Item


New solutions to control robotic environments: quality control in food packaging

Machine vision systems and artificial intelligence techniques are two active research areas in the context of Industry 4.0. Their combination allows the reproduction of human procedures while improving the performance of the processes. However, to achieve the desired full automation, there is a need for new applications able to cover as many industrial scenarios and processes as possible. One of the areas that needs further research and development is the quality control of food packaging, and more specifically in the closure and sealing control of thermoforming packages. The shortcomings in this area were detected by TAVIL who, in collaboration with GILAB, proposed an Industrial Doctorate to investigate, develop and integrate in real scenarios new methods to improve the packaging stage of the food industry by using machine vision systems and artificial intelligence techniques. In the context of this Industrial Doctorate, two focuses of research were defined that differ at the level at which the problem is studied. The first focused on the quality control of food packages, and the second on the efficient management of machine vision systems in industrial scenarios

Els sistemes de visió per computador i les tècniques d’intel·ligència artificial són dues àrees de recerca actives en el context de la Indústria 4.0. La seva combinació permet la reproducció de procediments humans millorant al mateix temps el rendiment dels processos. Malgrat això, per aconseguir l’automatització completa desitjada, hi ha la necessitat de noves aplicacions capaces de cobrir el màxim d’escenaris i processos industrials possibles. Una de les àrees que necessita més investigació i desenvolupament és el control de qualitat dels envasos d’aliments, i més concretament, el control del tancament i del segellat d’envasos termoformats. Les necessitats en aquesta àrea van ser identificades per TAVIL que, amb col·laboració amb GILAB, van proposar un Doctorat Industrial per investigar, desenvolupar i integrar en escenaris reals nous mètodes per millorar l’etapa d’envasat de la indústria alimentària mitjançant sistemes de visió per computador i tècniques d’intel·ligència artificial. En el context d’aquest Doctorat Industrial, s’han seguit dues línies d’investigació que es diferencien en el nivell en el qual estudien el problema. La primera línia es basa en el control de qualitat d’envasos d’aliments, mentre que la segona es basa en el control eficient de sistemes de visió per computador en escenaris industrials

Universitat de Girona

Manager: Boada, Imma
Xiberta, Pau
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística (2013-)
Author: Banús Paradell, Núria
Date: 2021 December 16
Abstract: Machine vision systems and artificial intelligence techniques are two active research areas in the context of Industry 4.0. Their combination allows the reproduction of human procedures while improving the performance of the processes. However, to achieve the desired full automation, there is a need for new applications able to cover as many industrial scenarios and processes as possible. One of the areas that needs further research and development is the quality control of food packaging, and more specifically in the closure and sealing control of thermoforming packages. The shortcomings in this area were detected by TAVIL who, in collaboration with GILAB, proposed an Industrial Doctorate to investigate, develop and integrate in real scenarios new methods to improve the packaging stage of the food industry by using machine vision systems and artificial intelligence techniques. In the context of this Industrial Doctorate, two focuses of research were defined that differ at the level at which the problem is studied. The first focused on the quality control of food packages, and the second on the efficient management of machine vision systems in industrial scenarios
Els sistemes de visió per computador i les tècniques d’intel·ligència artificial són dues àrees de recerca actives en el context de la Indústria 4.0. La seva combinació permet la reproducció de procediments humans millorant al mateix temps el rendiment dels processos. Malgrat això, per aconseguir l’automatització completa desitjada, hi ha la necessitat de noves aplicacions capaces de cobrir el màxim d’escenaris i processos industrials possibles. Una de les àrees que necessita més investigació i desenvolupament és el control de qualitat dels envasos d’aliments, i més concretament, el control del tancament i del segellat d’envasos termoformats. Les necessitats en aquesta àrea van ser identificades per TAVIL que, amb col·laboració amb GILAB, van proposar un Doctorat Industrial per investigar, desenvolupar i integrar en escenaris reals nous mètodes per millorar l’etapa d’envasat de la indústria alimentària mitjançant sistemes de visió per computador i tècniques d’intel·ligència artificial. En el context d’aquest Doctorat Industrial, s’han seguit dues línies d’investigació que es diferencien en el nivell en el qual estudien el problema. La primera línia es basa en el control de qualitat d’envasos d’aliments, mentre que la segona es basa en el control eficient de sistemes de visió per computador en escenaris industrials
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/673469
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20555
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Indústria alimentària
Processament d’aliments
Industria alimentaria
Procesado de alimentos
Food processing industry
Xarxes neuronals convolucionals
Redes neuronales convolucionales
Convolutional neural networks
Automatització de la indústria
Automatización de la industria
Industry automation
Visió per computador
Visión por computador
Machine vision
Intel·ligència artificial
Inteligencia artificial
Artificial intelligence
Computer vision for automation
Aprenentatge profund
Aprendizaje profundo
Deep learning
Control de qualitat d’envasos d’aliments
Control de calidad de envases de alimentos
Packaging quality control
004 - Informàtica
663/664 - Aliments i nutrició. Enologia. Olis. Greixos
68 - Indústries, oficis i comerç d’articles acabats. Tecnologia cibernètica i automàtica
Title: New solutions to control robotic environments: quality control in food packaging
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors