Item


Consideraciones sobre la calidad y éxito educativos en las instituciones escolares de educación obligatoria

This study analyzes the scaffolding of a set of six innovative compulsory education schools through the analysis of its structure, organization and educational projects in order to capture the uniqueness of the teaching work and culture, identify those factors that act as a lever for change and favor the promotion and application of methodologies, experiences and innovative educational measures for their transformation, as well as the resistance that hinders or prevents their development in a satisfactory way. In turn, it investigates how such different initiatives or innovations, beyond or below their different orientation, can be successful

Este estudio analiza el andamiaje de un conjunto de seis centros educativos innovadores de educación obligatoria a través del análisis de su estructura, organización y proyectos educativos. Tiene como objetivo captar la singularidad del trabajo y cultura docentes, identificar aquellos factores que actúan como palanca de cambio y favorecen el impulso y aplicación de metodologías, experiencias y medidas educativas innovadoras para su transformación, de igual modo que las resistencias que dificultan o impiden su desarrollo de forma satisfactoria. Se indaga a su vez en cómo iniciativas o innovaciones tan distintas, más allá o por debajo de su diferente orientación, pueden ser exitosas

Universitat de Girona

Manager: Vilà Suñé, Montserrat
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia
Author: Pérez Edo, Esther
Date: 2020 December 17
Abstract: This study analyzes the scaffolding of a set of six innovative compulsory education schools through the analysis of its structure, organization and educational projects in order to capture the uniqueness of the teaching work and culture, identify those factors that act as a lever for change and favor the promotion and application of methodologies, experiences and innovative educational measures for their transformation, as well as the resistance that hinders or prevents their development in a satisfactory way. In turn, it investigates how such different initiatives or innovations, beyond or below their different orientation, can be successful
Este estudio analiza el andamiaje de un conjunto de seis centros educativos innovadores de educación obligatoria a través del análisis de su estructura, organización y proyectos educativos. Tiene como objetivo captar la singularidad del trabajo y cultura docentes, identificar aquellos factores que actúan como palanca de cambio y favorecen el impulso y aplicación de metodologías, experiencias y medidas educativas innovadoras para su transformación, de igual modo que las resistencias que dificultan o impiden su desarrollo de forma satisfactoria. Se indaga a su vez en cómo iniciativas o innovaciones tan distintas, más allá o por debajo de su diferente orientación, pueden ser exitosas
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/671658
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19518
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Innovació educativa
Innovación educativa
Innovative education
Escoles d’èxit
Escuelas de éxito
Successful schools
Experiències educatives
Experiencias educativas
Educational experiences
Millora escolar
Mejora escolar
School improvement
Canvi educatiu
Cambio educativo
Educational change
Segle XXI
Siglo XXI
21st century
373 - Ensenyament primari i secundari
Title: Consideraciones sobre la calidad y éxito educativos en las instituciones escolares de educación obligatoria
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors