Item


L’atenció precoç: efectes d’un programa d’estimulació neuromotriu domiciliari en la família del nounat preterme: projecte finalitzat

Background. Scientific advances and in the field of neonatology have made it increasingly possible for children to survive with a lower gestational age. The concept of Early Childhood Intervention (ECI) corresponds to the set of specialized actions to prevent and intervene in the child population that presents risk factors or developmental disorders, such as premature newborns and their families. The family involvement in an ECI program has an effect on the child’s growth and development; and likewise, in psycho-emotional improvement and family skills. Objectives. Describe the family experience of living a preterm birth and the benefits perceived by these families when they have been included in the neuromotor stimulation program for preterm newborns, applied at home. Methodology. This study is part of a broader study that follows a mixed methodology. Specifically, qualitative methodology has been used for this research, considering this the most suitable to reach the proposed main objectives. Case selection has been carried out by intensive sampling by theoretical representativeness. Nine cases and eleven semi-structured interviews have been designed. Based on the transcription of the interview, a categorical analysis has been carried out in which eighty-eight codes have been identified, developing eleven final thematic units. Results. The results obtained in this analysis allow us to approach the experience of suffering a premature birth by the newborn’s family, an aspect mainly described as unexpected and with a markedly traumatic component. The emotional state that the family can develop, and especially the mother, can even impact their physical and psycho-emotional health. It is also perceived as a support resource that increases parental safety in the upbringing of the premature new born; aspect that, at the same time, facilitates the bond with the child and improves the psycho- emotional health of the caregivers. Conclusions. The program benefits the premature newborn in their development and growth, an aspect that improves the concern and uncertainty that the family may feel, and allows them to maintain a more realistic perception of the child. Likewise, the distinctive character of being a home program allows parents to take an active role in the care and development of their child, something that must be markedly worked on and enhanced by the professional expert in ECI. This multidimensional improvement means a gain in the quality of life of the mother and the family

Marc teòric. Els avenços científics i en el camp de la neonatologia han aconseguit que siguin cada vegada més els nens que sobrevisquin amb una menor edat gestacional. El concepte d’Atenció Precoç (AP) correspon al conjunt d’accions especialitzades per prevenir i intervenir en la població infantil que presenta factors de risc o trastorns en el desenvolupament, com són els nounats prematurs i la seva família. La participació de la família en un programa d’AP té un efecte en el creixement i desenvolupament del nen, així com en la millora psicoemocional i en les competències familiars. Objectius. Descriure l’experiència familiar de viure un part preterme i els beneficis percebuts per aquestes famílies en haver estat incloses en el programa d’estimulació neuromotriu per nounats nascuts preterme, d’aplicació domiciliària. Metodologia. Aquest estudi forma part d’un estudi més ampli que segueix una metodologia mixta. Específicament, per aquesta investigació s’ha utilitzat la metodologia qualitativa, considerant-se aquesta la més adient per poder arribar als objectius d’estudi proposats. La selecció de casos s’ha realitzat per mostreig intensiu per representativitat teòrica. S’han dissenyat nou casos i onze entrevistes semiestructurades. A partir de la transcripció de l’entrevista, s’ha realitzat una anàlisi categòrica, en la qual s’han identificat vuitanta-vuit codis, desenvolupant onze unitats temàtiques finals. Resultats. Els resultats obtinguts en aquesta anàlisi ens permeten apropar-nos a la vivència de patir un part prematur per part de la família del nounat, aspecte principalment descrit com a inesperat i amb un component marcadament traumàtic. L’estat emocional que pot arribar a desenvolupar la família i, principalment la mare, pot arribar a impactar, fins i tot, en la seva salut física i psicoemocional. Els beneficis que es deriven de la inclusió familiar en el programa d’estimulació neuromotriu corresponen a que afavoreixen el desenvolupament i creixement dels nounats prematurs. Així mateix, es percep com un recurs de suport que incrementa la seguretat dels pares en la criança del nounat prematur; aspecte que, a la vegada, facilita el vincle amb el fill i millora la salut psicoemocional del cuidadors. Conclusió. El programa beneficia el nounat prematur en el seu desenvolupament i creixement, qüestió que millora la preocupació i incertesa que pugui sentir la família, i els permet mantenir una percepció més realista del nen. Així mateix, el caràcter distintiu de ser un programa a domicili permet als pares adquirir un rol actiu en les cures i desenvolupament del seu fill, aspecte que ha de ser marcadament treballat i potenciat pel professional expert en AP. Aquesta millora multidimensional suposa un guany en la qualitat de vida de la mare i de la família

Premi IDIBGI

Manager: Serdà, Bernat-Carles
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Arcentales Arcentales, H. Maria
Date: 2021
Abstract: Background. Scientific advances and in the field of neonatology have made it increasingly possible for children to survive with a lower gestational age. The concept of Early Childhood Intervention (ECI) corresponds to the set of specialized actions to prevent and intervene in the child population that presents risk factors or developmental disorders, such as premature newborns and their families. The family involvement in an ECI program has an effect on the child’s growth and development; and likewise, in psycho-emotional improvement and family skills. Objectives. Describe the family experience of living a preterm birth and the benefits perceived by these families when they have been included in the neuromotor stimulation program for preterm newborns, applied at home. Methodology. This study is part of a broader study that follows a mixed methodology. Specifically, qualitative methodology has been used for this research, considering this the most suitable to reach the proposed main objectives. Case selection has been carried out by intensive sampling by theoretical representativeness. Nine cases and eleven semi-structured interviews have been designed. Based on the transcription of the interview, a categorical analysis has been carried out in which eighty-eight codes have been identified, developing eleven final thematic units. Results. The results obtained in this analysis allow us to approach the experience of suffering a premature birth by the newborn’s family, an aspect mainly described as unexpected and with a markedly traumatic component. The emotional state that the family can develop, and especially the mother, can even impact their physical and psycho-emotional health. It is also perceived as a support resource that increases parental safety in the upbringing of the premature new born; aspect that, at the same time, facilitates the bond with the child and improves the psycho- emotional health of the caregivers. Conclusions. The program benefits the premature newborn in their development and growth, an aspect that improves the concern and uncertainty that the family may feel, and allows them to maintain a more realistic perception of the child. Likewise, the distinctive character of being a home program allows parents to take an active role in the care and development of their child, something that must be markedly worked on and enhanced by the professional expert in ECI. This multidimensional improvement means a gain in the quality of life of the mother and the family
Marc teòric. Els avenços científics i en el camp de la neonatologia han aconseguit que siguin cada vegada més els nens que sobrevisquin amb una menor edat gestacional. El concepte d’Atenció Precoç (AP) correspon al conjunt d’accions especialitzades per prevenir i intervenir en la població infantil que presenta factors de risc o trastorns en el desenvolupament, com són els nounats prematurs i la seva família. La participació de la família en un programa d’AP té un efecte en el creixement i desenvolupament del nen, així com en la millora psicoemocional i en les competències familiars. Objectius. Descriure l’experiència familiar de viure un part preterme i els beneficis percebuts per aquestes famílies en haver estat incloses en el programa d’estimulació neuromotriu per nounats nascuts preterme, d’aplicació domiciliària. Metodologia. Aquest estudi forma part d’un estudi més ampli que segueix una metodologia mixta. Específicament, per aquesta investigació s’ha utilitzat la metodologia qualitativa, considerant-se aquesta la més adient per poder arribar als objectius d’estudi proposats. La selecció de casos s’ha realitzat per mostreig intensiu per representativitat teòrica. S’han dissenyat nou casos i onze entrevistes semiestructurades. A partir de la transcripció de l’entrevista, s’ha realitzat una anàlisi categòrica, en la qual s’han identificat vuitanta-vuit codis, desenvolupant onze unitats temàtiques finals. Resultats. Els resultats obtinguts en aquesta anàlisi ens permeten apropar-nos a la vivència de patir un part prematur per part de la família del nounat, aspecte principalment descrit com a inesperat i amb un component marcadament traumàtic. L’estat emocional que pot arribar a desenvolupar la família i, principalment la mare, pot arribar a impactar, fins i tot, en la seva salut física i psicoemocional. Els beneficis que es deriven de la inclusió familiar en el programa d’estimulació neuromotriu corresponen a que afavoreixen el desenvolupament i creixement dels nounats prematurs. Així mateix, es percep com un recurs de suport que incrementa la seguretat dels pares en la criança del nounat prematur; aspecte que, a la vegada, facilita el vincle amb el fill i millora la salut psicoemocional del cuidadors. Conclusió. El programa beneficia el nounat prematur en el seu desenvolupament i creixement, qüestió que millora la preocupació i incertesa que pugui sentir la família, i els permet mantenir una percepció més realista del nen. Així mateix, el caràcter distintiu de ser un programa a domicili permet als pares adquirir un rol actiu en les cures i desenvolupament del seu fill, aspecte que ha de ser marcadament treballat i potenciat pel professional expert en AP. Aquesta millora multidimensional suposa un guany en la qualitat de vida de la mare i de la família
Premi IDIBGI
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20415
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Infants prematurs
Premature babies
Atenció precoç
Early intervention
Estimulació precoç
Early stimulation
Infermera i família
Nurse and patient
Infermeria a domicili
Home nursing
Title: L’atenció precoç: efectes d’un programa d’estimulació neuromotriu domiciliari en la família del nounat preterme: projecte finalitzat
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors