Item


The impact of ISO 9001 on employee engagement

In the past few decades, ISO 9001 quality management and human resources are major issues in business and management research, due to their potential impact on a range of individual and organizational outcomes. In this regard some analysts believe that only a combination of human resource management and ISO 9001 quality management will enable the organization to survive in the future. Given the relevance and usefulness of employee engagement for organizational performance and the recent spread of the ISO 9001 standard, this thesis argues and explores the effect of ISO 9001 adoption on three components of engagement, namely employee empowerment, competency and recognition. In order to test the hypotheses raised, a sample of 600 respondents among the employees of five pharmaceutical companies in Iran (1. Razi Vaccine and Serum Research Institute, 2. Daine Daru, 3. Pasteur Institute, 4. Abidi Pharmaceutical Company, and 5. Razak Laboratory) were selected. The responses were collected during the months of February to April 2018. To this end, following the evaluation of validity and reliability of the designed questionnaire, the relationship between variables were investigated based on structural equations and partial least squares (PLS). The results of testing the hypotheses showed that ISO 9001 has a significant effect on employee empowerment and employee recognition. However, the impact of ISO 9001 on employee competency is not significant. In addition, employee recognition and employee competency had significant impact on employee engagement

En les darreres dècades, la norma ISO 9001 de gestió de la qualitat i els recursos humans han estat qüestions importants en la competència n empresarial i de gestió, a causa del seu potencial impacte en una sèrie de resultats individuals i organitzatius. En aquest sentit, alguns competència creuen que només una combinació adequada de gestió de recursos humans i gestió de qualitat ISO 9001 permetrà a les organitzacions sobreviure en el futur. Donada la rellevància i la utilitat del compromís dels empleats per al rendiment organitzatiu i la recent difusió de la norma ISO 9001, aquesta tesi argumenta i explora l’efecte de l’adopció de la norma ISO 9001 en tres components del compromís: l’empoderament, la competència i el reconeixement dels empleats. Per tal de contrastar les competències plantejades, es treballa amb una mostra de 600 enquestats d’entre els empleats de cinc companyies farmacèutiques a l’Iran (1. Razi Vaccine and Serum Research Institute, 2. Daine Daru, 3. Pasteur Institute, 4. Abidi Pharmaceutical Company I 5. Laboratori Razak). Les respostes es van recollir durant els mesos de febrer a abril de 2018. Després de l’avaluació de la validesa i fiabilitat del qüestionari dissenyat, es va investigar la relació entre variables utilitzant equacions estructurals i mínims quadrats parcials (PLS). Els resultats van mostrar que la norma ISO 9001 té un efecte significatiu en l’empoderament i el reconeixement dels empleats. Tot i això, l’impacte de la norma ISO 9001 sobre la competència dels empleats no és significatiu. A més, els resultats mostren que el reconeixement i la competència dels empleats van tenir un impacte significatiu en la competència en dels empleats

Universitat de Girona

Manager: Arbussà i Reixach, Anna
Marquès i Gou, Pilar
Serra Saurina, Laura
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Empresa
Universitat de Girona. Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte
Author: Yazdani, Shirin
Date: 2021 July 7
Abstract: In the past few decades, ISO 9001 quality management and human resources are major issues in business and management research, due to their potential impact on a range of individual and organizational outcomes. In this regard some analysts believe that only a combination of human resource management and ISO 9001 quality management will enable the organization to survive in the future. Given the relevance and usefulness of employee engagement for organizational performance and the recent spread of the ISO 9001 standard, this thesis argues and explores the effect of ISO 9001 adoption on three components of engagement, namely employee empowerment, competency and recognition. In order to test the hypotheses raised, a sample of 600 respondents among the employees of five pharmaceutical companies in Iran (1. Razi Vaccine and Serum Research Institute, 2. Daine Daru, 3. Pasteur Institute, 4. Abidi Pharmaceutical Company, and 5. Razak Laboratory) were selected. The responses were collected during the months of February to April 2018. To this end, following the evaluation of validity and reliability of the designed questionnaire, the relationship between variables were investigated based on structural equations and partial least squares (PLS). The results of testing the hypotheses showed that ISO 9001 has a significant effect on employee empowerment and employee recognition. However, the impact of ISO 9001 on employee competency is not significant. In addition, employee recognition and employee competency had significant impact on employee engagement
En les darreres dècades, la norma ISO 9001 de gestió de la qualitat i els recursos humans han estat qüestions importants en la competència n empresarial i de gestió, a causa del seu potencial impacte en una sèrie de resultats individuals i organitzatius. En aquest sentit, alguns competència creuen que només una combinació adequada de gestió de recursos humans i gestió de qualitat ISO 9001 permetrà a les organitzacions sobreviure en el futur. Donada la rellevància i la utilitat del compromís dels empleats per al rendiment organitzatiu i la recent difusió de la norma ISO 9001, aquesta tesi argumenta i explora l’efecte de l’adopció de la norma ISO 9001 en tres components del compromís: l’empoderament, la competència i el reconeixement dels empleats. Per tal de contrastar les competències plantejades, es treballa amb una mostra de 600 enquestats d’entre els empleats de cinc companyies farmacèutiques a l’Iran (1. Razi Vaccine and Serum Research Institute, 2. Daine Daru, 3. Pasteur Institute, 4. Abidi Pharmaceutical Company I 5. Laboratori Razak). Les respostes es van recollir durant els mesos de febrer a abril de 2018. Després de l’avaluació de la validesa i fiabilitat del qüestionari dissenyat, es va investigar la relació entre variables utilitzant equacions estructurals i mínims quadrats parcials (PLS). Els resultats van mostrar que la norma ISO 9001 té un efecte significatiu en l’empoderament i el reconeixement dels empleats. Tot i això, l’impacte de la norma ISO 9001 sobre la competència dels empleats no és significatiu. A més, els resultats mostren que el reconeixement i la competència dels empleats van tenir un impacte significatiu en la competència en dels empleats
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/672907
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20245
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: ISO 9001
Gestió de qualitat
Gestión de calidad
Quality management
Empleats
Empleados
Employee
Compromís
Compromiso
Engagement
Empoderament
Empoderamiento
Empowerment
Reconeixement
Reconocimiento
Recognition
Competència
Competencia
Competency
65 - Gestió i organització. Administració i direcció d’empreses. Publicitat. Relacions públiques. Mitjans de comunicació de masses
Title: The impact of ISO 9001 on employee engagement
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors