Item


Ocho lunas: un projecte pedagògic i d’alquímia per a la comunitat femenina

En el transcurs dels últims anys del segle XX hi ha hagut un moviment generalitzat de dones que han volgut trencar amb els patrons patriarcals que ens precedeixen. Aquest treball descriu un projecte que respon a la inquietud no només de seguir trencant amb aquests patrons sinó de generar espais on es promulgui el sentiment de comunitat, on es creïn espais alquímics per les dones i on més endavant es pugui fer un treball conjunt entre homes, dones i persones no binàries per sanar totes les creences arrelades que duem implícites en nosaltres des de fa generacions. Ocho Lunas persegueix un model de societat equitatiu, just i comunitari, tanmateix com respectuós amb l’entorn i amb el medi natural. És per això que en aquest treball de final de grau he volgut explicar i sintetitzar de quina manera funciona aquest projecte que va néixer fa un any i que beu de la pedagogia, la neurociència, la psicologia social, com també de les pròpies vivències i la intuïció personal de les tres integrants del projecte

In the course of the last years of the twentieth century there has been a widespread movement of women who have sought to break with the patriarchal patterns that precede us. This work describes a project that responds to the concern not only to continue breaking with these patterns but to generate spaces where the feeling of community is enacted, where alchemical spaces are created for women and where later joint work can be done between men. , women and non-binary people to heal all the ingrained beliefs we have carried implicitly in us for generations. Ocho Lunas pursues a model of an equitable, just and communal society, yet respectful of the environment and the natural environment. That is why in this final project I wanted to explain and synthesize how this project works, which was born a year ago and which drinks from pedagogy, neuroscience, social psychology, but also from one’s own experiences and personal intuition of the three members of the project

Manager: Timoneda Gallart, Carme
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Soler Gibert, Iris
Date: 2020 June 8
Abstract: En el transcurs dels últims anys del segle XX hi ha hagut un moviment generalitzat de dones que han volgut trencar amb els patrons patriarcals que ens precedeixen. Aquest treball descriu un projecte que respon a la inquietud no només de seguir trencant amb aquests patrons sinó de generar espais on es promulgui el sentiment de comunitat, on es creïn espais alquímics per les dones i on més endavant es pugui fer un treball conjunt entre homes, dones i persones no binàries per sanar totes les creences arrelades que duem implícites en nosaltres des de fa generacions. Ocho Lunas persegueix un model de societat equitatiu, just i comunitari, tanmateix com respectuós amb l’entorn i amb el medi natural. És per això que en aquest treball de final de grau he volgut explicar i sintetitzar de quina manera funciona aquest projecte que va néixer fa un any i que beu de la pedagogia, la neurociència, la psicologia social, com també de les pròpies vivències i la intuïció personal de les tres integrants del projecte
In the course of the last years of the twentieth century there has been a widespread movement of women who have sought to break with the patriarchal patterns that precede us. This work describes a project that responds to the concern not only to continue breaking with these patterns but to generate spaces where the feeling of community is enacted, where alchemical spaces are created for women and where later joint work can be done between men. , women and non-binary people to heal all the ingrained beliefs we have carried implicitly in us for generations. Ocho Lunas pursues a model of an equitable, just and communal society, yet respectful of the environment and the natural environment. That is why in this final project I wanted to explain and synthesize how this project works, which was born a year ago and which drinks from pedagogy, neuroscience, social psychology, but also from one’s own experiences and personal intuition of the three members of the project
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19912
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Comunitat
Neurociències
Pedagogia
Psicologia social
Community
Neurosciences
Education -- Study and teaching
Social psychology
Title: Ocho lunas: un projecte pedagògic i d’alquímia per a la comunitat femenina
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors