Item


Educació Intercultural: concepcions dels mestres en una escola amb escassa presència d’alumnat d’origen estranger

La investigació que es presenta té la finalitat d’aportar més informació sobre quines concepcions tenen els mestres en contextos amb pocs alumnes d’origen estranger sobre què és l’educació intercultural i, per tant, sobre com s’ha de dur a terme. Es va dur a terme un estudi de cas amb un grup de set mestres d’educació infantil i primària d’una escola de Girona (Espanya) amb un índex baix d’alumnes d’origen estranger. Per recollir les dades, es va dur a terme una entrevista individual amb cadascun d’aquests docents. A través del seu l’anàlisi es va poder evidenciar que, en general, centren la seva actuació en el treball dels valors, especialment del respecte cap a la diversitat. Tanmateix, caldria millorar les activitats que perpetuen les relacions rígides entre cultura i comportament, i fomentar la interdependència

The research presented seeks to provide more information about what conceptions teachers in contexts with few students of foreign origin have about what intercultural education is and, therefore, about how it should be carried out. A case study was carried out with a group of seven teachers from a school in Girona (Spain) with a low rate of students of foreign origin. To collect the data, an individual interview was conducted with each of these teachers. Through their analysis, it was possible to report that, in general, they focus their action on the work of values, especially on respect for diversity. The research concludes that activities that perpetuate the rigid relationships between culture and behavior should be changed, and interdependence fostered

Manager: Piñero Nieto, Eduard
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: González Márquez, Ana
Date: 2021 June 15
Abstract: La investigació que es presenta té la finalitat d’aportar més informació sobre quines concepcions tenen els mestres en contextos amb pocs alumnes d’origen estranger sobre què és l’educació intercultural i, per tant, sobre com s’ha de dur a terme. Es va dur a terme un estudi de cas amb un grup de set mestres d’educació infantil i primària d’una escola de Girona (Espanya) amb un índex baix d’alumnes d’origen estranger. Per recollir les dades, es va dur a terme una entrevista individual amb cadascun d’aquests docents. A través del seu l’anàlisi es va poder evidenciar que, en general, centren la seva actuació en el treball dels valors, especialment del respecte cap a la diversitat. Tanmateix, caldria millorar les activitats que perpetuen les relacions rígides entre cultura i comportament, i fomentar la interdependència
The research presented seeks to provide more information about what conceptions teachers in contexts with few students of foreign origin have about what intercultural education is and, therefore, about how it should be carried out. A case study was carried out with a group of seven teachers from a school in Girona (Spain) with a low rate of students of foreign origin. To collect the data, an individual interview was conducted with each of these teachers. Through their analysis, it was possible to report that, in general, they focus their action on the work of values, especially on respect for diversity. The research concludes that activities that perpetuate the rigid relationships between culture and behavior should be changed, and interdependence fostered
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19861
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Educació inclusiva
Inclusive education
Competències professionals
Educació intercultural
Multiculturalisme
Vocational qualifications
Multicultural education
Multiculturalism
Title: Educació Intercultural: concepcions dels mestres en una escola amb escassa presència d’alumnat d’origen estranger
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors