Item


IUR, innovació pedagògica per a la transformació social a través de l’agència juvenil

IUR, innovació pedagògica per a la transformació social a través de l’agència juvenil és un Treball Final de Màster a través del qual es presenta tant una metodologia innovadora de manera oberta per poder aplicar-la a qualsevol context pedagògico-educatiu, com un primer projecte a través del qual s’implementa per primera vegada aquesta metodologia en la comunitat estudiantil de la Universitat de Girona. Tant la metodologia com el projecte s’anomenen IUR, mot que referencia un treball basat en el pensament crític, la reflexió, l’emoció, la cooperació i que entén que la joventut ha de ser l’agent d’un canvi sòcio-econòmic urgent

IUR, pedagogical innovation for social transformation through youth agency is a Final Master’s Thesis presenting both an innovative and open methodology is presented that can be applied to any pedagogical-educational context, and a first project implementing int in the student community of the University of Girona. Both the methodology and the project are called IUR, a word that refers to work based on critical thinking, reflection, emotion, cooperation and that understands that youth must be the agent of an urgent socio-economic change

Manager: Trilla Bernet, Jaume
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia
Author: López Marín, Edi
Villodre Armengol, Narcís
Date: 2021 July 1
Abstract: IUR, innovació pedagògica per a la transformació social a través de l’agència juvenil és un Treball Final de Màster a través del qual es presenta tant una metodologia innovadora de manera oberta per poder aplicar-la a qualsevol context pedagògico-educatiu, com un primer projecte a través del qual s’implementa per primera vegada aquesta metodologia en la comunitat estudiantil de la Universitat de Girona. Tant la metodologia com el projecte s’anomenen IUR, mot que referencia un treball basat en el pensament crític, la reflexió, l’emoció, la cooperació i que entén que la joventut ha de ser l’agent d’un canvi sòcio-econòmic urgent
IUR, pedagogical innovation for social transformation through youth agency is a Final Master’s Thesis presenting both an innovative and open methodology is presented that can be applied to any pedagogical-educational context, and a first project implementing int in the student community of the University of Girona. Both the methodology and the project are called IUR, a word that refers to work based on critical thinking, reflection, emotion, cooperation and that understands that youth must be the agent of an urgent socio-economic change
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19848
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Ensenyament -- Innovacions
Ensenayment -- Innovacions -- Girona (Catalunya)
Pensament crític
Educational innovations
Educational innovations -- Girona (Catalonia)
Critical thinking
Title: IUR, innovació pedagògica per a la transformació social a través de l’agència juvenil
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors