadana digital exercir un paper en el foment de la sostenibilitat social a les ciutats intel·ligents?; Com podrien preparar-se les ciutats petites per introduir la planificació participativa digital en el marc de les ciutats intel·ligents?, i Com podria avaluar-se la preparació de la ciutat per a la planificació participativa digital? L’estudi, que es va dur a terme en tres etapes, es va basar en una col·laboració amb una organització governamental i amb ciutadans. Es van utilitzar mètodes qualitatius i quantitatius. La primera etapa de la recerca es va basar en un examen sistemàtic de la bibliografia. En la segona etapa es van utilitzar entrevistes qualitatives semiestructurades i qüestionaris quantitatius per reunir les dades que després es van analitzar utilitzant el programari SPSS i NVivo. La tercera etapa de la recerca es va basar en la implementació d’una eina de participació digital en un projecte de desenvolupament real a Schiedam , Països Baixos
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/671403
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19416
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Smart cities
Ciutats intel·ligents
Ciudades inteligentes
Social sustainability
Sostenibilitat social
Sostenibilidad social
Community engagement
Participació ciutadana
Participación ciutadana
Participatory planning
Planificació participativa
Planificación participativa
Governance
Governança
Gobernanza
Urban design
Disseny urbà
Diseño urbano
316 - Sociologia. Comunicació
32 - Política
504 - Ciències del medi ambient
71 - Urbanisme. Paisatgisme, parcs i jardins
Title: Towards socially sustainable smart cities: observations and potentials from digitizing participatory planning
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors