Item


Benestima’t: estudi de la promoció de la salut mental dels estudiants de Psicologia i disseny d’un programa per a la seva millora

La necessitat de potenciar la salut mental (SM) de l’alumnat en del context universitari és cada vegada més evident. Per tant, l’objectiu d’aquest treball és conèixer i millorar la promoció de la SM dels estudiants de Psicologia que s’està duent a terme a les universitats. Per aconseguir-ho, s’han seguit diverses fases: una revisió d’intervencions de promoció de la SM en universitaris d’arreu del món (fase 1), una anàlisi dels recursos per a la SM oferts per les Facultats de Psicologia espanyoles en les seves pàgines web (fase 2), una recollida d’informació sobre les percepcions i necessitats identificades per l’alumnat i els responsables de les Facultats de Psicologia espanyoles (fase 3); i el disseny d’un programa de promoció de la SM específic per als estudiants de Psicologia de la Universitat de Girona (fase 4). El programa final és fruit de tota la informació recollida i analitzada, i ofereix una sèrie d’accions que otorguen als alumnes el protagonisme en la cura de la seva SM

The need to enhance the mental health (MH) of students within the university context is becoming increasingly evident. Therefore, the aim of this work is to know and improve the promotion of MH in psychology students which is being carried out from universities. To achieve this, several phases have been followed: a review of interventions to promote MH in universities around the world (phase 1), an analysis of the resources for MH offered by the Spanish Faculties of Psychology in their web pages (phase 2), a collection of information on the perceptions and needs identified by the students and the managers of the Spanish Faculties of Psychology (phase 3); and the design of a specific MH promotion program for Psychology students at the University of Girona (phase 4). The final program is the result of all the information collected and analyzed,, and i t offers a series of actions whose main purpose is to give students the role in the care of their MH

Manager: Amadó Codony, Anna
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Cufí Acevedo, Pilar
Date: 2021 June 1
Abstract: La necessitat de potenciar la salut mental (SM) de l’alumnat en del context universitari és cada vegada més evident. Per tant, l’objectiu d’aquest treball és conèixer i millorar la promoció de la SM dels estudiants de Psicologia que s’està duent a terme a les universitats. Per aconseguir-ho, s’han seguit diverses fases: una revisió d’intervencions de promoció de la SM en universitaris d’arreu del món (fase 1), una anàlisi dels recursos per a la SM oferts per les Facultats de Psicologia espanyoles en les seves pàgines web (fase 2), una recollida d’informació sobre les percepcions i necessitats identificades per l’alumnat i els responsables de les Facultats de Psicologia espanyoles (fase 3); i el disseny d’un programa de promoció de la SM específic per als estudiants de Psicologia de la Universitat de Girona (fase 4). El programa final és fruit de tota la informació recollida i analitzada, i ofereix una sèrie d’accions que otorguen als alumnes el protagonisme en la cura de la seva SM
The need to enhance the mental health (MH) of students within the university context is becoming increasingly evident. Therefore, the aim of this work is to know and improve the promotion of MH in psychology students which is being carried out from universities. To achieve this, several phases have been followed: a review of interventions to promote MH in universities around the world (phase 1), an analysis of the resources for MH offered by the Spanish Faculties of Psychology in their web pages (phase 2), a collection of information on the perceptions and needs identified by the students and the managers of the Spanish Faculties of Psychology (phase 3); and the design of a specific MH promotion program for Psychology students at the University of Girona (phase 4). The final program is the result of all the information collected and analyzed,, and i t offers a series of actions whose main purpose is to give students the role in the care of their MH
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20242
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Estudiants universitaris -- Salut mental
Psicòlegs
Psicologia
Salut mental
College students -- Mental health
Psychologists
Psychology
Mental health
Title: Benestima’t: estudi de la promoció de la salut mental dels estudiants de Psicologia i disseny d’un programa per a la seva millora
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors