Item


Influència de la personalitat en la dependència de les xarxes socials: un estudi als adolescents de 14 a 19 anys d’un poble de la comarca de l’Alt Empordà

L’ús de les xarxes socials té molta influència en la vida quotidiana dels adolescents. L’objectiu d’aquest estudi quantitatiu és analitzar com influeix la personalitat, l’autoconcepte i les habilitats socials en la dependència de les xarxes socials. Aquest estudi es va realitzar a 37 adolescents d’entre 14 i 19 anys d’un poble de la comarca de l’Alt Empordà. Es va administrar el qüestionari de personalitat per adolescents (16PF-APQ), el qüestionari de dependència d’Internet-Xarxes socials (TDI-RS), l’Autoconcepte Forma 5 (AF-5), l’escala d’habilitats socials (EHS) i un qüestionari sociodemogràfic. Els resultats d’aquest estudi van mostrar que la dimensió de personalitat en la qual hi ha una relació amb la puntuació total de dependència (aquesta inclou la dependència, l’abús i dificultat de control de l’impuls i la inferència), el factor dependència i l’abús i dificultat de control és l’ansietat. El baix autoconcepte familiar fa que augmenti la dependència a les xarxes socials i, envers les habilitats socials, si l’autoexpressió en situacions socials és alta la dependència a les xarxes socials disminueix. També es pot observar com l’edat, els estudis, les notes acadèmiques i com l’ús a diferents xarxes socials fan que aquesta dependència variï. Aquests resultats suggereixen plantejar més educació envers les xarxes socials per no generar tanta dependència cap a aquestes i intentar dificultar l’accés als menors d’edat

The use of social networks is very influential in the daily lives of adolescents. The aim of this study is to analyze how personality, self-concept and social skills influence dependence on social networks. This study was carried out on 37 adolescents between 14 and 19 years of age from a village in the Alt Empordà region. The adolescent personality questionnaire (16PF-APQ), the Internet-Social Network Dependence Questionnaire (TDI-RS), the Self-Concept Form 5 (AF-5), the Social Skills Scale (EHS) and a sociodemographic questionnaire were administered. The results of this study showed that the personality dimension in which there is a relationship with the total dependence score (this includes dependence, abuse and difficulty of impulse control and inference), the dependence factor and the abuse and control difficulty is anxiety. Low family self-concept increases dependence on social networks and, towards social skills, if selfexpression in social situations is high dependence on social networks decreases. It can also be observed that age, studies, academic grades and the use of different social networks make this dependence vary. These results suggest proposing more education towards social networks in order not to generate so much dependence on them and to try to make it more difficult for minors to access them

Manager: Serrat Sellabona, Elisabet
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Cabezas Martínez, Anna
Date: 2021 June 1
Abstract: L’ús de les xarxes socials té molta influència en la vida quotidiana dels adolescents. L’objectiu d’aquest estudi quantitatiu és analitzar com influeix la personalitat, l’autoconcepte i les habilitats socials en la dependència de les xarxes socials. Aquest estudi es va realitzar a 37 adolescents d’entre 14 i 19 anys d’un poble de la comarca de l’Alt Empordà. Es va administrar el qüestionari de personalitat per adolescents (16PF-APQ), el qüestionari de dependència d’Internet-Xarxes socials (TDI-RS), l’Autoconcepte Forma 5 (AF-5), l’escala d’habilitats socials (EHS) i un qüestionari sociodemogràfic. Els resultats d’aquest estudi van mostrar que la dimensió de personalitat en la qual hi ha una relació amb la puntuació total de dependència (aquesta inclou la dependència, l’abús i dificultat de control de l’impuls i la inferència), el factor dependència i l’abús i dificultat de control és l’ansietat. El baix autoconcepte familiar fa que augmenti la dependència a les xarxes socials i, envers les habilitats socials, si l’autoexpressió en situacions socials és alta la dependència a les xarxes socials disminueix. També es pot observar com l’edat, els estudis, les notes acadèmiques i com l’ús a diferents xarxes socials fan que aquesta dependència variï. Aquests resultats suggereixen plantejar més educació envers les xarxes socials per no generar tanta dependència cap a aquestes i intentar dificultar l’accés als menors d’edat
The use of social networks is very influential in the daily lives of adolescents. The aim of this study is to analyze how personality, self-concept and social skills influence dependence on social networks. This study was carried out on 37 adolescents between 14 and 19 years of age from a village in the Alt Empordà region. The adolescent personality questionnaire (16PF-APQ), the Internet-Social Network Dependence Questionnaire (TDI-RS), the Self-Concept Form 5 (AF-5), the Social Skills Scale (EHS) and a sociodemographic questionnaire were administered. The results of this study showed that the personality dimension in which there is a relationship with the total dependence score (this includes dependence, abuse and difficulty of impulse control and inference), the dependence factor and the abuse and control difficulty is anxiety. Low family self-concept increases dependence on social networks and, towards social skills, if selfexpression in social situations is high dependence on social networks decreases. It can also be observed that age, studies, academic grades and the use of different social networks make this dependence vary. These results suggest proposing more education towards social networks in order not to generate so much dependence on them and to try to make it more difficult for minors to access them
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20240
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Adolescents -- Xarxes socials
Autoconcepte
Habilitats socials
Joves -- Xarxes socials
Personalitat
Xarxes socials -- Influència
Teenagers -- Social networks
Self-perception
Social skills
Youth -- Social networks
Personality
Social networks -- Influence
Title: Influència de la personalitat en la dependència de les xarxes socials: un estudi als adolescents de 14 a 19 anys d’un poble de la comarca de l’Alt Empordà
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors