Item


Qualitat de vida de les persones amb dolor lumbar crònic i factors associats

INTRODUCTION: Chronic low back pain has a major impact on the quality of life of those affected, making it difficult to carry out basic activities of daily living. OBJECTIVES: The overall aim was to study the perceived quality of life of people affected by chronic low back pain and associated factors based on sex. METHODOLOGY: Longitudinal, observational and prospective design. RESULTS: The mean age was 62.56 years. The mean pain intensity were of moderate severity. People showed a negative perception of health. Severe functional limitation. The active coping strategies of participants decreased during the study, and a significant increase was observed in passive strategies and in catastrophizing. A direct relationship between resilience and quality of life and an inverse relationship were observed in the intensity of mean pain and passive strategies with quality of life. CONCLUSIONS: The chronification of low back pain makes it difficult for people to adapt to life at a biopsychosocial level. People with higher levels of resilience and more active coping strategies showed a significantly better perception of perceived health and health status in general

INTRODUCCIÓ: L’experiència del dolor lumbar crònic produeix un gran impacte sobre la qualitat de vida en les persones afectades. OBJECTIU: Estudiar la qualitat de vida percebuda de les persones afectades per dolor lumbar crònic i els factors associats, en funció del sexe. METODOLOGIA: Disseny longitudinal, observacional i prospectiu. RESULTATS: Edat mitjana de 62.56 anys. La intensitat del dolor moderada. Una percepció de salut negativa. Una limitació funcional intensa. Un augment significatiu en les estratègies passives i en catastrofisme. Una relació directa entre la resiliència i la qualitat de vida i una relació inversa en la intensitat del dolor mig i les estratègies passives amb la qualitat de vida. CONCLUSIONS: La cronificació del dolor lumbar dificulta l’adaptació a la vida de la persona a nivell biopsicosocial. Les persones amb nivells més alts en resiliència i més estratègies d’afrontament actives han mostrat millor percepció de salut percebuda i estat de salut, de forma significativa

Programa de Doctorat en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida

Universitat de Girona

Manager: Suñer Soler, Rosa
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Infermeria
Author: Pericot Mozo, Xavier
Date: 2021 September 17
Abstract: INTRODUCTION: Chronic low back pain has a major impact on the quality of life of those affected, making it difficult to carry out basic activities of daily living. OBJECTIVES: The overall aim was to study the perceived quality of life of people affected by chronic low back pain and associated factors based on sex. METHODOLOGY: Longitudinal, observational and prospective design. RESULTS: The mean age was 62.56 years. The mean pain intensity were of moderate severity. People showed a negative perception of health. Severe functional limitation. The active coping strategies of participants decreased during the study, and a significant increase was observed in passive strategies and in catastrophizing. A direct relationship between resilience and quality of life and an inverse relationship were observed in the intensity of mean pain and passive strategies with quality of life. CONCLUSIONS: The chronification of low back pain makes it difficult for people to adapt to life at a biopsychosocial level. People with higher levels of resilience and more active coping strategies showed a significantly better perception of perceived health and health status in general
INTRODUCCIÓ: L’experiència del dolor lumbar crònic produeix un gran impacte sobre la qualitat de vida en les persones afectades. OBJECTIU: Estudiar la qualitat de vida percebuda de les persones afectades per dolor lumbar crònic i els factors associats, en funció del sexe. METODOLOGIA: Disseny longitudinal, observacional i prospectiu. RESULTATS: Edat mitjana de 62.56 anys. La intensitat del dolor moderada. Una percepció de salut negativa. Una limitació funcional intensa. Un augment significatiu en les estratègies passives i en catastrofisme. Una relació directa entre la resiliència i la qualitat de vida i una relació inversa en la intensitat del dolor mig i les estratègies passives amb la qualitat de vida. CONCLUSIONS: La cronificació del dolor lumbar dificulta l’adaptació a la vida de la persona a nivell biopsicosocial. Les persones amb nivells més alts en resiliència i més estratègies d’afrontament actives han mostrat millor percepció de salut percebuda i estat de salut, de forma significativa
Programa de Doctorat en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/672885
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20344
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Dolor lumbar crònic
Dolor lumbar crónico
Chronic low back pain
Qualitat de vida relacionada amb la salut
Calidad de vida relacionada con la salud
Health-related quality of life
Limitació funcional
Limitación funcional
Functional limitation
Estratègies d’afrontament
Estrategias de afrontamiento
Coping strategies
Catastrofisme
Catastrofismo
Catastrophism
Resiliència
Resiliencia
Resilience
614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d’accidents. Infermeria
Title: Qualitat de vida de les persones amb dolor lumbar crònic i factors associats
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors