Item


Sostenibilitat als centres culturals: exposicions d’art amb criteris ecològics

The work belongs to sustainability and culture, it is a research on how we act and what ecological responsibility we take, in the spaces dedicated to temporary art exhibitions. The objective is justified because museum institutions and collaborators do not have practical and accessible information, to get a lower impact on the biosphere, with the diverse ephemeral constructions in which they are involved. The main objective is to provide specific ecological criteria, and facilitate the development of best practices, much more beneficial to our ecosystem. The research provides applicability recommendations to reduce the environmental impacts generated by temporary art exhibitions. We use qualitative research: content analysis by defining the limitations of the theoretical and conceptual framework, observation to know the state of the issue and to know what systems and processes are being used, and the case study to apply the valuation system and compare practical examples

El treball s’emmarca en l’àmbit de la sostenibilitat i la cultura, és una investigació sobre com actuem i quina responsabilitat ecològica prenem, als espais dedicats a les exposicions temporals. La proposta es justifica perquè les institucions museístiques i col·laboradors no disposen d’informació pràctica i accessible, per tal d’aconseguir un menor impacte a la biosfera, en les diverses construccions efímeres en què estan involucrats. L’objectiu principal és aportar criteris ecològics específics, i així facilitar el desenvolupament de bones pràctiques, força més beneficioses pel nostre ecosistema. La recerca proporciona recomanacions d’aplicabilitat per tal de reduir els impactes ambientals generats per les exposicions temporals d’art. Utilitzem una metodologia d’investigació qualitativa: l’anàlisi de continguts per la definició de les limitacions del marc teòric i conceptual, l’observació per conèixer l’estat de la qüestió i saber quins sistemes i processos s’estan utilitzant, i l’estudi de cas per aplicar el sistema de valoració i comparar exemples pràctics

Programa de Doctorat en Educació

Universitat de Girona

Manager: Martinell, Alfons
Gómez Pradas, Muriel
Carbonell Camós, Eliseu
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia
Author: Alcubierre, Anna
Date: 2021 September 6
Abstract: The work belongs to sustainability and culture, it is a research on how we act and what ecological responsibility we take, in the spaces dedicated to temporary art exhibitions. The objective is justified because museum institutions and collaborators do not have practical and accessible information, to get a lower impact on the biosphere, with the diverse ephemeral constructions in which they are involved. The main objective is to provide specific ecological criteria, and facilitate the development of best practices, much more beneficial to our ecosystem. The research provides applicability recommendations to reduce the environmental impacts generated by temporary art exhibitions. We use qualitative research: content analysis by defining the limitations of the theoretical and conceptual framework, observation to know the state of the issue and to know what systems and processes are being used, and the case study to apply the valuation system and compare practical examples
El treball s’emmarca en l’àmbit de la sostenibilitat i la cultura, és una investigació sobre com actuem i quina responsabilitat ecològica prenem, als espais dedicats a les exposicions temporals. La proposta es justifica perquè les institucions museístiques i col·laboradors no disposen d’informació pràctica i accessible, per tal d’aconseguir un menor impacte a la biosfera, en les diverses construccions efímeres en què estan involucrats. L’objectiu principal és aportar criteris ecològics específics, i així facilitar el desenvolupament de bones pràctiques, força més beneficioses pel nostre ecosistema. La recerca proporciona recomanacions d’aplicabilitat per tal de reduir els impactes ambientals generats per les exposicions temporals d’art. Utilitzem una metodologia d’investigació qualitativa: l’anàlisi de continguts per la definició de les limitacions del marc teòric i conceptual, l’observació per conèixer l’estat de la qüestió i saber quins sistemes i processos s’estan utilitzant, i l’estudi de cas per aplicar el sistema de valoració i comparar exemples pràctics
Programa de Doctorat en Educació
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/672906
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20247
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Museus
Museos
Museums
Exposicions
Exposiciones
Exhibitions
Sostenibilitat
Sostenibilidad
Sustainability
Espais efímers
Espacios efímeros
Ephemeral spaces
Ecodisseny
Ecodiseño
Ecodesign
Consciència ambiental
Consciencia ambiental
Environmental awareness
504 - Ciències del medi ambient
7 - Belles arts
Title: Sostenibilitat als centres culturals: exposicions d’art amb criteris ecològics
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors