Item


Relació i descripció de la demanda física i fisiològica d’exercicis específics de l’entrenament de bàsquet en jugadors professionals

Abstract: The aim of the study was to describe, compare and relate internal and external workload during basketball training drills (2c2, 3cX, 4cX and 5cX), varying the number of players (with and without opposition with numerical equality) and court size (half court (0.5) and full court with transition (1.5)), through cardiovascular response and accelerometry. Fifteen basketball players of the Spanish second league were recorded during the pre-season and in-season (6 month, 421 exercises). The variables include Player Load (PL) and Inertial Movement Analysis (IMA), being relatives to exercise duration (PLm and IMAm) and mean heart rate (HRav) and maximum heart rate (HRmax) as absolute values. The results revealed how exercices with opposition and full-court with transition were more demanding compared with those once with the same number of players. IMAm and HRav were higher for the drills close to the match demands (5c5 (0.5 and 1.5)) and with fewer players (i.e. 3c3 (0.5)), having a moderate to high relation in all exercises. The correlation between PLm and HRav were low or moderate only for those closer to the match (5c0 (0.5) and 5c5 (0.5 and 1.5)). The relationship between PLm and IMAm were moderate to high in almost all of them (.477 - .778). This study reveals the need to investigate more about workload in basketball training exercises, due to the discrepancies of the results of some variables (i.e. PLm) with previous bibliography and to be able to understand the most appropriate variables for monitoring the training

Resum: L’objectiu de l’estudi era comparar, descriure i relacionar la càrrega interna i externa dels exercicis 2c2, 3cX, 4cX i 5cX, a partir de la demanda cardiovascular i l’accelerometria, variant el nombre de jugadors (amb i sense contacte amb igualtat numèrica) i l’espai de pista (mitja pista (0.5) i pista i mitja (1.5)). Quinze jugadors de bàsquet de la segona categoria Espanyola van ser registrats al llarg dels períodes precompetitiu i competitiu (6 mesos i 421 exercicis analitzats). Les variables inclouen Player Load (PL) i Inertial Movement Analysis (IMA), sent relatives a la duració dels exercicis (PLm i IMAm) i la freqüència cardíaca mitja (HRav) i màxima (HRmax) com a valors absoluts. Els resultats han mostrat com els exercicis amb oposició i a major espai de pista obtenen valors més elevats per a totes les variables, comparats amb aquells amb el mateix nombre de jugadors. IMAm i HRav van ser majors per als exercicis propers a les demandes del partit (5c5 (0.5 i 1.5)) i amb menor nombre de jugadors (i.e. 3c3 (0.5)), havent-hi una relació moderada i alta entre aquestes dues variables i tots els exercicis analitzats. La correlació entre PLm i HRav va ser baixa o moderada només en aquells propers al partit (5cX (0.5 i 1.5)). La relació entre PLm i IMAm va ser moderada o alta en quasi tots ells (.477 - .778). L’estudi incideix en la necessitat d’investigar més sobre la demanda dels exercicis d’entrenament, ja que mostren resultats diversos a la bibliografia precedent en funció de les variables analitzades (i.e. PLm) i poder així, valorar aquelles més adients per a monitorar l’entrenament

Manager: Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES)
Campos-Rius, Josep
Author: Calderon Bertran, Robert
Date: 2021 June 4
Abstract: Abstract: The aim of the study was to describe, compare and relate internal and external workload during basketball training drills (2c2, 3cX, 4cX and 5cX), varying the number of players (with and without opposition with numerical equality) and court size (half court (0.5) and full court with transition (1.5)), through cardiovascular response and accelerometry. Fifteen basketball players of the Spanish second league were recorded during the pre-season and in-season (6 month, 421 exercises). The variables include Player Load (PL) and Inertial Movement Analysis (IMA), being relatives to exercise duration (PLm and IMAm) and mean heart rate (HRav) and maximum heart rate (HRmax) as absolute values. The results revealed how exercices with opposition and full-court with transition were more demanding compared with those once with the same number of players. IMAm and HRav were higher for the drills close to the match demands (5c5 (0.5 and 1.5)) and with fewer players (i.e. 3c3 (0.5)), having a moderate to high relation in all exercises. The correlation between PLm and HRav were low or moderate only for those closer to the match (5c0 (0.5) and 5c5 (0.5 and 1.5)). The relationship between PLm and IMAm were moderate to high in almost all of them (.477 - .778). This study reveals the need to investigate more about workload in basketball training exercises, due to the discrepancies of the results of some variables (i.e. PLm) with previous bibliography and to be able to understand the most appropriate variables for monitoring the training
Resum: L’objectiu de l’estudi era comparar, descriure i relacionar la càrrega interna i externa dels exercicis 2c2, 3cX, 4cX i 5cX, a partir de la demanda cardiovascular i l’accelerometria, variant el nombre de jugadors (amb i sense contacte amb igualtat numèrica) i l’espai de pista (mitja pista (0.5) i pista i mitja (1.5)). Quinze jugadors de bàsquet de la segona categoria Espanyola van ser registrats al llarg dels períodes precompetitiu i competitiu (6 mesos i 421 exercicis analitzats). Les variables inclouen Player Load (PL) i Inertial Movement Analysis (IMA), sent relatives a la duració dels exercicis (PLm i IMAm) i la freqüència cardíaca mitja (HRav) i màxima (HRmax) com a valors absoluts. Els resultats han mostrat com els exercicis amb oposició i a major espai de pista obtenen valors més elevats per a totes les variables, comparats amb aquells amb el mateix nombre de jugadors. IMAm i HRav van ser majors per als exercicis propers a les demandes del partit (5c5 (0.5 i 1.5)) i amb menor nombre de jugadors (i.e. 3c3 (0.5)), havent-hi una relació moderada i alta entre aquestes dues variables i tots els exercicis analitzats. La correlació entre PLm i HRav va ser baixa o moderada només en aquells propers al partit (5cX (0.5 i 1.5)). La relació entre PLm i IMAm va ser moderada o alta en quasi tots ells (.477 - .778). L’estudi incideix en la necessitat d’investigar més sobre la demanda dels exercicis d’entrenament, ja que mostren resultats diversos a la bibliografia precedent en funció de les variables analitzades (i.e. PLm) i poder així, valorar aquelles més adients per a monitorar l’entrenament
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19973
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Basquetbol -- Entrenament
Basketball -- Training
Jugadors de basquetbol
Basketball players
Exercici -- Aspectes fisiològics
Exercise -- Physiological aspects
Cor -- Batecs
Heart beat
Title: Relació i descripció de la demanda física i fisiològica d’exercicis específics de l’entrenament de bàsquet en jugadors professionals
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors