Item


La hidroteràpia en el treball de part: revisió bibliogràfica

Introduction: the last few years, the path towards maximum humanisation of parturition has been opened and the use of non-pharmacological and non-invasive techniques is key to achieving this. In this case, hydrotherapy during parturition is a non-pharmacological method that brings various benefits to both the mother and the swimmer, although, like other techniques, it can lead to complications. The use of hydrotherapy must be accompanied by support from the correct health personnel, informing the woman both before and during the process, so that it is a safe and effective technique. Objectives: Describe the physical and psychological benefits of hydrotherapy during parturition work for the mother. Knowing the benefits of hydrotherapy during labour for the baby’s adaptation to extra-uterine life. Methodology: A literature review was conducted by searching for studies in the Cinahl, PubMEd and Cochrane databases. La recerca dels articles ha estat limitada entre els anys 2016-2021, realitzada durant els mesos de febrer a maig de 2021. As there were many articles repeated in the different databases, due to a lack of research on this topic, the study was finally carried out with a total of 11 articles selected according to the inclusion and exclusion criteria of this literature review. Results: According to the results of the present studies, it is an effective technique, with significant benefits and few related adverse effects. Conclusions: The use of hydrotherapy during parturition, in comparison with women who undergo conventional parturition, leads to similar results for both the mother and the baby in most of the aspects studied. Differentiating between maternal and neonatal results, the studies refer to the fact that the immersed woman generally undergoes shorter phases of labour, with less risk of suffering perineal sprain, mainly if they are immersed during the expulsion phase, they report a decrease in pain and, one of the most relevant aspects in all the studies, is that they report a higher level of satisfaction than the groups of women who perform conventional parts. In reference to the infants, the presence of an Apgar test result of more than 7 at both 1 and 5 minutes of life is the most relevant data of the study, since other aspects such as the requirement for admission to the neonatal ICU or the possibility of infection as a consequence of immersion do not present significant results

Introducció: Durant els últims anys, s’està obrint camí cap a la màxima humanització del part i, l’ús de tècniques no farmacològiques ni invasives, és clau per dur-ho a terme. En aquest cas, la hidroteràpia durant el treball de part és un mètode no farmacològic que aporta diversos beneficis tant a la mare com al nadó tot i que, al igual que altres tècniques, pot donar peu a complicacions. L’ús de la hidroteràpia ha d’anar acompanyat d’un suport per part del personal sanitari correcte, informant a la dona tant prèviament com durant el procés, per tal que sigui una tècnica segura i eficaç. Objectius: Descriure els beneficis tant físics com psíquics de la hidroteràpia durant el treball de part per la mare. Conèixer els beneficis de la hidroteràpia durant el treball de part per l’adaptació a la vida extrauterina del nadó. Metodologia: S’ha dut a terme una revisió bibliogràfica emprant les bases de dades Cinahl, PubMEd i Cochrane. La recerca dels articles ha estat limitada entre els anys 2016-2021, realitzada durant els mesos de febrer a maig de 2021. Al haver-hi molts articles repetits a les diferents bases de dades, per falta de recerca entorn aquest tema, finalment, s’ha realitzat l’estudi amb un total de 11 articles seleccionats segons els criteris d’inclusió i exclusió de la present revisió bibliogràfica. Resultats: Seguint els resultats dels estudis presents, es tracta d’una tècnica efectiva, amb presència de beneficis importants i pocs efectes adversos relacionats. Conclusions: L’ús de la hidroteràpia durant el treball de part, en comparació amb les dones que realitzen parts convencionals, dóna lloc a resultats semblants tant per la mare com per al nadó en la majoria d’aspectes estudiats. Diferenciant entre els resultats materns i neonatals, els estudis fan referència a que la dona en immersió passa, en general, per unes fases del treball de part més curtes, presenten menys risc de patir esquinçament perineal, principalment si estan en immersió durant la fase d’expulsiu, refereixen una disminució del dolor i, un dels aspectes més rellevants a tots els estudis, és que refereixen un nivell de satisfacció més elevat que els grups de dones que realitzen parts convencionals. En referència als nadons, la presència d’un resultat major a 7 del test d’Apgar tant al minut 1 com al minut 5 de vida, és la dada més rellevant de l’estudi, ja que altres aspectes com el requeriment d’ingrés a la UCI neonatal o la possibilitat de infecció com a conseqüència de la immersió, no presenten resultats significatius

Premi COIGI

Manager: Bertran i Noguer, Carme
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Ferrer Marí, Marta
Date: 2021
Abstract: Introduction: the last few years, the path towards maximum humanisation of parturition has been opened and the use of non-pharmacological and non-invasive techniques is key to achieving this. In this case, hydrotherapy during parturition is a non-pharmacological method that brings various benefits to both the mother and the swimmer, although, like other techniques, it can lead to complications. The use of hydrotherapy must be accompanied by support from the correct health personnel, informing the woman both before and during the process, so that it is a safe and effective technique. Objectives: Describe the physical and psychological benefits of hydrotherapy during parturition work for the mother. Knowing the benefits of hydrotherapy during labour for the baby’s adaptation to extra-uterine life. Methodology: A literature review was conducted by searching for studies in the Cinahl, PubMEd and Cochrane databases. La recerca dels articles ha estat limitada entre els anys 2016-2021, realitzada durant els mesos de febrer a maig de 2021. As there were many articles repeated in the different databases, due to a lack of research on this topic, the study was finally carried out with a total of 11 articles selected according to the inclusion and exclusion criteria of this literature review. Results: According to the results of the present studies, it is an effective technique, with significant benefits and few related adverse effects. Conclusions: The use of hydrotherapy during parturition, in comparison with women who undergo conventional parturition, leads to similar results for both the mother and the baby in most of the aspects studied. Differentiating between maternal and neonatal results, the studies refer to the fact that the immersed woman generally undergoes shorter phases of labour, with less risk of suffering perineal sprain, mainly if they are immersed during the expulsion phase, they report a decrease in pain and, one of the most relevant aspects in all the studies, is that they report a higher level of satisfaction than the groups of women who perform conventional parts. In reference to the infants, the presence of an Apgar test result of more than 7 at both 1 and 5 minutes of life is the most relevant data of the study, since other aspects such as the requirement for admission to the neonatal ICU or the possibility of infection as a consequence of immersion do not present significant results
Introducció: Durant els últims anys, s’està obrint camí cap a la màxima humanització del part i, l’ús de tècniques no farmacològiques ni invasives, és clau per dur-ho a terme. En aquest cas, la hidroteràpia durant el treball de part és un mètode no farmacològic que aporta diversos beneficis tant a la mare com al nadó tot i que, al igual que altres tècniques, pot donar peu a complicacions. L’ús de la hidroteràpia ha d’anar acompanyat d’un suport per part del personal sanitari correcte, informant a la dona tant prèviament com durant el procés, per tal que sigui una tècnica segura i eficaç. Objectius: Descriure els beneficis tant físics com psíquics de la hidroteràpia durant el treball de part per la mare. Conèixer els beneficis de la hidroteràpia durant el treball de part per l’adaptació a la vida extrauterina del nadó. Metodologia: S’ha dut a terme una revisió bibliogràfica emprant les bases de dades Cinahl, PubMEd i Cochrane. La recerca dels articles ha estat limitada entre els anys 2016-2021, realitzada durant els mesos de febrer a maig de 2021. Al haver-hi molts articles repetits a les diferents bases de dades, per falta de recerca entorn aquest tema, finalment, s’ha realitzat l’estudi amb un total de 11 articles seleccionats segons els criteris d’inclusió i exclusió de la present revisió bibliogràfica. Resultats: Seguint els resultats dels estudis presents, es tracta d’una tècnica efectiva, amb presència de beneficis importants i pocs efectes adversos relacionats. Conclusions: L’ús de la hidroteràpia durant el treball de part, en comparació amb les dones que realitzen parts convencionals, dóna lloc a resultats semblants tant per la mare com per al nadó en la majoria d’aspectes estudiats. Diferenciant entre els resultats materns i neonatals, els estudis fan referència a que la dona en immersió passa, en general, per unes fases del treball de part més curtes, presenten menys risc de patir esquinçament perineal, principalment si estan en immersió durant la fase d’expulsiu, refereixen una disminució del dolor i, un dels aspectes més rellevants a tots els estudis, és que refereixen un nivell de satisfacció més elevat que els grups de dones que realitzen parts convencionals. En referència als nadons, la presència d’un resultat major a 7 del test d’Apgar tant al minut 1 com al minut 5 de vida, és la dada més rellevant de l’estudi, ja que altres aspectes com el requeriment d’ingrés a la UCI neonatal o la possibilitat de infecció com a conseqüència de la immersió, no presenten resultats significatius
Premi COIGI
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20425
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Part natural
Natural childbirth
Hidroteràpia
Hydrotherapy
Title: La hidroteràpia en el treball de part: revisió bibliogràfica
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors