Item


La realitat del Sistema de protecció de la infància i l’adolescència en risc. Una recerca sobre l’empoderament de sis joves extutelats/es de la província de Girona

La present recerca vol donar a conèixer sis històries de vida narrades en primera persona de diferents joves que han estat tutelat/es per l’administració i que a partir del seu propi relat valoren la seva experiència i trajectòria vital en centres residencials del sistema de protecció català. La finalitat de construir aquests sis relats és la d’investigar i sondejar si el sistema de protecció català empodera als infants i adolescents i si els factors de protecció tenen en compte el benestar subjectiu, els drets i l’autonomia d’aquests i aquestes. Per dur a terme aquesta investigació, he entrevistat a 6 joves que van viure en diferents serveis residencials de la província de Girona, i a partir de la seva trajectòria proposo l’anàlisi del sistema de protecció. En conclusió, dels relats s’extreu com l’empoderament de les persones joves depèn de cada cas i de la seva capacitat de resiliència, ja que el sistema de protecció es veu desbordat i limitat per a l’acompanyament i la transició a la seva vida adulta

This research aims to present six life stories told in the first person by different young people who have been taken into care by the administration and who, based on their own accounts, evaluate their experience and life trajectory in residential centres of the Catalan protection system. The aim of constructing these six stories is to investigate and probe whether the Catalan protection system empowers children and adolescents and whether the protection factors take into account the subjective well-being, rights and autonomy of these children and adolescents. In order to carry out this research, I interviewed 6 young people who lived in different residential services in the province of Girona, and based on their trajectory I propose an analysis of the protection system. In conclusion, the stories show how the empowerment of young people depends on each case and their capacity for resilience, since the protection system is overwhelmed and limited in terms of support and transition to adult life

Manager: Carrera Fossas, Eduard
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Sahraoui Lami, Lina Meriem
Date: 2021 June 4
Abstract: La present recerca vol donar a conèixer sis històries de vida narrades en primera persona de diferents joves que han estat tutelat/es per l’administració i que a partir del seu propi relat valoren la seva experiència i trajectòria vital en centres residencials del sistema de protecció català. La finalitat de construir aquests sis relats és la d’investigar i sondejar si el sistema de protecció català empodera als infants i adolescents i si els factors de protecció tenen en compte el benestar subjectiu, els drets i l’autonomia d’aquests i aquestes. Per dur a terme aquesta investigació, he entrevistat a 6 joves que van viure en diferents serveis residencials de la província de Girona, i a partir de la seva trajectòria proposo l’anàlisi del sistema de protecció. En conclusió, dels relats s’extreu com l’empoderament de les persones joves depèn de cada cas i de la seva capacitat de resiliència, ja que el sistema de protecció es veu desbordat i limitat per a l’acompanyament i la transició a la seva vida adulta
This research aims to present six life stories told in the first person by different young people who have been taken into care by the administration and who, based on their own accounts, evaluate their experience and life trajectory in residential centres of the Catalan protection system. The aim of constructing these six stories is to investigate and probe whether the Catalan protection system empowers children and adolescents and whether the protection factors take into account the subjective well-being, rights and autonomy of these children and adolescents. In order to carry out this research, I interviewed 6 young people who lived in different residential services in the province of Girona, and based on their trajectory I propose an analysis of the protection system. In conclusion, the stories show how the empowerment of young people depends on each case and their capacity for resilience, since the protection system is overwhelmed and limited in terms of support and transition to adult life
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20128
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Adolescents -- Protecció, assistència, etc.
Infants -- Protecció, assitència, etc.
Resiliència (Tret de personalitat)
Teenagers welfare
Child welfare
Resilience (Personality trait)
Title: La realitat del Sistema de protecció de la infància i l’adolescència en risc. Una recerca sobre l’empoderament de sis joves extutelats/es de la província de Girona
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors