Item


Espais i processos generadors d’agència juvenil : una mirada centrada en el País Valencià

Les polítiques de joventut en el País Valencià viuen un moment d’expansió provocat per la nova llei aprovada el 10 de novembre de 2017. En conseqüència, l’Institut Valencià de la Joventut està subvencionant la contractació de personal tècnic de joventut arreu del territori. Una contractació molt positiva per a ales polítiques de joventut, però al mateix temps, una contractació que no sempre garanteix la capacitació del professional que s’inicia en aquest món de la joventut. La creació d’equipaments juvenils, està proliferant com si fos la solució per a totes les problemàtiques de les joves i, en conseqüència, molts d’aquests espais manquen de projecte educatiu i línies estratègiques, dificultant la creació d’un entorn que afavoreixi l’adquisició d’agència juvenil. Aquest treball pretén aprofundir en els models de gestió d’equipaments juvenils predominants en el País Valencià i valorar l’impacte en la capacitat d’adquisició d’agència juvenil de cadascun d’aquests models per, finalment, identificar els mínims a tenir en compte a l’hora de promoure equipaments juvenils en el context de les polítiques de joventut del País Valencià

Youth policies in Valencia Region are experiencing a period of expansion caused by the new law approved on November 10, 2017. Consequently, the Valencian Youth Institute is subsidizing the hiring of youth technical staff throughout the territory. This is a very positive asset for youth policies, but at the same time, this recruitment does not always guarantee the training of the professional who starts in this area. The creation of youth facilities is proliferating as if it were the solution to all the problems of young people and, consequently, many of these spaces lack an educational project and strategic lines, making it difficult to create an environment that favors the acquisition of youth agency. This work aims to delve into the management models of youth facilities predominant in the Valencia Region and assess the impact on the capacity of youth agency acquisition of each of these models to finally identify the minimums to consider when promoting youth facilities in the context of the youth policies

Manager: Soler Masó, Pere
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia
Author: Castillo Àvila, Ivan del
Date: 2021 July 1
Abstract: Les polítiques de joventut en el País Valencià viuen un moment d’expansió provocat per la nova llei aprovada el 10 de novembre de 2017. En conseqüència, l’Institut Valencià de la Joventut està subvencionant la contractació de personal tècnic de joventut arreu del territori. Una contractació molt positiva per a ales polítiques de joventut, però al mateix temps, una contractació que no sempre garanteix la capacitació del professional que s’inicia en aquest món de la joventut. La creació d’equipaments juvenils, està proliferant com si fos la solució per a totes les problemàtiques de les joves i, en conseqüència, molts d’aquests espais manquen de projecte educatiu i línies estratègiques, dificultant la creació d’un entorn que afavoreixi l’adquisició d’agència juvenil. Aquest treball pretén aprofundir en els models de gestió d’equipaments juvenils predominants en el País Valencià i valorar l’impacte en la capacitat d’adquisició d’agència juvenil de cadascun d’aquests models per, finalment, identificar els mínims a tenir en compte a l’hora de promoure equipaments juvenils en el context de les polítiques de joventut del País Valencià
Youth policies in Valencia Region are experiencing a period of expansion caused by the new law approved on November 10, 2017. Consequently, the Valencian Youth Institute is subsidizing the hiring of youth technical staff throughout the territory. This is a very positive asset for youth policies, but at the same time, this recruitment does not always guarantee the training of the professional who starts in this area. The creation of youth facilities is proliferating as if it were the solution to all the problems of young people and, consequently, many of these spaces lack an educational project and strategic lines, making it difficult to create an environment that favors the acquisition of youth agency. This work aims to delve into the management models of youth facilities predominant in the Valencia Region and assess the impact on the capacity of youth agency acquisition of each of these models to finally identify the minimums to consider when promoting youth facilities in the context of the youth policies
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19840
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Equipaments col·lectius -- Administració -- País Valencià
País Valencià -- Política de la joventut
Personal -- Administració
Personal -- Selecció
Infrastructure (Economics) -- Management -- País Valencià
País Valencià -- Youth--Government policy
Personnel management
Employee selection
Title: Espais i processos generadors d’agència juvenil : una mirada centrada en el País Valencià
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors