Item


Desarrollo sostenible y derechos culturales. Contribuciones desde las ciudades y los gobiernos locales con la Agenda 21 de la cultura y Cultura 21 Acciones

The research studies the contributions that cities and local governments have made to debates, both locally and globally, on cultural rights and on the role of the culture in sustainable development. The research consists of an extensive theoretical framework on the place of culture in sustainable development and on the current state of the art on cultural rights. The research analyzes the contexts, the drafting processes, the contents and the initial impact of the documents "Agenda 21 for culture" (approved in 2004) and "Culture 21 Actions" (approved in 2015). Two cities, Barcelona and Mexico City, are taken as concrete examples. The research uses the technique of analysis of interaction to methodically analyze the relationship between each one of the 169 targets of the Sustainable Development Goals with each one of the 100 actions listed in Culture 21 Actions. The research suggests several elements of innovation to public policies in the field of culture, both in relation to content and to the methodologies of analysis. The research demonstrates the relevance of Agenda 21 for culture and Culture 21 Actions in current debates on development, marked by the existence of the Sustainable Development Goals and by the growing importance of cultural rights

La recerca estudia les contribucions que les ciutats i els governs locals han realitzat als debats, tant a escala local com a escala internacional, sobre els drets culturals i sobre el paper de la cultura en el desenvolupament sostenible. La recerca es compon d’un extens marc teòric sobre aquests dos temes. La recerca analitza els contextos d’aparició, els processos de redacció, els continguts i l’impacte inicial dels documents "Agenda 21 de la cultura" (aprovat el 2004) i "Cultura 21 Accions" (aprovat el 2015). Dues ciutats, Barcelona i Ciutat de Mèxic, ambdues molt vinculades amb l’Agenda 21 de la cultura, es prenen com a exemples concrets. La recerca utilitza la tècnica de l’anàlisi de la interacció per detallar de manera metòdica la relació entre cadascuna de les 169 metes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible amb cadascuna de les 100 accions que proposa Cultura 21 Accions. La recerca aporta elements d’innovació a les polítiques públiques en l’àmbit de la cultura, tant en relació als continguts com en les metodologies d’anàlisi. La recerca demostra la rellevància de l’Agenda 21 de la cultura i Cultura 21 Accions per als actuals debats sobre el desenvolupament, marcats per l’existència dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i per la creixent importància dels drets culturals

Universitat de Girona

Manager: Martinell, Alfons
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia
Author: Pascual i Ruiz, Jordi
Date: 2021 July 6
Abstract: The research studies the contributions that cities and local governments have made to debates, both locally and globally, on cultural rights and on the role of the culture in sustainable development. The research consists of an extensive theoretical framework on the place of culture in sustainable development and on the current state of the art on cultural rights. The research analyzes the contexts, the drafting processes, the contents and the initial impact of the documents "Agenda 21 for culture" (approved in 2004) and "Culture 21 Actions" (approved in 2015). Two cities, Barcelona and Mexico City, are taken as concrete examples. The research uses the technique of analysis of interaction to methodically analyze the relationship between each one of the 169 targets of the Sustainable Development Goals with each one of the 100 actions listed in Culture 21 Actions. The research suggests several elements of innovation to public policies in the field of culture, both in relation to content and to the methodologies of analysis. The research demonstrates the relevance of Agenda 21 for culture and Culture 21 Actions in current debates on development, marked by the existence of the Sustainable Development Goals and by the growing importance of cultural rights
La recerca estudia les contribucions que les ciutats i els governs locals han realitzat als debats, tant a escala local com a escala internacional, sobre els drets culturals i sobre el paper de la cultura en el desenvolupament sostenible. La recerca es compon d’un extens marc teòric sobre aquests dos temes. La recerca analitza els contextos d’aparició, els processos de redacció, els continguts i l’impacte inicial dels documents "Agenda 21 de la cultura" (aprovat el 2004) i "Cultura 21 Accions" (aprovat el 2015). Dues ciutats, Barcelona i Ciutat de Mèxic, ambdues molt vinculades amb l’Agenda 21 de la cultura, es prenen com a exemples concrets. La recerca utilitza la tècnica de l’anàlisi de la interacció per detallar de manera metòdica la relació entre cadascuna de les 169 metes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible amb cadascuna de les 100 accions que proposa Cultura 21 Accions. La recerca aporta elements d’innovació a les polítiques públiques en l’àmbit de la cultura, tant en relació als continguts com en les metodologies d’anàlisi. La recerca demostra la rellevància de l’Agenda 21 de la cultura i Cultura 21 Accions per als actuals debats sobre el desenvolupament, marcats per l’existència dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i per la creixent importància dels drets culturals
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/672762
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20131
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Política cultural
Cultural policy
Desenvolupament sostenible
Desarrollo sostenible
Sustainable development
Desenvolupament humà
Desarrollo humano
Human development
Drets culturals
Derechos culturales
Cultural rights
Agenda 21
Cultura 21
Barcelona
Ciutat de Mèxic
Ciudad de México
Mexico City
338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l’economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus
34 - Dret
37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure
504 - Ciències del medi ambient
91 - Geografia. Viatges
Title: Desarrollo sostenible y derechos culturales. Contribuciones desde las ciudades y los gobiernos locales con la Agenda 21 de la cultura y Cultura 21 Acciones
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors