Item


L’ús de la realitat augmentada i la cocreació en la museografia i el turisme creatiu: estudi sobre la realització i desenvolupament del projecte “PECT Costa Brava i Pirineu de Girona: Natura, Cultura i Intel·ligència en xarxa” amb l’aplicació Motive-ARCHE.

El projecte PECT "Costa Brava i Pirineu de Girona: Natura, Cultura i Intel·ligència en xarxa" neix amb l’objectiu d’elaborar una nova eina de difusió del patrimoni cultural i natural, des d’una perspectiva pluridisciplinària i actual, amb l’ús de les noves tecnologies. L’objectiu d’aquest treball de final de màster es l’estudi de la utilització de la aplicació "Motiv-ARCHE" en el marc del projecte PECT "Costa Brava i Pirineu de Girona: Natura, Cultura i Intel·legència en Xarxa" Motiv-ARCHE, és una aplicació que busca incrementar la motivació de tots els públics, però en especial èmfasi dels joves, en temes relacionats al patrimoni cultural mitjançant l’ús de les noves tecnologies amb la creació de rutes i itineraris patrimonials interactius per a tots els nivells. L’objectiu d’aquesta aplicació és facilitar als gestors patrimonials la creació de continguts i de recursos educatius, i també esdevenir una eina de comunicació i interacció amb els usuaris, a través de l’espai de cocreació de continguts. Tot, fent servir tecnologies immersives, com la Realitat Augmentada, adaptades a les preferències, necessitats i característiques dels visitants. També se centrarà en analitzar els beneficis de l’ús de les noves tecnologies per educar i difondre el patrimoni de manera diferent a les tradicionals. La pròpia renovació del model de difusió del patrimoni pot fer-lo més atractiu, sobretot, per al públic que volem dirigir, els joves. Per això, l’anàlisi i estudi de desenvolupament d’itineraris culturals a través de l’ús de l’aplicació es farà en tres localitats de la Costa Brava, Cadaqués (en el Parc Natural del Cap de Creus) i Tossa de Mar. L’estudi es centrarà en l’anàlisi de cinc aspectes: 1) la plataforma desenvolupada; 2) l’acceptació de la mateixa per part dels usuaris i 3) el procés de cocreació.

The PECT project "Costa Brava and the Girona Pyrenees: Nature, Culture and Networked Intelligence" was born to develop a new tool for disseminating cultural and natural heritage, from a multidisciplinary and current perspective, with the use of new technologies. The aim of this master’s thesis is the study of the use of the application "Motiv-ARCHE" in the framework of the PECT project "Costa Brava and Pirienu de Girona: Nature, Culture and Network Intelligence" Motiv-ARCHE, is an application that seeks to increase the motivation of all audiences, but especially emphasis on young people, on issues related to cultural heritage through the use of new technologies with the creation of interactive heritage routes and itineraries for all the levels. Motiv-ARCHE aims to make it easier for wealth managers to create content and educational resources, and also, to become a tool for communication and interaction with users, through the space for co-creation of content. All, by using immersive technologies, such as Augmented Reality, tailored to the preferences, needs, and characteristics of visitors. It will also focus on analyzing the benefits of using new technologies to educate and disseminate heritage differently from traditional ones. The very renewal of the heritage dissemination model can make it more attractive, especially for the public we want to address, young people. For this reason, the analysis and study of the development of cultural itineraries through the use of the application will be carried out in three towns on the Costa Brava, Cadaqués (in the Cap de Creus Natural Park), and Tossa de Mar. The study will focus on the analysis of five aspects: 1) the platform developed; 2) the acceptance of the same by the users and 3) the co-creation process.

Manager: Fabregat Gesa, Ramon
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Lletres
Author: Gascons Cuatrecasas, Núria
Date: 2021
Abstract: El projecte PECT "Costa Brava i Pirineu de Girona: Natura, Cultura i Intel·ligència en xarxa" neix amb l’objectiu d’elaborar una nova eina de difusió del patrimoni cultural i natural, des d’una perspectiva pluridisciplinària i actual, amb l’ús de les noves tecnologies. L’objectiu d’aquest treball de final de màster es l’estudi de la utilització de la aplicació "Motiv-ARCHE" en el marc del projecte PECT "Costa Brava i Pirineu de Girona: Natura, Cultura i Intel·legència en Xarxa" Motiv-ARCHE, és una aplicació que busca incrementar la motivació de tots els públics, però en especial èmfasi dels joves, en temes relacionats al patrimoni cultural mitjançant l’ús de les noves tecnologies amb la creació de rutes i itineraris patrimonials interactius per a tots els nivells. L’objectiu d’aquesta aplicació és facilitar als gestors patrimonials la creació de continguts i de recursos educatius, i també esdevenir una eina de comunicació i interacció amb els usuaris, a través de l’espai de cocreació de continguts. Tot, fent servir tecnologies immersives, com la Realitat Augmentada, adaptades a les preferències, necessitats i característiques dels visitants. També se centrarà en analitzar els beneficis de l’ús de les noves tecnologies per educar i difondre el patrimoni de manera diferent a les tradicionals. La pròpia renovació del model de difusió del patrimoni pot fer-lo més atractiu, sobretot, per al públic que volem dirigir, els joves. Per això, l’anàlisi i estudi de desenvolupament d’itineraris culturals a través de l’ús de l’aplicació es farà en tres localitats de la Costa Brava, Cadaqués (en el Parc Natural del Cap de Creus) i Tossa de Mar. L’estudi es centrarà en l’anàlisi de cinc aspectes: 1) la plataforma desenvolupada; 2) l’acceptació de la mateixa per part dels usuaris i 3) el procés de cocreació.
The PECT project "Costa Brava and the Girona Pyrenees: Nature, Culture and Networked Intelligence" was born to develop a new tool for disseminating cultural and natural heritage, from a multidisciplinary and current perspective, with the use of new technologies. The aim of this master’s thesis is the study of the use of the application "Motiv-ARCHE" in the framework of the PECT project "Costa Brava and Pirienu de Girona: Nature, Culture and Network Intelligence" Motiv-ARCHE, is an application that seeks to increase the motivation of all audiences, but especially emphasis on young people, on issues related to cultural heritage through the use of new technologies with the creation of interactive heritage routes and itineraries for all the levels. Motiv-ARCHE aims to make it easier for wealth managers to create content and educational resources, and also, to become a tool for communication and interaction with users, through the space for co-creation of content. All, by using immersive technologies, such as Augmented Reality, tailored to the preferences, needs, and characteristics of visitors. It will also focus on analyzing the benefits of using new technologies to educate and disseminate heritage differently from traditional ones. The very renewal of the heritage dissemination model can make it more attractive, especially for the public we want to address, young people. For this reason, the analysis and study of the development of cultural itineraries through the use of the application will be carried out in three towns on the Costa Brava, Cadaqués (in the Cap de Creus Natural Park), and Tossa de Mar. The study will focus on the analysis of five aspects: 1) the platform developed; 2) the acceptance of the same by the users and 3) the co-creation process.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20285
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Patrimoni cultural -- Girona (Catalunya)
Cultural property -- Girona (Catalunya)
Realitat augmentada
Augmented reality
Turisme cultural -- Girona (Catalunya)
Heritage tourism -- Girona (Catalunya)
Title: L’ús de la realitat augmentada i la cocreació en la museografia i el turisme creatiu: estudi sobre la realització i desenvolupament del projecte “PECT Costa Brava i Pirineu de Girona: Natura, Cultura i Intel·ligència en xarxa” amb l’aplicació Motive-ARCHE.
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors