Item


Relevance of the epigenetic regulation exercised by hepatic microRNAs in the fatty liver arena: from the bedside to the bench

Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) has become the leading cause of chronic liver disease worldwide, involving a spectrum of disturbances mainly characterized by fatty acid infiltration and fat deposition in the liver parenchyma. Given that alterations in epigenetic mechanisms have been associated with hepatic metabolic disorders, we focused on the relevance of microRNAs (miRNAs) in the pathophysiology of NAFLD. In this thesis, an analysis of hepatic miRNAs comparing patients with and without NAFLD has shown that the disease is associated with an altered miRNA profile, and that the expression of specific miRNAs is related to changes in gene expression and impaired glucose and lipid metabolism. Additionally, altered regulation of miRNAs has been demonstrated through modulation of AMPK in cell and animal models. Finally, specific miRNAs were observed to partially rescued fatty acid overload and modified lipid profiles within hepatocytes, stressing their potential as epigenetic regulators to combat NAFLD

La malaltia de fetge gras no alcohòlic (NAFLD) s’ha convertit en la causa principal de les malalties hepàtiques cròniques a nivell mundial, caracteritzada per la infiltració massiva d’àcids grassos al parènquima hepàtic. Tenint en compte que alteracions en els mecanismes epigenètics s’han associat a trastorns metabòlics del fetge, ens centrem en la rellevància dels microRNAs (miRNAs) en la fisiopatologia de NAFLD. En aquesta tesi, un anàlisi de miRNAs hepàtics comparant pacients amb i sense NAFLD ha demostrat que la malaltia està associada amb un perfil de miRNAs alterat, i que l’expressió d’alguns miRNAs està relacionada amb canvis en l’expressió gènica i amb alteracions en el metabolisme glucídic i lipídic. Addicionalment, s’ha demostrat una alteració de la regulació dels miRNAs a través de la modulació de AMPK en models cel·lulars i animals. I finalment, s’han identificat el potencial terapèutic de miRNAs específics per combatre l’acumulació inadequada d’àcids grassos als hepatòcits

Universitat de Girona

Manager: Ortega Delgado, Francisco José
Fernández-Real Lemos, José Manuel
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Mèdiques
Author: Latorre Luque, Jèssica
Date: 2020 March 4
Abstract: Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) has become the leading cause of chronic liver disease worldwide, involving a spectrum of disturbances mainly characterized by fatty acid infiltration and fat deposition in the liver parenchyma. Given that alterations in epigenetic mechanisms have been associated with hepatic metabolic disorders, we focused on the relevance of microRNAs (miRNAs) in the pathophysiology of NAFLD. In this thesis, an analysis of hepatic miRNAs comparing patients with and without NAFLD has shown that the disease is associated with an altered miRNA profile, and that the expression of specific miRNAs is related to changes in gene expression and impaired glucose and lipid metabolism. Additionally, altered regulation of miRNAs has been demonstrated through modulation of AMPK in cell and animal models. Finally, specific miRNAs were observed to partially rescued fatty acid overload and modified lipid profiles within hepatocytes, stressing their potential as epigenetic regulators to combat NAFLD
La malaltia de fetge gras no alcohòlic (NAFLD) s’ha convertit en la causa principal de les malalties hepàtiques cròniques a nivell mundial, caracteritzada per la infiltració massiva d’àcids grassos al parènquima hepàtic. Tenint en compte que alteracions en els mecanismes epigenètics s’han associat a trastorns metabòlics del fetge, ens centrem en la rellevància dels microRNAs (miRNAs) en la fisiopatologia de NAFLD. En aquesta tesi, un anàlisi de miRNAs hepàtics comparant pacients amb i sense NAFLD ha demostrat que la malaltia està associada amb un perfil de miRNAs alterat, i que l’expressió d’alguns miRNAs està relacionada amb canvis en l’expressió gènica i amb alteracions en el metabolisme glucídic i lipídic. Addicionalment, s’ha demostrat una alteració de la regulació dels miRNAs a través de la modulació de AMPK en models cel·lulars i animals. I finalment, s’han identificat el potencial terapèutic de miRNAs específics per combatre l’acumulació inadequada d’àcids grassos als hepatòcits
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/671499
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19447
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: MicroRNAs
Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)
Fatty liver
Fetge gras
Hígado graso
Epigenetics
Epigenètica
Epigenética
Metabolism
Metabolisme
Metabolism
Triglycerides
Triglicèrids
Triglicéridos
Chronic liver diseases
Malalties hepàtiques cròniques
Enfermedades epáticas crónicas
575 - Genètica general. Citogenètica general. Immunogenètica. Evolució. Filogènia
616.3 - Patologia de l’aparell digestiu. Odontologia
Title: Relevance of the epigenetic regulation exercised by hepatic microRNAs in the fatty liver arena: from the bedside to the bench
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors