Item


Análisis de la ejecución de las medidas penales alternativas desde una perspectiva de género

The main goal of this PhD dissertation is analyse the implementation of community sentences in Catalonia from a gender-responsive and criminological approach. For this a mixed methodology is used. Firstly, is carried out a quantitative research in Catalan Probation System based on representative sample of 580 men and women that served a community sentence in Barcelona and Girona in 2017 through a bivariate descriptive analysis disaggregated by gender. Secondly, is carried out a qualitative research in Girona and Barcelona to analyse, on the one hand, the experiences of women serving community sentences and know what works, what does not work and what can be improve and on the other hand, to analyse the experiences of professionals, such as probation officers, supervising and intervening with men and women offenders. For this, 38 semi-structured interviews are analyzed: 23 with women offenders, 11 with probation officers and 4 other professionals from Probation System. This research shows that there are significant gender differences that the Probation System should take into account in order to achieve an implementation of community sentences from a gender-responsive approach. Likewise, once these differences, what works, what does not work and what could be improved are known, a possible gender-responsive design of community sentences, such as unpaid work and training programs, is presented

El principal objectiu d’aquesta tesi doctoral és profunditzar en el coneixement de la execució de les mesures penals alternatives des d’una perspectiva de gènere i criminològica. Per això, s’utilitza metodologia mixta. En primer lloc, es porta a terme una investigació quantitativa sobre una mostra representativa de 580 dones i homes que van finalitzar una mesura penal alternativa a Girona i Barcelona l’any 2017. Es realitza un anàlisi descriptiu bivariat entre la variable gènere i totes les altres variables recollides. En segon lloc, es porta a terme una investigació qualitativa a Girona i Barcelona. Per una banda, s’analitza com experimenten les dones penades el compliment de la mesura penal alternativa i què funciona, què no funciona i què podria millorar segons les mateixes entrevistades. Per altra banda, s’analitza com experimenten les persones delegades i els supervisors d’entitats de treball en benefici de la comunitat la supervisió i la intervenció amb dones i homes penats. Per això, s’analitzen 38 entrevistes semi estructurades en profunditat realitzades a 23 dones penades, 11 persones delegades i 4 supervisors. Aquesta investigació evidencia que existeixen diferències per gènere significatives que el sistema d’execució penal hauria de tenir en compte per aconseguir una execució sensible al gènere i a la diversitat existent. Tanmateix, després de conèixer aquestes diferències, allò que funciona, que no funciona i que podria millorar, es presenta un possible disseny de mesures penals alternatives com els treballs en benefici de la comunitat i els programes formatius, des d’una perspectiva de gènere

Universitat de Girona

Manager: Varona Gómez, Daniel
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Dret Públic
Author: Vasilescu, Cristina
Date: 2021 January 29
Abstract: The main goal of this PhD dissertation is analyse the implementation of community sentences in Catalonia from a gender-responsive and criminological approach. For this a mixed methodology is used. Firstly, is carried out a quantitative research in Catalan Probation System based on representative sample of 580 men and women that served a community sentence in Barcelona and Girona in 2017 through a bivariate descriptive analysis disaggregated by gender. Secondly, is carried out a qualitative research in Girona and Barcelona to analyse, on the one hand, the experiences of women serving community sentences and know what works, what does not work and what can be improve and on the other hand, to analyse the experiences of professionals, such as probation officers, supervising and intervening with men and women offenders. For this, 38 semi-structured interviews are analyzed: 23 with women offenders, 11 with probation officers and 4 other professionals from Probation System. This research shows that there are significant gender differences that the Probation System should take into account in order to achieve an implementation of community sentences from a gender-responsive approach. Likewise, once these differences, what works, what does not work and what could be improved are known, a possible gender-responsive design of community sentences, such as unpaid work and training programs, is presented
El principal objectiu d’aquesta tesi doctoral és profunditzar en el coneixement de la execució de les mesures penals alternatives des d’una perspectiva de gènere i criminològica. Per això, s’utilitza metodologia mixta. En primer lloc, es porta a terme una investigació quantitativa sobre una mostra representativa de 580 dones i homes que van finalitzar una mesura penal alternativa a Girona i Barcelona l’any 2017. Es realitza un anàlisi descriptiu bivariat entre la variable gènere i totes les altres variables recollides. En segon lloc, es porta a terme una investigació qualitativa a Girona i Barcelona. Per una banda, s’analitza com experimenten les dones penades el compliment de la mesura penal alternativa i què funciona, què no funciona i què podria millorar segons les mateixes entrevistades. Per altra banda, s’analitza com experimenten les persones delegades i els supervisors d’entitats de treball en benefici de la comunitat la supervisió i la intervenció amb dones i homes penats. Per això, s’analitzen 38 entrevistes semi estructurades en profunditat realitzades a 23 dones penades, 11 persones delegades i 4 supervisors. Aquesta investigació evidencia que existeixen diferències per gènere significatives que el sistema d’execució penal hauria de tenir en compte per aconseguir una execució sensible al gènere i a la diversitat existent. Tanmateix, després de conèixer aquestes diferències, allò que funciona, que no funciona i que podria millorar, es presenta un possible disseny de mesures penals alternatives com els treballs en benefici de la comunitat i els programes formatius, des d’una perspectiva de gènere
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/672285
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19767
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Dret penal
Derecho penal
Criminal law
Execució penal
Ejecución penal
Criminal law
Dones penades
Mujeres penadas
Women offenders
Mesures penals alternatives
Medidas penales alternativas
Alternative criminal measures
Community sentences
343 - Dret penal. Delictes
Title: Análisis de la ejecución de las medidas penales alternativas desde una perspectiva de género
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors