Item


The relevance of hydrogen sulfide (H2S) in obesity and adipose tissue physiology

Hydrogen sulfide (H2S), regarded as the third gasotransmitter, plays diverse physiological and pathological roles in the body along with another two gasotransmitters, including nitric oxide (NO) and carbon monoxide (CO). Endogenous H2S metabolisms (production and catabolism) take part in both normal physiology and in some human disorders. Manipulation of H2S levels by inhibiting H2S synthesis or administration of H2S-releasing molecules revealed beneficial as well as harmful effects of H2S. However, the impact of H2S in the pathophysiology of obesity and its importance in the physiology of human adipose tissue has been scarcely investigated. Here we aimed to investigate circulating H2S according to obesity, and the impact of H2S on adipocyte and adipose tissue physiology. Altogether, this doctorate thesis provides sound and novel proofs addressing the role of H2S in the pathophysiology of obesity and its importance in the physiology of human adipose tissue, including the discovery of increased circulating serum sulfide concentrations in subjects with morbid obesity in proportion to fat mass, and unravels the importance of H2S-synthesizing enzymes and H2S as a previously unrecognized targets in the modulation of human adipocyte physiology

El sulfur d’hidrogen (H2S), considerat el tercer gasotransmissor, té diversos rols fisiològics i patològics en el cos conjuntament amb els altres dos gasotransmissors, l’òxid nítric (NO) i el monòxid de carboni (CO). Els metabolismes endògens H2S (producció i catabolisme) participen tant en la fisiologia normal com en alguns trastorns humans. La manipulació dels nivells d’H2S inhibint-ne la seva síntesi o a través de l’administració de molècules alliberadores d’H2S s’han utilitzat per revelar efectes beneficiosos i nocius del H2S. Tot i això, l’impacte de l’H2S amb prou feines s’ha investigat en la fisiopatologia de l’obesitat i en la fisiologia del teixit adipós humà. Ens vam proposar investigar l’H2S circulant en relació a l’obesitat, i l’impacte de l’H2S en la fisiologia de l’adipòcit i el teixit adipós. En conjunt, aquesta tesi doctoral proporciona proves sòlides i novedoses sobre el paper de l’H2S en la fisiopatologia de l’obesitat i la seva importància en la fisiologia del teixit adipós humà, incloent el descobriment de concentracions incrementades de sulfurs sèrics circulants en subjectes amb obesitat mòrbida en proporció a la massa grassa, i revela la importància dels enzims que sintetitzen H2S i l’H2S com a dianes no reconegudes prèviament en la modulació de la fisiologia dels adipòcits humans

Universitat de Girona

Manager: Moreno Navarrete, José María
Fernández-Real Lemos, José Manuel
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Mèdiques
Author: Comas Vila, Ferran
Date: 2021 May 14
Abstract: Hydrogen sulfide (H2S), regarded as the third gasotransmitter, plays diverse physiological and pathological roles in the body along with another two gasotransmitters, including nitric oxide (NO) and carbon monoxide (CO). Endogenous H2S metabolisms (production and catabolism) take part in both normal physiology and in some human disorders. Manipulation of H2S levels by inhibiting H2S synthesis or administration of H2S-releasing molecules revealed beneficial as well as harmful effects of H2S. However, the impact of H2S in the pathophysiology of obesity and its importance in the physiology of human adipose tissue has been scarcely investigated. Here we aimed to investigate circulating H2S according to obesity, and the impact of H2S on adipocyte and adipose tissue physiology. Altogether, this doctorate thesis provides sound and novel proofs addressing the role of H2S in the pathophysiology of obesity and its importance in the physiology of human adipose tissue, including the discovery of increased circulating serum sulfide concentrations in subjects with morbid obesity in proportion to fat mass, and unravels the importance of H2S-synthesizing enzymes and H2S as a previously unrecognized targets in the modulation of human adipocyte physiology
El sulfur d’hidrogen (H2S), considerat el tercer gasotransmissor, té diversos rols fisiològics i patològics en el cos conjuntament amb els altres dos gasotransmissors, l’òxid nítric (NO) i el monòxid de carboni (CO). Els metabolismes endògens H2S (producció i catabolisme) participen tant en la fisiologia normal com en alguns trastorns humans. La manipulació dels nivells d’H2S inhibint-ne la seva síntesi o a través de l’administració de molècules alliberadores d’H2S s’han utilitzat per revelar efectes beneficiosos i nocius del H2S. Tot i això, l’impacte de l’H2S amb prou feines s’ha investigat en la fisiopatologia de l’obesitat i en la fisiologia del teixit adipós humà. Ens vam proposar investigar l’H2S circulant en relació a l’obesitat, i l’impacte de l’H2S en la fisiologia de l’adipòcit i el teixit adipós. En conjunt, aquesta tesi doctoral proporciona proves sòlides i novedoses sobre el paper de l’H2S en la fisiopatologia de l’obesitat i la seva importància en la fisiologia del teixit adipós humà, incloent el descobriment de concentracions incrementades de sulfurs sèrics circulants en subjectes amb obesitat mòrbida en proporció a la massa grassa, i revela la importància dels enzims que sintetitzen H2S i l’H2S com a dianes no reconegudes prèviament en la modulació de la fisiologia dels adipòcits humans
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/672293
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19779
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Obesitat
Obesidad
Obesity
Teixit adipós
Tejido adiposo
Sulfur d’hidrogen
Sulfuro de hidrógeno
Hydrogen sulfide
H2S
Fisiologia
Fisiología
Physiology
Fisiopatologia
Fisiopatología
Patophysiology
577 - Bioquímica. Biologia molecular. Biofísica
61 - Medicina
612 - Fisiologia
616.4 - Patologia del sistema limfàtic, òrgans hematopoètics, endocrins
Title: The relevance of hydrogen sulfide (H2S) in obesity and adipose tissue physiology
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors