Item


Ramon Margalef, l’estany de Banyoles i els peixos

XXVI Col·loqui de Tardor 2019: “Ramon Margalef López (1919- 2004): el científic impulsor de l’ecologia a l’estany de Banyoles”, organitzat conjuntament entre el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles i la Universitat de Girona i que va tenir lloc els dies 22,23 i 24 de novembre de 2019

Professor Ramon Margalef was the most important Spanish ecologist. He inspired and trained more than a generation of Iberian and Latin American ecologists, either directly through his advice, conferences and lectures or, even today, through his articles or books, especially the monumental treatises Ecología and Limnología. We briefly review the knowledge of limnology and especially of the ecology of fish in Lake Banyoles. Classical limnology and ecology of inland fish have often been poorly linked for various reasons, essentially by many differences on their techniques needed, conceptual approaches, and spatial and temporal scales. Lake Banyoles also reflects this: although Margalef published one of his first works (in 1946) and directed two of his first doctoral theses on it, it was not until the late 1980s that the first research on fish started. Since then, four doctoral theses focusing on fish have been written and numerous research articles have been published in international journals, which we will briefly summarize here. We also suggest some questions for future research in Lake Banyoles

El professor Ramon Margalef és l’ecòleg més important que ha tingut l’Estat espanyol. Va inspirar i formar més d’una generació d’ecòlegs ibèrics i llatinoamericans, ja fos directament a través dels seus consells, classes i conferències com, encara avui, a través dels seus articles o llibres, especialment els tractats monumentals Ecología i Limnología. Revisem, breument, el coneixement de la limnologia i especialment de l’ecologia dels peixos de l’estany de Banyoles. La limnologia més clàssica i l’ecologia de peixos continentals sovint han anat poc lligades per diversos motius, essencialment pels mètodes emprats, les aproximacions conceptuals i les diferents escales espacials i temporals utilitzades. L’estany de Banyoles també reflecteix aquest fet: un dels primers treballs que Margalef va publicar (1946) va ser sobre l’Estany i hi va dirigir dues de les seves primeres tesis doctorals, però no va ser fins a finals dels anys vuitanta que s’hi van iniciar els primers estudis de peixos. Des de llavors, s’hi han realitzat quatre tesis doctorals centrades en els peixos i se n’han publicat nombrosos articles a revistes internacionals, que aquí intentarem breument resumir. També plantejarem algunes preguntes que ens semblen interessants per a futurs estudis

La nostra recerca ha estat finançada tots aquests anys bàsicament pel Ministeri de Ciència i Innovació (actualment els projectes PID2019-103936GB-C21 i RED2018-102571-T) i la Generalitat de Catalunya (actualment al grup 2017 SGR 548)

Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles

Manager: AEI
Author: García-Berthou, Emili
Date: 2020
Abstract: XXVI Col·loqui de Tardor 2019: “Ramon Margalef López (1919- 2004): el científic impulsor de l’ecologia a l’estany de Banyoles”, organitzat conjuntament entre el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles i la Universitat de Girona i que va tenir lloc els dies 22,23 i 24 de novembre de 2019
Professor Ramon Margalef was the most important Spanish ecologist. He inspired and trained more than a generation of Iberian and Latin American ecologists, either directly through his advice, conferences and lectures or, even today, through his articles or books, especially the monumental treatises Ecología and Limnología. We briefly review the knowledge of limnology and especially of the ecology of fish in Lake Banyoles. Classical limnology and ecology of inland fish have often been poorly linked for various reasons, essentially by many differences on their techniques needed, conceptual approaches, and spatial and temporal scales. Lake Banyoles also reflects this: although Margalef published one of his first works (in 1946) and directed two of his first doctoral theses on it, it was not until the late 1980s that the first research on fish started. Since then, four doctoral theses focusing on fish have been written and numerous research articles have been published in international journals, which we will briefly summarize here. We also suggest some questions for future research in Lake Banyoles
El professor Ramon Margalef és l’ecòleg més important que ha tingut l’Estat espanyol. Va inspirar i formar més d’una generació d’ecòlegs ibèrics i llatinoamericans, ja fos directament a través dels seus consells, classes i conferències com, encara avui, a través dels seus articles o llibres, especialment els tractats monumentals Ecología i Limnología. Revisem, breument, el coneixement de la limnologia i especialment de l’ecologia dels peixos de l’estany de Banyoles. La limnologia més clàssica i l’ecologia de peixos continentals sovint han anat poc lligades per diversos motius, essencialment pels mètodes emprats, les aproximacions conceptuals i les diferents escales espacials i temporals utilitzades. L’estany de Banyoles també reflecteix aquest fet: un dels primers treballs que Margalef va publicar (1946) va ser sobre l’Estany i hi va dirigir dues de les seves primeres tesis doctorals, però no va ser fins a finals dels anys vuitanta que s’hi van iniciar els primers estudis de peixos. Des de llavors, s’hi han realitzat quatre tesis doctorals centrades en els peixos i se n’han publicat nombrosos articles a revistes internacionals, que aquí intentarem breument resumir. També plantejarem algunes preguntes que ens semblen interessants per a futurs estudis
La nostra recerca ha estat finançada tots aquests anys bàsicament pel Ministeri de Ciència i Innovació (actualment els projectes PID2019-103936GB-C21 i RED2018-102571-T) i la Generalitat de Catalunya (actualment al grup 2017 SGR 548)
Format: application/pdf
Other identifiers: Gi.1126-2020
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19941
Language: cat
Publisher: Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles
Collection: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-84-09-23868-2
PID2019-103936GB-C21
info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2019-103936GB-C21/ES/BIOLOGIA DE LA CONSERVACION DE PECES CIPRINODONTIFORMES EN PELIGRO DE EXTINCION: ECOLOGIA/
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Margalef, Ramon, 1919-2004
Peixos -- Catalunya -- Banyoles, Estany de
Fishes -- Catalonia -- Banyoles, Estany de
Limnologia
Limnology
Ecologia d’aigua dolça
Freshwater ecology
Ictiologia
Ichthyology
Title: Ramon Margalef, l’estany de Banyoles i els peixos
Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors