Item


Deep learning for atrophy quantification in brain magnetic resonance imaging

The quantification of cerebral atrophy is fundamental in neuroinformatics since it permits diagnosing brain diseases, assessing their progression, and determining the effectiveness of novel treatments to counteract them. However, this is still an open and challenging problem since the performance 2/2 of traditional methods depends on imaging protocols and quality, data harmonisation errors, and brain abnormalities. In this doctoral thesis, we question whether deep learning methods can be used for better estimating cerebral atrophy from magnetic resonance images. Our work shows that deep learning can lead to a state-of-the-art performance in cross-sectional assessments and compete and surpass traditional longitudinal atrophy quantification methods. We believe that the proposed cross-sectional and longitudinal methods can be beneficial for the research and clinical community

La cuantificación de la atrofia cerebral es fundamental en la neuroinformática ya que permite diagnosticar enfermedades cerebrales, evaluar su progresión y determinar la eficacia de los nuevos tratamientos para contrarrestarlas. Sin embargo, éste sigue siendo un problema abierto y difícil, ya que el rendimiento de los métodos tradicionales depende de los protocolos y la calidad de las imágenes, los errores de armonización de los datos y las anomalías del cerebro. En esta tesis doctoral, cuestionamos si los métodos de aprendizaje profundo pueden ser utilizados para estimar mejor la atrofia cerebral a partir de imágenes de resonancia magnética. Nuestro trabajo muestra que el aprendizaje profundo puede conducir a un rendimiento de vanguardia en las evaluaciones transversales y competir y superar los métodos tradicionales de cuantificación de la atrofia longitudinal. Creemos que los métodos transversales y longitudinales propuestos pueden ser beneficiosos para la comunidad investigadora y clínica

Universitat de Girona

Manager: Oliver i Malagelada, Arnau
Lladó Bardera, Xavier
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Universitat de Girona. Institut de Recerca en Visió per Computador i Robòtica
Author: Bernal Moyano, Jose
Date: 2020 October 27
Abstract: The quantification of cerebral atrophy is fundamental in neuroinformatics since it permits diagnosing brain diseases, assessing their progression, and determining the effectiveness of novel treatments to counteract them. However, this is still an open and challenging problem since the performance 2/2 of traditional methods depends on imaging protocols and quality, data harmonisation errors, and brain abnormalities. In this doctoral thesis, we question whether deep learning methods can be used for better estimating cerebral atrophy from magnetic resonance images. Our work shows that deep learning can lead to a state-of-the-art performance in cross-sectional assessments and compete and surpass traditional longitudinal atrophy quantification methods. We believe that the proposed cross-sectional and longitudinal methods can be beneficial for the research and clinical community
La cuantificación de la atrofia cerebral es fundamental en la neuroinformática ya que permite diagnosticar enfermedades cerebrales, evaluar su progresión y determinar la eficacia de los nuevos tratamientos para contrarrestarlas. Sin embargo, éste sigue siendo un problema abierto y difícil, ya que el rendimiento de los métodos tradicionales depende de los protocolos y la calidad de las imágenes, los errores de armonización de los datos y las anomalías del cerebro. En esta tesis doctoral, cuestionamos si los métodos de aprendizaje profundo pueden ser utilizados para estimar mejor la atrofia cerebral a partir de imágenes de resonancia magnética. Nuestro trabajo muestra que el aprendizaje profundo puede conducir a un rendimiento de vanguardia en las evaluaciones transversales y competir y superar los métodos tradicionales de cuantificación de la atrofia longitudinal. Creemos que los métodos transversales y longitudinales propuestos pueden ser beneficiosos para la comunidad investigadora y clínica
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/671699
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19550
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Aprenentatge profund
Aprendizaje profundo
Deep learning
Atròfia cerebral
Atrofia cerebral
Cerebral atrophy
Quantificació
Cuantificación
Quantification
Xarxes neuronals convolucionals
Redes neuronales convolucionales
Convolutional neural networks
Segmentació de teixits
Segmentación de tejidos
Tissue segmentation
Imatges per ressonància magnètica
Imágenes por resonancia magnética
Magnetic resonance imaging
Ressonància magnètica cerebral
Resonancia magnética cerebral
Brain MRI
004 - Informàtica
615 - Farmacologia. Terapèutica. Toxicologia. Radiologia
616.8 - Neurologia. Neuropatologia. Sistema nerviós
Title: Deep learning for atrophy quantification in brain magnetic resonance imaging
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors