Item


Effects of environmental conditions on phenotypic plasticity of fishes in Iberian waters: life-history, physiological and morphological traits

Phenotypic plasticity is the adaptive response of a genotype to presenting different types of phenotypes in response to environmental changes. These adaptive responses can contribute to a particular species being able to occupy a particular habitat or habitats and thus expand its range. This thesis studies some aspects of the mechanisms of invasion, establishment and expansion of the invasive species Alburnus alburnus in different basins of the Iberian Peninsula and provide more information for a better understanding of its biology and mechanisms of invasion. On the other hand, it also aims to compare the morphology, metabolism and critical swimming speed of two fartet populations, one captive and one wild and to use this information to apply it to captive breeding programs and improve the management of reintroductions of captive-bred individuals into their natural habitat

La plasticitat fenotípica és la resposta adaptativa d’un genotip a presentar diferents tipus de fenotips en resposta a canvis ambientals. Aquestes respostes adaptatives poden contribuir a que una espècie determinada pugui ocupar un hàbitat o habitats determinats i d’aquesta manera, expandir la seva àrea de distribució. Aquesta tesi estudia alguns aspectes dels mecanismes d’invasió, establiment i expansió de l’espècie invasora Alburnus alburnus en diferents conques de la Península Ibèrica i aportar més informació per a una millor comprensió de la seva biologia i mecanismes d’invasió. D’altra banda, també té com objectiu comparar la morfologia, metabolisme i velocitat crítica de natació de dues poblacions de fartet, una criada en captivitat i una altra de salvatge i utilitzar aquesta informació per aplicar-la a programes de cria en captivitat i millorar la gestió de les reintroduccions d’individus criats en captivitat en el seu hàbitat natural

Universitat de Girona

Manager: Vila i Gispert, Anna
Almeida Real, David
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals
Author: Latorre Espeso, Dani
Date: 2019 October 17
Abstract: Phenotypic plasticity is the adaptive response of a genotype to presenting different types of phenotypes in response to environmental changes. These adaptive responses can contribute to a particular species being able to occupy a particular habitat or habitats and thus expand its range. This thesis studies some aspects of the mechanisms of invasion, establishment and expansion of the invasive species Alburnus alburnus in different basins of the Iberian Peninsula and provide more information for a better understanding of its biology and mechanisms of invasion. On the other hand, it also aims to compare the morphology, metabolism and critical swimming speed of two fartet populations, one captive and one wild and to use this information to apply it to captive breeding programs and improve the management of reintroductions of captive-bred individuals into their natural habitat
La plasticitat fenotípica és la resposta adaptativa d’un genotip a presentar diferents tipus de fenotips en resposta a canvis ambientals. Aquestes respostes adaptatives poden contribuir a que una espècie determinada pugui ocupar un hàbitat o habitats determinats i d’aquesta manera, expandir la seva àrea de distribució. Aquesta tesi estudia alguns aspectes dels mecanismes d’invasió, establiment i expansió de l’espècie invasora Alburnus alburnus en diferents conques de la Península Ibèrica i aportar més informació per a una millor comprensió de la seva biologia i mecanismes d’invasió. D’altra banda, també té com objectiu comparar la morfologia, metabolisme i velocitat crítica de natació de dues poblacions de fartet, una criada en captivitat i una altra de salvatge i utilitzar aquesta informació per aplicar-la a programes de cria en captivitat i millorar la gestió de les reintroduccions d’individus criats en captivitat en el seu hàbitat natural
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/672266
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19768
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Espècies invasores
Especies invasoras
Invasive species
Atributs biològics
Atributos biológicos
Life-history traits
Plasticitat fenotípica
Plasticidad fenotípica
Phenotypic plasticity
Trets metabòlics
Rasgos metabólicos
Metabolic traits
Alburnum alburnus
Aphanius iberus
Fartet
Península Ibèrica
Península Ibérica
Iberian Peninsula
504 - Ciències del medi ambient
57 - Biologia
575 - Genètica general. Citogenètica general. Immunogenètica. Evolució. Filogènia
Title: Effects of environmental conditions on phenotypic plasticity of fishes in Iberian waters: life-history, physiological and morphological traits
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors