Item


Percepció dels professionals sanitaris sobre l’aplicació de mesures coercitives en persones ingressades per problemes de salut mental: projecte de recerca

Introduction Coercive measures in mental health services are the methods used to modify behavior in situations where there is a risk to someone or those surrounding them. However, the application of these methods can have negative physical and psychological repercussions for that person. Although currently there are campaigns for the abolition of these methods, their practice in some healthcare services is still very common. The people who carry out coercive measures are health professionals who may unfortunately have internal moral conflicts arising from these practices as they may be confronted with their personal and / or professional ethical principles. For this reason, their perception of this subject is essential for the analysis of the care currently offered by mental health centers and other services, thus being able to evolve and improve day by day as equal human beings worthy and independent. Objective To know the opinion of health professionals in relation to coercive measures in people involuntarily admitted to hospitals due to mental health problems

Introducció Les mesures coercitives en els serveis de salut mental són aquells mètodes emprats per tal de modificar alguna conducta en una situació on hi ha un risc per a la mateixa persona o per aquelles que l’envolten. No obstant això, l’aplicació d’aquests mètodes comporta unes repercussions físiques i psicològiques negatives per a la persona. Tot i que en l’actualitat hi ha campanyes per a l’abolició d’aquests mètodes, la seva praxis en alguns serveis d’atenció sanitària encara és molt comuna. Les persones que duen a terme l’aplicació de les mesures coercitives són professionals de la salut als quals se’ls poden originar conflictes morals interns derivats d’aquestes pràctiques ja que es poden confrontar amb els seus principis ètics personals i/o professionals. És per aquest motiu que la seva percepció sobre aquest tema és essencial per a l’anàlisi de l’atenció que s’ofereix actualment des dels centres de salut mental i altres serveis podent així evolucionar i millorar dia a dia com a éssers humans iguals de dignes i lliures . Objectiu Conèixer l’ opinió dels professionals sanitaris en relació a les mesures coercitives en les persones ingressades involuntàriament per problemes de salut mental

Manager: Gelabert Vilella, Sandra
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Comas Puigbó, Júlia
Date: 2021
Abstract: Introduction Coercive measures in mental health services are the methods used to modify behavior in situations where there is a risk to someone or those surrounding them. However, the application of these methods can have negative physical and psychological repercussions for that person. Although currently there are campaigns for the abolition of these methods, their practice in some healthcare services is still very common. The people who carry out coercive measures are health professionals who may unfortunately have internal moral conflicts arising from these practices as they may be confronted with their personal and / or professional ethical principles. For this reason, their perception of this subject is essential for the analysis of the care currently offered by mental health centers and other services, thus being able to evolve and improve day by day as equal human beings worthy and independent. Objective To know the opinion of health professionals in relation to coercive measures in people involuntarily admitted to hospitals due to mental health problems
Introducció Les mesures coercitives en els serveis de salut mental són aquells mètodes emprats per tal de modificar alguna conducta en una situació on hi ha un risc per a la mateixa persona o per aquelles que l’envolten. No obstant això, l’aplicació d’aquests mètodes comporta unes repercussions físiques i psicològiques negatives per a la persona. Tot i que en l’actualitat hi ha campanyes per a l’abolició d’aquests mètodes, la seva praxis en alguns serveis d’atenció sanitària encara és molt comuna. Les persones que duen a terme l’aplicació de les mesures coercitives són professionals de la salut als quals se’ls poden originar conflictes morals interns derivats d’aquestes pràctiques ja que es poden confrontar amb els seus principis ètics personals i/o professionals. És per aquest motiu que la seva percepció sobre aquest tema és essencial per a l’anàlisi de l’atenció que s’ofereix actualment des dels centres de salut mental i altres serveis podent així evolucionar i millorar dia a dia com a éssers humans iguals de dignes i lliures . Objectiu Conèixer l’ opinió dels professionals sanitaris en relació a les mesures coercitives en les persones ingressades involuntàriament per problemes de salut mental
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20518
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Salut mental -- Personal -- Pràctica professional
Mental health personnel -- Practice
Salut mental -- Personal -- Ètica professional
Mental health personnel -- Professional ethics
Malalts mentals -- Cura
Mentally ill -- Care
Pacients psiquiàtrics -- Cura
Psychotherapy patients -- Care
Pacients -- Satisfacció
Patients -- Satisfaction
Title: Percepció dels professionals sanitaris sobre l’aplicació de mesures coercitives en persones ingressades per problemes de salut mental: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors