Item


Furthering social exchange theory in the study of resident impact perceptions: three approximations to the limits to tourism growth

This thesis links the limits of tourism growth and social exchange theory (SET) through tourism impacts perceptions of residents. SET has been the most widely used theory to explain the perceptions by residents of tourism since their participation in tourism can be understood as an exchange in which they receive benefits in exchange for costs. In its entirety, this thesis explains the limits of tourism growth through the language of SET and aims to confirm certain aspects of the combination of both. Firstly, it confirms that the indicators of the limits of tourism growth do not necessarily coincide with those of SET since the perceptions of residents may be positive while they are reluctant to accept more tourists. Secondly, four social exchange relationships are identified which pair costs and benefits. These relationships have specific links to the limits of tourism growth which suggests that exchanges that involve limited resources may affect social carrying capacity. And finally, it characterizes the role that values play in the exchange system as perceived by residents. It is noted that residents do not only refer to values typical of tourism growth but also the opposite, those of degrowth, and that the latter have an impact on the way residents perceive tourists and the limits of tourism growth

La tesis vincula els límits del creixement turístic i la teoria d’intercanvi social (TIS) mitjançant les percepcions d’impactes turístics dels residents de l’àrea d’estudi. La TIS ha estat la teoria més utilitzada per explicar les percepcions dels residents ja que la participació d’aquests en el turisme es pot entendre com un intercanvi en el qual els residents reben uns beneficis a canvi de suportar uns costos. En la seva totalitat, aquesta tesi explica els límits del creixement turístic mitjançant el llenguatge d’aquesta teoria i té per objectiu confirmar certs aspectes de la combinació d’ambdues teories (límits del creixement turístic i TIS). En primer lloc, confirma que els indicadors dels límits del creixement turístic no necessàriament coincideixen amb els de la TIS, ja que les percepcions positives del residents no es corresponen amb una voluntat d’acceptar més turistes. En segon lloc, s’identifiquen quatre relacions d’intercanvi social en les quals es vinculen costos i beneficis des de la perspectiva del residents. Aquestes relacions tenen vinculacions específiques amb els límits del creixement turístic, el que suggereix que els intercanvis que afecten recursos limitats poden afectar la capacitat de càrrega social. Finalment, es caracteritza el rol que tenen els valors en el sistema d’ intercanvi tal i com el perceben els residents. Es constata que els residents no només fan referència a valors propis del creixement turístic sinó també valors contraris, de decreixement, i que aquests últims incideixen en la manera en que perceben als turistes i els límits del creixement turístic

Universitat de Girona

Manager: Galí Espelt, Núria
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Història i Història de l’Art
Universitat de Girona. Institut de Recerca en Turisme
Author: Muler González, Vanessa
Date: 2020 November 25
Abstract: This thesis links the limits of tourism growth and social exchange theory (SET) through tourism impacts perceptions of residents. SET has been the most widely used theory to explain the perceptions by residents of tourism since their participation in tourism can be understood as an exchange in which they receive benefits in exchange for costs. In its entirety, this thesis explains the limits of tourism growth through the language of SET and aims to confirm certain aspects of the combination of both. Firstly, it confirms that the indicators of the limits of tourism growth do not necessarily coincide with those of SET since the perceptions of residents may be positive while they are reluctant to accept more tourists. Secondly, four social exchange relationships are identified which pair costs and benefits. These relationships have specific links to the limits of tourism growth which suggests that exchanges that involve limited resources may affect social carrying capacity. And finally, it characterizes the role that values play in the exchange system as perceived by residents. It is noted that residents do not only refer to values typical of tourism growth but also the opposite, those of degrowth, and that the latter have an impact on the way residents perceive tourists and the limits of tourism growth
La tesis vincula els límits del creixement turístic i la teoria d’intercanvi social (TIS) mitjançant les percepcions d’impactes turístics dels residents de l’àrea d’estudi. La TIS ha estat la teoria més utilitzada per explicar les percepcions dels residents ja que la participació d’aquests en el turisme es pot entendre com un intercanvi en el qual els residents reben uns beneficis a canvi de suportar uns costos. En la seva totalitat, aquesta tesi explica els límits del creixement turístic mitjançant el llenguatge d’aquesta teoria i té per objectiu confirmar certs aspectes de la combinació d’ambdues teories (límits del creixement turístic i TIS). En primer lloc, confirma que els indicadors dels límits del creixement turístic no necessàriament coincideixen amb els de la TIS, ja que les percepcions positives del residents no es corresponen amb una voluntat d’acceptar més turistes. En segon lloc, s’identifiquen quatre relacions d’intercanvi social en les quals es vinculen costos i beneficis des de la perspectiva del residents. Aquestes relacions tenen vinculacions específiques amb els límits del creixement turístic, el que suggereix que els intercanvis que afecten recursos limitats poden afectar la capacitat de càrrega social. Finalment, es caracteritza el rol que tenen els valors en el sistema d’ intercanvi tal i com el perceben els residents. Es constata que els residents no només fan referència a valors propis del creixement turístic sinó també valors contraris, de decreixement, i que aquests últims incideixen en la manera en que perceben als turistes i els límits del creixement turístic
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/672160
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19699
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Subject: Turisme
Turismo
Tourism
Teoria d’intercanvi social
Teoría de intercambio social
Social exchange theory
Impacte turístic
Impacto turístico
Tourism impact
Creixement turístic
Crecimiento turístico
Tourism growth
Residents
Residentes
Percepció
Percepción
Perception
Decreixement
Decrecimiento
Degrowth
Capacitat de càrrega
Capacidad de carga
Carrying capacity
Límits
Límites
Limits
159.9 - Psicologia
316 - Sociologia. Comunicació
338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l’economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus
91 - Geografia. Viatges
Title: Furthering social exchange theory in the study of resident impact perceptions: three approximations to the limits to tourism growth
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors