Item


El Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar: possibilitats i propostes de millora per potenciar la vida independent de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya

This doctoral thesis focuses on an analysis of the processes of support for the independent life of people with intellectual disabilities from a legislative perspective from the Spanish State level, more specifically; since the introduction and creation of the Program of Support to the Autonomy in the Own Home (PSAOH) in Catalonia. Methodically, a qualitative approach is used, based on the manual analysis of thematic content of semi-structured in-depth interviews that provides the opinion about the program of 35 professional workers in different organizations serving people with intellectual disabilities. The results of the study highlight that the programme provides possibilities in terms of advancement for an independent life by the people who receive the support, but also shows weaknesses that should be orientated towards improvements at different levels: legislative, organizational and distribution of the support. Also identifies a series of good practices and proposals for improvement to guarantee the effectiveness of the right to live independently and to be included in the community with a life support for people with intellectual disabilities

Aquesta tesi doctoral se centra en una anàlisi dels processos de suport a la vida independent de persones amb discapacitat intel·lectual des d’una perspectiva legislativa des de l’àmbit Estatal espanyol, i més concretament des de la creació del Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar (PSAPLL) a Catalunya. Metodològicament s’utilitza un enfocament qualitatiu, a partir de l’anàlisi de contingut temàtic de manera manual d’entrevistes en profunditat semiestructurades que permeten conèixer l’opinió sobre el programa de 35 professionals que treballen en diferents organitzacions atenen a persones amb discapacitat intel·lectual. Dels resultats de l’estudi destaca que el programa ofereix possibilitats pel que fa a l’avanç per la vida independent de les persones que reben el suport, però també es plantegen punts febles que orienten cap a millores a fer a diferents nivells: legislatius, organitzatiu i de distribució dels suports. També identifica una sèrie de bones pràctiques i propostes de millora per garantir l’efectivitat del dret a viure de manera independent i ser inclòs a la comunitat des de la vida amb suport per a les persones amb discapacitat intel·lectual

Universitat de Girona

Manager: Fullana Noell, Judit
Pallisera, Maria
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia
Universitat de Girona. Institut de Recerca Educativa
Author: Jiménez Fernández, Beatriz
Date: 2021 June 28
Abstract: This doctoral thesis focuses on an analysis of the processes of support for the independent life of people with intellectual disabilities from a legislative perspective from the Spanish State level, more specifically; since the introduction and creation of the Program of Support to the Autonomy in the Own Home (PSAOH) in Catalonia. Methodically, a qualitative approach is used, based on the manual analysis of thematic content of semi-structured in-depth interviews that provides the opinion about the program of 35 professional workers in different organizations serving people with intellectual disabilities. The results of the study highlight that the programme provides possibilities in terms of advancement for an independent life by the people who receive the support, but also shows weaknesses that should be orientated towards improvements at different levels: legislative, organizational and distribution of the support. Also identifies a series of good practices and proposals for improvement to guarantee the effectiveness of the right to live independently and to be included in the community with a life support for people with intellectual disabilities
Aquesta tesi doctoral se centra en una anàlisi dels processos de suport a la vida independent de persones amb discapacitat intel·lectual des d’una perspectiva legislativa des de l’àmbit Estatal espanyol, i més concretament des de la creació del Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar (PSAPLL) a Catalunya. Metodològicament s’utilitza un enfocament qualitatiu, a partir de l’anàlisi de contingut temàtic de manera manual d’entrevistes en profunditat semiestructurades que permeten conèixer l’opinió sobre el programa de 35 professionals que treballen en diferents organitzacions atenen a persones amb discapacitat intel·lectual. Dels resultats de l’estudi destaca que el programa ofereix possibilitats pel que fa a l’avanç per la vida independent de les persones que reben el suport, però també es plantegen punts febles que orienten cap a millores a fer a diferents nivells: legislatius, organitzatiu i de distribució dels suports. També identifica una sèrie de bones pràctiques i propostes de millora per garantir l’efectivitat del dret a viure de manera independent i ser inclòs a la comunitat des de la vida amb suport per a les persones amb discapacitat intel·lectual
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/672299
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19786
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Discapacitat intel·lectual
Discapacidad intelectual
Intellectual disability
Vida independent
Vida independiente
Independent living
Vida amb suport
Vida con soporte
Supported living
Drets humans
Derechos humanos
Human rights
Legislació
Legislación
Law
Inclusió comunitària
Inclusión comunitaria
Community inclusion
316 - Sociologia. Comunicació
341 - Dret internacional. Drets humans
374 - Ensenyament extraescolar. Educació d’adults
376 - Educació especial
Title: El Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar: possibilitats i propostes de millora per potenciar la vida independent de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors