Item


Projecte educatiu-formatiu dirigit a mestres d’educació primària entorn la neuroeducació i la consciència emocional de l’infant. Presentació del projecte basat en neuroeducació: Formem-nos per acompanyar el cervell i el cor

Aquest treball Fi de Grau vol oferir un seient a la importància que té actualment la neurociència i, concretament, la neuroeducació, en els contextos educatius per entendre de manera més tècnica i específica el desenvolupament maduratiu de l’infant, juntament amb les interaccions que s’hi donen i les vivències que aquest va recollint. Així doncs, aquest projecte vol oferir un braç d’ajuda a tots aquells mestres d’Educació Primària que se senten perduts a l’hora d’ajudar al seu alumnat entorn problemes com el bloqueig emocional, l’apatia pels estudis o l’aprenentatge i adquisició dels continguts. A més, vol també atorgar una importància rellevant a les emocions i la consciència emocional de l’infant, com a motor que l’impulsa a decidir lliurement en el seu itinerari vital. Si més no, el cervell juga un paper clau en aquest projecte, però sense la intersecció amb la vessant emocional i el correcte desenvolupament de les emocions i les vivències del subjecte, la neuroeducació no tindria sentit. Formem-nos per acompanyar el cervell i el cor uneix doncs la perspectiva racional amb l’emocional, per a donar suport als mestres compromesos amb la vertadera tasca d’educar i acompanyar en llibertat

This project aims to provide an idea on the current importance of neuroscience and, specifically, neuro-education, in educational contexts in order to understand in a more technical and specific way the maturational development of the child, together with the interactions and the experiences that the child is collecting during the process. So, this project wants to offer a help to all those Primary Education teachers who feel lost when it comes to helping their students solving problems such as emotional blockage, apathy for studies or learning. and content acquisition. In addition, it also wants to point out the importance of the emotions and emotional awareness of the child, as an engine that drives him to decide freely in his life path. Not to mention, the brain plays a key role in this project, but without a collaboration with the emotional side and the proper development of the subject’s emotions and experiences, neuroeducation would make no sense. Let us train ourselves to accompany the brain and the heart, thus uniting the rational perspective with the emotional one, to support the teachers committed to the true task of educating and accompanying in freedom

Manager: Timoneda Gallart, Carme
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Pons Marín, Andrea
Date: 2021 June 4
Abstract: Aquest treball Fi de Grau vol oferir un seient a la importància que té actualment la neurociència i, concretament, la neuroeducació, en els contextos educatius per entendre de manera més tècnica i específica el desenvolupament maduratiu de l’infant, juntament amb les interaccions que s’hi donen i les vivències que aquest va recollint. Així doncs, aquest projecte vol oferir un braç d’ajuda a tots aquells mestres d’Educació Primària que se senten perduts a l’hora d’ajudar al seu alumnat entorn problemes com el bloqueig emocional, l’apatia pels estudis o l’aprenentatge i adquisició dels continguts. A més, vol també atorgar una importància rellevant a les emocions i la consciència emocional de l’infant, com a motor que l’impulsa a decidir lliurement en el seu itinerari vital. Si més no, el cervell juga un paper clau en aquest projecte, però sense la intersecció amb la vessant emocional i el correcte desenvolupament de les emocions i les vivències del subjecte, la neuroeducació no tindria sentit. Formem-nos per acompanyar el cervell i el cor uneix doncs la perspectiva racional amb l’emocional, per a donar suport als mestres compromesos amb la vertadera tasca d’educar i acompanyar en llibertat
This project aims to provide an idea on the current importance of neuroscience and, specifically, neuro-education, in educational contexts in order to understand in a more technical and specific way the maturational development of the child, together with the interactions and the experiences that the child is collecting during the process. So, this project wants to offer a help to all those Primary Education teachers who feel lost when it comes to helping their students solving problems such as emotional blockage, apathy for studies or learning. and content acquisition. In addition, it also wants to point out the importance of the emotions and emotional awareness of the child, as an engine that drives him to decide freely in his life path. Not to mention, the brain plays a key role in this project, but without a collaboration with the emotional side and the proper development of the subject’s emotions and experiences, neuroeducation would make no sense. Let us train ourselves to accompany the brain and the heart, thus uniting the rational perspective with the emotional one, to support the teachers committed to the true task of educating and accompanying in freedom
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20233
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Alumnes
Emocions
Escolars
Mestres
Neurociència afectiva
Neurociència cognitiva
Neuropsicologia
Students
Emotion
School children
Elementary school teachers
Affective neuroscience
Cognitive neuroscience
Neuropsychology
Title: Projecte educatiu-formatiu dirigit a mestres d’educació primària entorn la neuroeducació i la consciència emocional de l’infant. Presentació del projecte basat en neuroeducació: Formem-nos per acompanyar el cervell i el cor
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors