Item


A pragmatic approach to negotiation and co-construction of meaning in intercultural second language acquisition

This doctoral thesis focuses on negotiation and co-construction of meaning within a pragmatic perspective. We analyse chat and videoconference exchanges within the project Telecollaboration for Intercultural Language Acquisition (TILA) in which native and non-native English and Spanish pupils at Secondary Education levels negotiate and co-construct meaning, and discuss the pragmatic mechanisms allowing to adequate interaction. We analyse the mechanisms undertaken (e.g. requests, explanations and politeness strategies) and how the presence of native speakers may affect communication, and compare the mechanisms in terms of the digital application used. The thesis includes a didactic proposal in English and Spanish aimed at enhancing pupils’ pragmatic competence and at promoting meaning negotiation and coconstruction in language acquisition. We display multimodal tasks designed to be tested in the TeCoLa project as well as classroom activities to develop students’ pragmatic competence and make them aware of the essential role that pragmatics plays in communication

Aquesta tesi doctoral se centra en la negociació i la construcció mútua del significat des d’una perspectiva pragmàtica. Analitzem intercanvis amb xat i videoconferència del projecte Telecollaboration for Intercultural Language Acquisition (TILA) en què alumnat d’Educació Secundària natiu i no natiu d’anglès i espanyol negocia i construeix significat i atenem als mecanismes pragmàtics per comunicar-se adequadament. Analitzem els mecanismes que fan servir (e.g. peticions, explicacions i estratègies de cortesia) i com la presència dels parlants natius pot afectar la comunicació, i comparem aquests mecanismes atenent a l’aplicació digital utilitzada. La tesi inclou una proposta didàctica en anglès i espanyol per desenvolupar la competència pragmàtica i promoure la negociació i la construcció del significat en l’adquisició de llengües. S’hi presenten tasques multimodals dissenyades per implementar-se en el projecte TeCoLa i activitats amb què treballar la competència pragmàtica a l’aula i conscienciar l’alumnat del paper fonamental de la pragmàtica en la comunicació

Universitat de Girona

Manager: Batllori Dillet, Montse
Jauregi Ondarra, Kristi
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Filologia i Comunicació
Author: Tro Morató, Teresa
Date: 2021 July 6
Abstract: This doctoral thesis focuses on negotiation and co-construction of meaning within a pragmatic perspective. We analyse chat and videoconference exchanges within the project Telecollaboration for Intercultural Language Acquisition (TILA) in which native and non-native English and Spanish pupils at Secondary Education levels negotiate and co-construct meaning, and discuss the pragmatic mechanisms allowing to adequate interaction. We analyse the mechanisms undertaken (e.g. requests, explanations and politeness strategies) and how the presence of native speakers may affect communication, and compare the mechanisms in terms of the digital application used. The thesis includes a didactic proposal in English and Spanish aimed at enhancing pupils’ pragmatic competence and at promoting meaning negotiation and coconstruction in language acquisition. We display multimodal tasks designed to be tested in the TeCoLa project as well as classroom activities to develop students’ pragmatic competence and make them aware of the essential role that pragmatics plays in communication
Aquesta tesi doctoral se centra en la negociació i la construcció mútua del significat des d’una perspectiva pragmàtica. Analitzem intercanvis amb xat i videoconferència del projecte Telecollaboration for Intercultural Language Acquisition (TILA) en què alumnat d’Educació Secundària natiu i no natiu d’anglès i espanyol negocia i construeix significat i atenem als mecanismes pragmàtics per comunicar-se adequadament. Analitzem els mecanismes que fan servir (e.g. peticions, explicacions i estratègies de cortesia) i com la presència dels parlants natius pot afectar la comunicació, i comparem aquests mecanismes atenent a l’aplicació digital utilitzada. La tesi inclou una proposta didàctica en anglès i espanyol per desenvolupar la competència pragmàtica i promoure la negociació i la construcció del significat en l’adquisició de llengües. S’hi presenten tasques multimodals dissenyades per implementar-se en el projecte TeCoLa i activitats amb què treballar la competència pragmàtica a l’aula i conscienciar l’alumnat del paper fonamental de la pragmàtica en la comunicació
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/672800
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20183
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Negociació del significat
Negociación del significado
Negotiation of meaning
Co-construcció del significat
Co-construcción del significado
Co-construction of meaning
Pragmatisme i discurs
Pragmatismo y discurso
Pragmatics and discourse
Telecol·laboració
Telecolaboración
Telecollaboration
Interculturalitat
Interculturalidad
Interculturality
Adquisició d’una segona llengua
Adquisición de una segunda lengua
Second language acquisition
316 - Sociologia. Comunicació
37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure
81 - Lingüística i llengües
Title: A pragmatic approach to negotiation and co-construction of meaning in intercultural second language acquisition
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors