Item


La música, pentagrama de l’educació: una aproximació a la didàctica de la música a través de les metodologies actives

This investigation is the result of a personal search in music didactics focused on the possibility to use active methodologies in order to promote active and comprehensive music learning. It centers the attention on teaching this art as an educational strategy that allows new ways of reflection and proposals for primary education. Moreover, the importance of promoting global and interdisciplinary teaching methods which involve the connection between disciplines is highlighted. Thus, the value of music education is pursued as an efficient area that promotes comprehensive learning and global knowledge. Moreover, it provides cognitive, motor, interactive and emotional experiences that feed a maturity for future learnings from expressive and creative processes

Aquesta investigació és el resultat d’una cerca en didàctica de la música que se centra en la possibilitat d’utilitzar les metodologies actives a l’aula per al foment d’un aprenentatge de la música actiu i integral. Es vol posar el focus en l’ensenyament d’aquest art com a estratègia educativa que permet obrir noves vies de reflexió i propostes d’actuació docent a l’educació primària. Alhora, que es vol remarcar la importància d’impulsar pràctiques docents globals i interdisciplinàries que impliquin la interconnexió de coneixements de diferents disciplines. Així es reivindica el valor de l’educació musical com una àrea eficient en l’educació que propicia l’aprenentatge integral i la formació globalitzadora de la persona, i també, proporciona experiències cognitives, motrius, interactives i emocionals que aporten una maduresa pels futurs aprenentatges de la mà dels processos d’expressió i creació

Programa de Doctorat Interuniversitari en Arts i Educació

Universitat de Girona

Manager: Masgrau Juanola, Mariona
Ferrer Miquel, Rita
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Didàctiques Específiques
Author: Farrés Cullell, Ivet
Date: 2021 May 11
Abstract: This investigation is the result of a personal search in music didactics focused on the possibility to use active methodologies in order to promote active and comprehensive music learning. It centers the attention on teaching this art as an educational strategy that allows new ways of reflection and proposals for primary education. Moreover, the importance of promoting global and interdisciplinary teaching methods which involve the connection between disciplines is highlighted. Thus, the value of music education is pursued as an efficient area that promotes comprehensive learning and global knowledge. Moreover, it provides cognitive, motor, interactive and emotional experiences that feed a maturity for future learnings from expressive and creative processes
Aquesta investigació és el resultat d’una cerca en didàctica de la música que se centra en la possibilitat d’utilitzar les metodologies actives a l’aula per al foment d’un aprenentatge de la música actiu i integral. Es vol posar el focus en l’ensenyament d’aquest art com a estratègia educativa que permet obrir noves vies de reflexió i propostes d’actuació docent a l’educació primària. Alhora, que es vol remarcar la importància d’impulsar pràctiques docents globals i interdisciplinàries que impliquin la interconnexió de coneixements de diferents disciplines. Així es reivindica el valor de l’educació musical com una àrea eficient en l’educació que propicia l’aprenentatge integral i la formació globalitzadora de la persona, i també, proporciona experiències cognitives, motrius, interactives i emocionals que aporten una maduresa pels futurs aprenentatges de la mà dels processos d’expressió i creació
Programa de Doctorat Interuniversitari en Arts i Educació
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/672271
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19769
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Didàctica de la música
Didáctica de la música
Music didactics
Educació musical
Educación musical
Music education
Cançó i veu
Canción y voz
Voice and song
Metodologies actives
Metodologías activas
Active methodologies
Aprenentatge integral
Aprendizaje integral
Comprehensive learning
Rol del docent
Rol del docente
Teacher’s role
373 - Ensenyament primari i secundari
78 - Música
Title: La música, pentagrama de l’educació: una aproximació a la didàctica de la música a través de les metodologies actives
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors