Item


Efectivitat d’una intervenció infermera per a l’ús saludable de les xarxes socials en adolescents: projecte de recerca

Introduction: The use of the Internet and, more specifically, the use of social networks, has increased exponentially in recent years. The adolescent collective is the main consumer of social media, often making excessive use that can influence their mental development. The consequences that can take place as a result of problematic use range from aspects related to school performance, due to the decrease in concentration capacity, to aspects related to mental health, by the overexposure of content to which they are subjected when they are partakers of social networks. Making healthy use of these would help lessen the effects that overuse can cause. Objective: To evaluate the effectiveness of a health promotion intervention to promote responsible and healthy use of social media in high school students. Material and methods: The study population will be the students of the first year of the high school IES Celrà (Girona). A 7 session health promotion intervention will be carried out to be evaluated through an almost experimental pre-post study, through an ad hoc survey and the survey Escala de Riesgo de Adicción- adolescente a las Redes Sociales e Internet (ERA-RSI). An univariant and bivariant descriptive analysis shall be carried out taking into account the ethical aspects of all the research

Introducció: L’ús d’Internet i, més concretament l’ús de les xarxes socials, ha augmentat de forma exponencial durant els últims anys. El col·lectiu adolescent és el principal consumidor de les xarxes socials, sovint fent-ne un ús excessiu que pot influir en el seu desenvolupament mental. Les conseqüències que poden tenir lloc arran de l’ús problemàtic van des d’aspectes relacionats amb el rendiment escolar, degut a la disminució de la capacitat de concentració, fins a aspectes relacionats amb la salut mental, per la sobreexposició de contingut a la que es troben sotmesos/es quan són partícips de les xarxes socials. Fer un ús saludable d’aquestes ajudaria a disminuir els efectes que pot provocar l’ús excessiu. Objectiu: Avaluar l’efectivitat d’una intervenció de promoció de la salut per fomentar l’ús responsable i saludable de les xarxes socials en estudiantat d’educació secundària obligatòria. Material i mètodes: La població d’estudi serà l’alumnat de 1r curs d’educació secundària obligatòria de l’IES de Celrà (Girona). Es durà a terme una intervenció de promoció de la salut formada per 7 sessions que s’avaluarà a través d’un estudi quasi experimental pre-post, mitjançant un qüestionari ad-hoc i el qüestionari Escala de Riesgo de Adicción-adolescente a las Redes Sociales e Internet (ERA-RSI). Es durà a terme un anàlisi descriptiu univariant i bivariant tenint en compte els aspectes ètics de tota investigació

Manager: Berenguer Simon, Alba
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Niquen Tapia, Jireh
Date: 2021
Abstract: Introduction: The use of the Internet and, more specifically, the use of social networks, has increased exponentially in recent years. The adolescent collective is the main consumer of social media, often making excessive use that can influence their mental development. The consequences that can take place as a result of problematic use range from aspects related to school performance, due to the decrease in concentration capacity, to aspects related to mental health, by the overexposure of content to which they are subjected when they are partakers of social networks. Making healthy use of these would help lessen the effects that overuse can cause. Objective: To evaluate the effectiveness of a health promotion intervention to promote responsible and healthy use of social media in high school students. Material and methods: The study population will be the students of the first year of the high school IES Celrà (Girona). A 7 session health promotion intervention will be carried out to be evaluated through an almost experimental pre-post study, through an ad hoc survey and the survey Escala de Riesgo de Adicción- adolescente a las Redes Sociales e Internet (ERA-RSI). An univariant and bivariant descriptive analysis shall be carried out taking into account the ethical aspects of all the research
Introducció: L’ús d’Internet i, més concretament l’ús de les xarxes socials, ha augmentat de forma exponencial durant els últims anys. El col·lectiu adolescent és el principal consumidor de les xarxes socials, sovint fent-ne un ús excessiu que pot influir en el seu desenvolupament mental. Les conseqüències que poden tenir lloc arran de l’ús problemàtic van des d’aspectes relacionats amb el rendiment escolar, degut a la disminució de la capacitat de concentració, fins a aspectes relacionats amb la salut mental, per la sobreexposició de contingut a la que es troben sotmesos/es quan són partícips de les xarxes socials. Fer un ús saludable d’aquestes ajudaria a disminuir els efectes que pot provocar l’ús excessiu. Objectiu: Avaluar l’efectivitat d’una intervenció de promoció de la salut per fomentar l’ús responsable i saludable de les xarxes socials en estudiantat d’educació secundària obligatòria. Material i mètodes: La població d’estudi serà l’alumnat de 1r curs d’educació secundària obligatòria de l’IES de Celrà (Girona). Es durà a terme una intervenció de promoció de la salut formada per 7 sessions que s’avaluarà a través d’un estudi quasi experimental pre-post, mitjançant un qüestionari ad-hoc i el qüestionari Escala de Riesgo de Adicción-adolescente a las Redes Sociales e Internet (ERA-RSI). Es durà a terme un anàlisi descriptiu univariant i bivariant tenint en compte els aspectes ètics de tota investigació
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20579
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Xarxes socials en línia
Online social networks
Internet i adolescents
Internet and teenagers
Addicció a Internet
Internet addiction
Promoció de la salut
Health promotion
Educació sanitària
Health education
Title: Efectivitat d’una intervenció infermera per a l’ús saludable de les xarxes socials en adolescents: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors