Item


The legal protection of forests in international environmental law, shortcomings and comparative analysis

The thesis will investigate how the existing international environmental law relates to forest protection and what are the issues that have hampered the making of an important instrument for forest protection since forests’ functions are vital and important. Since there is no international binding instrument for forest protection, have countries done enough to protect forests. What forest protection efforts have been put in place in Spain, South Africa and Australia? Are these efforts sufficient and adequate to ignore the need of a forest instrument? What are some of the lessons from these countries and their legal regimes?

La tesis investigará cómo el derecho ambiental internacional existente se relaciona con la protección de los bosques y cuáles son las cuestiones que han obstaculizado la creación de un instrumento importante para la protección de los bosques, ya que las funciones de los bosques son vitales e importantes. Dado que no existe un instrumento internacional vinculante para la protección de los bosques, ¿los países han hecho lo suficiente para proteger los bosques? ¿Qué iniciativas de protección forestal se han llevado a cabo en España, Sudáfrica y Australia? ¿Son estos esfuerzos suficientes y adecuados para ignorar la necesidad de un instrumento forestal? ¿Cuáles son algunas de las lecciones de estos países y sus regímenes legales?

Universitat de Girona

Manager: Ruda González, Albert
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Dret Privat
Author: Mugadza, Alois Aldridge
Date: 2021 March 12
Abstract: The thesis will investigate how the existing international environmental law relates to forest protection and what are the issues that have hampered the making of an important instrument for forest protection since forests’ functions are vital and important. Since there is no international binding instrument for forest protection, have countries done enough to protect forests. What forest protection efforts have been put in place in Spain, South Africa and Australia? Are these efforts sufficient and adequate to ignore the need of a forest instrument? What are some of the lessons from these countries and their legal regimes?
La tesis investigará cómo el derecho ambiental internacional existente se relaciona con la protección de los bosques y cuáles son las cuestiones que han obstaculizado la creación de un instrumento importante para la protección de los bosques, ya que las funciones de los bosques son vitales e importantes. Dado que no existe un instrumento internacional vinculante para la protección de los bosques, ¿los países han hecho lo suficiente para proteger los bosques? ¿Qué iniciativas de protección forestal se han llevado a cabo en España, Sudáfrica y Australia? ¿Son estos esfuerzos suficientes y adecuados para ignorar la necesidad de un instrumento forestal? ¿Cuáles son algunas de las lecciones de estos países y sus regímenes legales?
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/672289
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19775
Language: eng
spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Environmental law
Dret ambiental
Derecho ambiental
Forests
Boscos
Bosques
Climate change
Canvi climàtic
Cambio climático
Biodiversity
Biodiversitat
Biodiversidad
Desertification
Desertificació
Desertificación
Land use management
Gestió de l’ús del sòl
Gestión del uso del suelo
Natural resources
Recursos naturals
Recursos naturales
341 - Dret internacional. Drets humans
502 - Natura. Estudi, conservació i protecció de la natura
Title: The legal protection of forests in international environmental law, shortcomings and comparative analysis
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors