Item


Qualitat de vida percebuda de persones amb tractament d’hemodiàlisi domiciliària comparada amb hemodiàlisi hospitalària: projecte de recerca

Introduction: The incidence and prevalence of people requiring hemodialysis therapy is increasing globally due to multiple factors. The most commonly used treatment today is hemodialysis in 90.7% of people but their quality of life is severely affected. There are other therapies such as home hemodialysis that studies show that people have good levels of quality of life. But in Catalonia only a 0.045% are receiving it in 2018. Objective: Knowing the perceived quality of life of the people that are doing home hemodialysis in the Universitary Hospital of Girona Doctor Josep Trueta. Methodology: Quantitative study, descriptive, comparative, observational, longitudinal and based in a single hospital center that is composed and divided in three different phases: initial phase, central phase anb final phase. This will be done in the hemodialysis service in the University Hospital of Girona Dr. Josep Trueta. The study population will be composed by people in hospitalary hemodialysis and people in home hemodialysis. The variable of the study are two, the sociodemographic data, and the perceived quality of life of the participants in this study. The mesure instruments that are going to be used to collect data are: ad-hoc questionnaire of sociodemographic variables (of own elaboration) and the KDQOL-SF questionnaire (of Hays, Kallich, Mapes, Coons and Carter). The SPSS 25.0 (IBM) will be used to do the data analyses during the time period that people are doing the treatment

Introducció: La incidència i prevalença de les persones que requereixen teràpia d’hemodiàlisi està en augment a nivell global a causa de múltiples factors. El tractament més utilitzat actualment és la hemodiàlisi en un 90.7% de les persones, però la qualitat de vida d’aquestes queda greument afectada. Existeixen altres teràpies com la hemodiàlisi domiciliària que estudis mostren que les persones presenten bons nivells de qualitat de vida. Però a Catalunya només el 0.045% l’estan rebent al 2018. Objectiu: Conèixer la qualitat de vida percebuda de les persones que fan hemodiàlisi domiciliària de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. Metodologia: Estudi quantitatiu, descriptiu, comparatiu, observacional, longitudinal i basat en un únic centre hospitalari que es compon per tres fases: fase inicial, fase central i fase final. Es portarà a terme a la unitat d’Hemodiàlisi de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. La població d’estudi estarà composada per persones que realitzen tractament amb hemodiàlisi i per persones que realitzen tractament amb hemodiàlisi domiciliària. Les variables de l’estudi estan relacionades amb les dades sociodemogràfiques i les dades en relació amb la qualitat de vida percebuda de les persones que formen part de l’estudi. Els instruments de mesura que s’usaran per a recollir les dades són: Qüestionari ad-hoc de variables sociodemogràfiques (d’elaboració pròpia) i el Qüestionari KDQOL-SF (de Hays, Kallich, Mapes, Coons i Carter). S’utilitzarà el programa SPSS versió 25.0 (IBM) per a l’anàlisi de les dades recollides mentre les persones realitzen el tractament

Manager: Masià Plana, Afra
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Pavón Muñoz, Alba
Date: 2021
Abstract: Introduction: The incidence and prevalence of people requiring hemodialysis therapy is increasing globally due to multiple factors. The most commonly used treatment today is hemodialysis in 90.7% of people but their quality of life is severely affected. There are other therapies such as home hemodialysis that studies show that people have good levels of quality of life. But in Catalonia only a 0.045% are receiving it in 2018. Objective: Knowing the perceived quality of life of the people that are doing home hemodialysis in the Universitary Hospital of Girona Doctor Josep Trueta. Methodology: Quantitative study, descriptive, comparative, observational, longitudinal and based in a single hospital center that is composed and divided in three different phases: initial phase, central phase anb final phase. This will be done in the hemodialysis service in the University Hospital of Girona Dr. Josep Trueta. The study population will be composed by people in hospitalary hemodialysis and people in home hemodialysis. The variable of the study are two, the sociodemographic data, and the perceived quality of life of the participants in this study. The mesure instruments that are going to be used to collect data are: ad-hoc questionnaire of sociodemographic variables (of own elaboration) and the KDQOL-SF questionnaire (of Hays, Kallich, Mapes, Coons and Carter). The SPSS 25.0 (IBM) will be used to do the data analyses during the time period that people are doing the treatment
Introducció: La incidència i prevalença de les persones que requereixen teràpia d’hemodiàlisi està en augment a nivell global a causa de múltiples factors. El tractament més utilitzat actualment és la hemodiàlisi en un 90.7% de les persones, però la qualitat de vida d’aquestes queda greument afectada. Existeixen altres teràpies com la hemodiàlisi domiciliària que estudis mostren que les persones presenten bons nivells de qualitat de vida. Però a Catalunya només el 0.045% l’estan rebent al 2018. Objectiu: Conèixer la qualitat de vida percebuda de les persones que fan hemodiàlisi domiciliària de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. Metodologia: Estudi quantitatiu, descriptiu, comparatiu, observacional, longitudinal i basat en un únic centre hospitalari que es compon per tres fases: fase inicial, fase central i fase final. Es portarà a terme a la unitat d’Hemodiàlisi de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. La població d’estudi estarà composada per persones que realitzen tractament amb hemodiàlisi i per persones que realitzen tractament amb hemodiàlisi domiciliària. Les variables de l’estudi estan relacionades amb les dades sociodemogràfiques i les dades en relació amb la qualitat de vida percebuda de les persones que formen part de l’estudi. Els instruments de mesura que s’usaran per a recollir les dades són: Qüestionari ad-hoc de variables sociodemogràfiques (d’elaboració pròpia) i el Qüestionari KDQOL-SF (de Hays, Kallich, Mapes, Coons i Carter). S’utilitzarà el programa SPSS versió 25.0 (IBM) per a l’anàlisi de les dades recollides mentre les persones realitzen el tractament
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20581
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Hemodiàlisi
Hemodialysis
Hemodiàlisi domiciliària
Home hemodialysis
Qualitat de vida
Quality of life
Title: Qualitat de vida percebuda de persones amb tractament d’hemodiàlisi domiciliària comparada amb hemodiàlisi hospitalària: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors