Item


Com ha afectat el confinament de la Covid-19 a les dones víctimes de violència masclista i als seus fills i filles?

Durant el confinament de la Covid-19, la problemàtica de violència masclista ha afectat de forma diferent a les dones víctimes de violència masclista i als seus fills i filles. El present article pretén estudiar què és el que ha succeït a Catalunya amb aquest fenomen durant aquest període des del punt de vista de les dones víctimes de violència masclista i els professionals que les atenen. Per a poder assolir aquest objectiu, s’ha fet ús de la metodologia mixta mitjançant les entrevistes semiestructurades individuals i els qüestionaris estructurats. Finalitzat l’estudi, s’ha pogut concloure que la pandèmia mundial ha afectat la freqüència i la gravetat dels casos, els efectes en les víctimes, la relació amb el sistema d’atenció formal i el suport formal, els tipus de relacions, la seguretat a la llar, l’exclusió social i la invisibilització de la problemàtica. Els principals motius pels quals aquest fenomen ha patit canvis han estat l’augment de les hores que passaven junts les víctimes i l’agressor, o bé el fet de ser més difícil escapar de la situació i no poder tenir relació amb el suport formal o informal. Per tant, en termes generals, es pot afirmar que el SARS-CoV-2 no ha estat un factor que ha beneficiat la situació en què es troben les dones víctimes de violència masclista i els seus fills i filles, sinó tot el contrari

During the lockdown due to Covid-19, the problem of gender-based violence has affected differently women victims of gender-based violence and their children. The present article aims to study what has happened with this phenomenon in Catalonia during this period from the point of view of women victims of gender-based violence and the professionals who assist them. In order to achieve this goal, it has been used the mixed methodology, through individual semi-structured interviews and structured questionnaires. Once the study has been finished, it can be concluded that the global pandemic has affected the frequency and gravity of cases, the effects on the victims, the type of relationships, the safety at home, social exclusion and the invisibility of the problem. The main reasons why this phenomenon has undergone changes have been the increase in the hours that the victims and the aggressors spent together, or the fact that it is more difficult to escape the situation, and not be able to have contact with the formal or informal support. Therefore, in general terms, it can be stated that SARSCoV-2 has not been a factor that has benefited the situation of women victims of genderbased violence and their children, but quite the opposite

Manager: Montserrat Boada, Carme
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Coderch Xarles, Laia
Date: 2021 June 3
Abstract: Durant el confinament de la Covid-19, la problemàtica de violència masclista ha afectat de forma diferent a les dones víctimes de violència masclista i als seus fills i filles. El present article pretén estudiar què és el que ha succeït a Catalunya amb aquest fenomen durant aquest període des del punt de vista de les dones víctimes de violència masclista i els professionals que les atenen. Per a poder assolir aquest objectiu, s’ha fet ús de la metodologia mixta mitjançant les entrevistes semiestructurades individuals i els qüestionaris estructurats. Finalitzat l’estudi, s’ha pogut concloure que la pandèmia mundial ha afectat la freqüència i la gravetat dels casos, els efectes en les víctimes, la relació amb el sistema d’atenció formal i el suport formal, els tipus de relacions, la seguretat a la llar, l’exclusió social i la invisibilització de la problemàtica. Els principals motius pels quals aquest fenomen ha patit canvis han estat l’augment de les hores que passaven junts les víctimes i l’agressor, o bé el fet de ser més difícil escapar de la situació i no poder tenir relació amb el suport formal o informal. Per tant, en termes generals, es pot afirmar que el SARS-CoV-2 no ha estat un factor que ha beneficiat la situació en què es troben les dones víctimes de violència masclista i els seus fills i filles, sinó tot el contrari
During the lockdown due to Covid-19, the problem of gender-based violence has affected differently women victims of gender-based violence and their children. The present article aims to study what has happened with this phenomenon in Catalonia during this period from the point of view of women victims of gender-based violence and the professionals who assist them. In order to achieve this goal, it has been used the mixed methodology, through individual semi-structured interviews and structured questionnaires. Once the study has been finished, it can be concluded that the global pandemic has affected the frequency and gravity of cases, the effects on the victims, the type of relationships, the safety at home, social exclusion and the invisibility of the problem. The main reasons why this phenomenon has undergone changes have been the increase in the hours that the victims and the aggressors spent together, or the fact that it is more difficult to escape the situation, and not be able to have contact with the formal or informal support. Therefore, in general terms, it can be stated that SARSCoV-2 has not been a factor that has benefited the situation of women victims of genderbased violence and their children, but quite the opposite
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20102
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Confinament
Dones maltractades
Fills de dones maltractades
Pandèmia de COVID-19, 2020-
Violència envers les dones
Lockdown
Abused women
Children of abused wives
COVID-19 Pandemic, 2020-
Women -- Abuse of
Title: Com ha afectat el confinament de la Covid-19 a les dones víctimes de violència masclista i als seus fills i filles?
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors