Item


Qui parla de sexualitat als joves tutelats?. Estudi sobre l’educació sexual als centres d’acollida

Aquest article exposa la importància de l’educació sexual als joves de gènere masculí que conviuen als centres d’acollida, sorgeix de la necessitat de formar els futurs adults en la igualtat i la paritat de gènere, eliminar els privilegis i també prevenir possibles actituds i comportaments compresos dins la violència masclista. Per tal d’aconseguir una societat fora del sistema patriarcal, lliure d’estereotips i creences que fomenten la submissió de la dona vers l’home blanc heterosexual. L’article busca eliminar l’androcentrisme i promoure l’evolució cap a un futur on totes les identitats i expressions de gènere puguin viure en igualtat sense ser jutjades ni oprimides. La problemàtica s’investiga a partir d’una metodologia qualitativa que aprofundeix en els coneixements dels joves i l’existència dels programes d’educació sexual. Els resultats mostren l’evident desconeixement social sobre la sexualitat i evidencien la necessitat de crear i incidir amb profunditat a una educació sexual propera i de qualitat

This article exposes the importance of sex education for young people under guardianship, starting from the need to train future adults in gender equality and parity, to eliminate privileges and also to prevent possible attitudes and behaviours included in gender violence. To achieve a society outside the patriarchal system, free of stereotypes and beliefs that promote the subjugation of women to white heterosexual men. The article seeks to eliminate androcentrism and promote the evolution towards a future where allgender identities and expressions can live in equality without being judged or oppressed. The problem is investigated from a qualitative methodology that takes advantage of the knowledge of young people and the existence of sex education programs. The results show the evident social ignorance about sexuality and evidence the need to create and influence in depth an adequate and quality sexual education

Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Parnau Salamó, Irene
Date: 2021 June
Abstract: Aquest article exposa la importància de l’educació sexual als joves de gènere masculí que conviuen als centres d’acollida, sorgeix de la necessitat de formar els futurs adults en la igualtat i la paritat de gènere, eliminar els privilegis i també prevenir possibles actituds i comportaments compresos dins la violència masclista. Per tal d’aconseguir una societat fora del sistema patriarcal, lliure d’estereotips i creences que fomenten la submissió de la dona vers l’home blanc heterosexual. L’article busca eliminar l’androcentrisme i promoure l’evolució cap a un futur on totes les identitats i expressions de gènere puguin viure en igualtat sense ser jutjades ni oprimides. La problemàtica s’investiga a partir d’una metodologia qualitativa que aprofundeix en els coneixements dels joves i l’existència dels programes d’educació sexual. Els resultats mostren l’evident desconeixement social sobre la sexualitat i evidencien la necessitat de crear i incidir amb profunditat a una educació sexual propera i de qualitat
This article exposes the importance of sex education for young people under guardianship, starting from the need to train future adults in gender equality and parity, to eliminate privileges and also to prevent possible attitudes and behaviours included in gender violence. To achieve a society outside the patriarchal system, free of stereotypes and beliefs that promote the subjugation of women to white heterosexual men. The article seeks to eliminate androcentrism and promote the evolution towards a future where allgender identities and expressions can live in equality without being judged or oppressed. The problem is investigated from a qualitative methodology that takes advantage of the knowledge of young people and the existence of sex education programs. The results show the evident social ignorance about sexuality and evidence the need to create and influence in depth an adequate and quality sexual education
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20113
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Adolescents -- Conducta sexual
Educació sexual
Guarda i custòdia
Joves -- Serveis socials
Treball social amb els joves
Teenagers -- Sexual behavior
Sex instruction
Custody of children
Youth -- Services for
Social work with youth
Title: Qui parla de sexualitat als joves tutelats?. Estudi sobre l’educació sexual als centres d’acollida
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors