Item


L’empoderament de les persones joves amb mesura de convivència en grup educatiu de medi obert. Anàlisi de la tasca socioeducativa i disseny d’estratègies per a la intervenció en el sistema de justícia juvenil

The present work investigates the empowerment processes of young people who have complied with the judicial ruling of living in an open educational group in Catalonia for having committed crimes of child-to-parent violence, the aim being to assess the impact of socio-educational intervention in these cases. This study explores the work done by young people who have complied with the aforementioned judicial ruling and their progress and evolution in relation to dimensions of empowerment, as well as the factors that favour or hinder this process. The research is based on the views and experiences of the young people themselves, in addition to those of their families and professionals in educational intervention. The results allow us to identify three major blocks linked to the general aims of the research: the first is related to the deployment of youth empowerment dimensions, the second the potential and limitations of this process and the third practical guidelines that can foster empowerment in the field of youth justice

El present treball indaga en els processos d’empoderament de joves que han complert la mesura judicial de convivència en grup educatiu de medi obert a Catalunya per delictes de violència filioparental, amb l’objectiu de valorar l’impacte de la intervenció socioeducativa en aquests casos. S’explora el treball, el progrés i l’evolució de les dimensions d’empoderament en les persones joves que compleixen la mesura judicial, així com els factors que afavoreixen o bé dificulten aquest procés. La recerca es porta a terme a partir de la visió i de l’experiència particular de persones joves, de famílies i de professionals de la intervenció educativa. Els resultats permeten diferenciar tres grans blocs vinculats amb els objectius generals de la recerca: el primer està relacionat amb el desplegament de les dimensions d’empoderament juvenil, el segon amb les potencialitats i limitacions d’aquest procés i el tercer amb orientacions pràctiques que poden afavorir l’empoderament en l’àmbit de la justícia juvenil

Universitat de Girona

Manager: Soler Masó, Pere
Programa de Doctorat en Educació
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia
Universitat de Girona. Institut de Recerca Educativa
Author: Trull Oliva, Carme
Date: 2021 June 30
Abstract: The present work investigates the empowerment processes of young people who have complied with the judicial ruling of living in an open educational group in Catalonia for having committed crimes of child-to-parent violence, the aim being to assess the impact of socio-educational intervention in these cases. This study explores the work done by young people who have complied with the aforementioned judicial ruling and their progress and evolution in relation to dimensions of empowerment, as well as the factors that favour or hinder this process. The research is based on the views and experiences of the young people themselves, in addition to those of their families and professionals in educational intervention. The results allow us to identify three major blocks linked to the general aims of the research: the first is related to the deployment of youth empowerment dimensions, the second the potential and limitations of this process and the third practical guidelines that can foster empowerment in the field of youth justice
El present treball indaga en els processos d’empoderament de joves que han complert la mesura judicial de convivència en grup educatiu de medi obert a Catalunya per delictes de violència filioparental, amb l’objectiu de valorar l’impacte de la intervenció socioeducativa en aquests casos. S’explora el treball, el progrés i l’evolució de les dimensions d’empoderament en les persones joves que compleixen la mesura judicial, així com els factors que afavoreixen o bé dificulten aquest procés. La recerca es porta a terme a partir de la visió i de l’experiència particular de persones joves, de famílies i de professionals de la intervenció educativa. Els resultats permeten diferenciar tres grans blocs vinculats amb els objectius generals de la recerca: el primer està relacionat amb el desplegament de les dimensions d’empoderament juvenil, el segon amb les potencialitats i limitacions d’aquest procés i el tercer amb orientacions pràctiques que poden afavorir l’empoderament en l’àmbit de la justícia juvenil
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/672297
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19782
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Subject: Empoderament
Empoderamiento
Empowerment
Joves
Jóvenes
Young people
Justícia juvenil
Justicia juvenil
Youth justice
Violència filioparental
Violencia filioparental
Child-to-parent violence
Intervenció socioeducativa
Intervención socioeducativa
Socio-educational intervention
Catalunya
Catalonia
316 - Sociologia. Comunicació
343 - Dret penal. Delictes
37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure
Title: L’empoderament de les persones joves amb mesura de convivència en grup educatiu de medi obert. Anàlisi de la tasca socioeducativa i disseny d’estratègies per a la intervenció en el sistema de justícia juvenil
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors