Item


Contribucions pedagògiques del homeschooling

Throughout the second half of the twentieth century, the historic milestone of having a free school place for all children in our country and in most developed countries was achieved. Universal and free schooling was intended to ensure educational equity and social cohesion. Years later, some adverse and critical reactions started to appear as a result of weaknesses of mass schooling. In response, some families chose not to school their children and to educate them at home. They are called ‘homeschoolers’. Although in Catalonia this type of education is not regulated, this group of families has not stopped growing. The challenges facing these families are many. On the one hand, the lack of legal legislature does not allow them to access academic qualifications; on the other, despite the great courage and commitment involved in devoting themselves to the full-time education of children, this non-recognition leads to social marginalization and misunderstanding. The purpose of this thesis is to know the reality of homeschoolers in our country and especially to focus on the less studied aspect of this group which is the pedagogy they use; the different methodologies, curricula and activities they carry out in their day-to-day work. In short, to know the pedagogical contributions they make to society

Al llarg de la segona meitat del segle XX s’aconseguia la fita històrica de disposar d’una plaça escolar gratuïta per a tota la infància del nostre país i de la majoria dels països desenvolupats. L’escolarització universal i gratuïta pretenia garantir l’equitat educativa i la cohesió social. Anys més tard apareixen algunes reaccions adverses i crítiques derivades de les febleses de l’escolarització de masses. Com a reacció, algunes famílies optaren per no escolaritzar i educar els seus fills a casa. Són els anomenats homeschoolers. Tot i que a Catalunya aquesta modalitat educativa no està regulada, en l’actualitat aquest col·lectiu de famílies no ha deixat de créixer. Els reptes als que s’enfronten aquestes famílies són diversos. D’ una banda la manca de legalitat no els permet accedir a les titulacions acadèmiques, de l’altra, tot i el gran coratge, compromís i valor que implica dedicar-se a l’educació integral dels fills a temps complet, el no reconeixement social els aboca a la marginació i a la incomprensió. La finalitat d’aquesta tesi és conèixer la realitat homeschooler al nostre país i sobretot centrar-nos en l’aspecte menys estudiat d’aquest col·lectiu que és la pedagogia que empren; les diferents metodologies, currículums i activitats que realitzen en el seu dia a dia. En definitiva conèixer les contribucions pedagògiques que aporten a la societat

Programa de Doctorat en Educació

Universitat de Girona

Manager: Planas Lladó, Anna
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia
Author: Bellmunt Borràs, Maria
Date: 2021 July 15
Abstract: Throughout the second half of the twentieth century, the historic milestone of having a free school place for all children in our country and in most developed countries was achieved. Universal and free schooling was intended to ensure educational equity and social cohesion. Years later, some adverse and critical reactions started to appear as a result of weaknesses of mass schooling. In response, some families chose not to school their children and to educate them at home. They are called ‘homeschoolers’. Although in Catalonia this type of education is not regulated, this group of families has not stopped growing. The challenges facing these families are many. On the one hand, the lack of legal legislature does not allow them to access academic qualifications; on the other, despite the great courage and commitment involved in devoting themselves to the full-time education of children, this non-recognition leads to social marginalization and misunderstanding. The purpose of this thesis is to know the reality of homeschoolers in our country and especially to focus on the less studied aspect of this group which is the pedagogy they use; the different methodologies, curricula and activities they carry out in their day-to-day work. In short, to know the pedagogical contributions they make to society
Al llarg de la segona meitat del segle XX s’aconseguia la fita històrica de disposar d’una plaça escolar gratuïta per a tota la infància del nostre país i de la majoria dels països desenvolupats. L’escolarització universal i gratuïta pretenia garantir l’equitat educativa i la cohesió social. Anys més tard apareixen algunes reaccions adverses i crítiques derivades de les febleses de l’escolarització de masses. Com a reacció, algunes famílies optaren per no escolaritzar i educar els seus fills a casa. Són els anomenats homeschoolers. Tot i que a Catalunya aquesta modalitat educativa no està regulada, en l’actualitat aquest col·lectiu de famílies no ha deixat de créixer. Els reptes als que s’enfronten aquestes famílies són diversos. D’ una banda la manca de legalitat no els permet accedir a les titulacions acadèmiques, de l’altra, tot i el gran coratge, compromís i valor que implica dedicar-se a l’educació integral dels fills a temps complet, el no reconeixement social els aboca a la marginació i a la incomprensió. La finalitat d’aquesta tesi és conèixer la realitat homeschooler al nostre país i sobretot centrar-nos en l’aspecte menys estudiat d’aquest col·lectiu que és la pedagogia que empren; les diferents metodologies, currículums i activitats que realitzen en el seu dia a dia. En definitiva conèixer les contribucions pedagògiques que aporten a la societat
Programa de Doctorat en Educació
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/672836
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20220
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Escola a casa
Escolarització a casa
Escuela en casa
Escolarización en casa
Homeschooling
Pedagogia
Pedagogía
Pedagogy
Educació alternativa
Educación alternativa
Alternative education
Innovacions educatives
Innovaciones educativas
Educational innovations
37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure
371 - Organització i gestió de l’educació i de l’ensenyament
372 - Ensenyament preescolar i elemental
373 - Ensenyament primari i secundari
Title: Contribucions pedagògiques del homeschooling
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors