Item


Efectivitat d’un complement alimentari en la cicatrització d’úlceres venoses tractades amb teràpia hiperbàrica: assaig clínic: projecte de recerca

Currently, venous ulcers are an important health problem due to their high prevalence, repercussion on the quality of life of those affected and the cost of health service. For this reason, it is necessary to investigate new treatments that are effective to face this problem. Recently, more importance is being given to the relationship established between a person’s nutritional status and the healing process of venous ulcers. Nutrients such as vitamins and minerals are fundamental in these cases as they provide the organism necessary tools to reconstruct tissues. On the contrary, poor nutritional status worsens and complicates the evolution of healing and increases the risk of appearance. However, the published scientific evidence is limited. For this reason, it is proposed a study that aims to know if nutritional food supplements intervene significantly positive in healing of chronic wounds. Objective: Check if the addition of a specific food supplement with vitamins and minerals (Multicentrum®) accelerates the healing of venous lower limbs ulcers of grade III, treated with hyperbaric oxygen therapy and local care

Les úlceres d’etiologia venosa són un important problema de salut en l’actualitat per l’alta prevalença, repercussió en la qualitat de vida dels afectats i cost de la sanitat. Arrel d’això, és necessari investigar nous tractaments que siguin efectius davant d’aquest problema. Darrerament, s’està donant més importància en la relació que s’estableix entre l’estat nutricional d’una persona i el procés de cicatrització de les úlceres venoses. Els nutrients com les vitamines i minerals són fonamentals en aquests casos ja que proporcionen a l’organisme les eines necessàries per reconstruir teixits. Al contrari, un mal estat nutricional empitjora i dificulta l’evolució de la cicatrització i augmenta el risc d’aparició. No obstant, l’evidència científica publicada és limitada. Per aquest motiu es proposa un estudi que pretén conèixer si els suplements nutricionals intervenen de manera significativament positiva en la cicatrització de ferides cròniques. Objectiu: Comprovar si l’addició d’un complement alimentari específic amb vitamines i minerals (Multicentrum®) accelera la cicatrització de les úlceres venoses de les extremitats inferiors de grau III, tractades amb oxigenoteràpia hiperbàrica i cures locals

Manager: Bonmatí Tomàs, Anna
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Sfettina Rodríguez, Marina
Date: 2021
Abstract: Currently, venous ulcers are an important health problem due to their high prevalence, repercussion on the quality of life of those affected and the cost of health service. For this reason, it is necessary to investigate new treatments that are effective to face this problem. Recently, more importance is being given to the relationship established between a person’s nutritional status and the healing process of venous ulcers. Nutrients such as vitamins and minerals are fundamental in these cases as they provide the organism necessary tools to reconstruct tissues. On the contrary, poor nutritional status worsens and complicates the evolution of healing and increases the risk of appearance. However, the published scientific evidence is limited. For this reason, it is proposed a study that aims to know if nutritional food supplements intervene significantly positive in healing of chronic wounds. Objective: Check if the addition of a specific food supplement with vitamins and minerals (Multicentrum®) accelerates the healing of venous lower limbs ulcers of grade III, treated with hyperbaric oxygen therapy and local care
Les úlceres d’etiologia venosa són un important problema de salut en l’actualitat per l’alta prevalença, repercussió en la qualitat de vida dels afectats i cost de la sanitat. Arrel d’això, és necessari investigar nous tractaments que siguin efectius davant d’aquest problema. Darrerament, s’està donant més importància en la relació que s’estableix entre l’estat nutricional d’una persona i el procés de cicatrització de les úlceres venoses. Els nutrients com les vitamines i minerals són fonamentals en aquests casos ja que proporcionen a l’organisme les eines necessàries per reconstruir teixits. Al contrari, un mal estat nutricional empitjora i dificulta l’evolució de la cicatrització i augmenta el risc d’aparició. No obstant, l’evidència científica publicada és limitada. Per aquest motiu es proposa un estudi que pretén conèixer si els suplements nutricionals intervenen de manera significativament positiva en la cicatrització de ferides cròniques. Objectiu: Comprovar si l’addició d’un complement alimentari específic amb vitamines i minerals (Multicentrum®) accelera la cicatrització de les úlceres venoses de les extremitats inferiors de grau III, tractades amb oxigenoteràpia hiperbàrica i cures locals
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20599
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Úlceres -- Tractament alternatiu
Ulcers -- Alternative treatment
Cames -- Úlceres -- Tractament alternatiu
Legs -- Ulcers -- Alternative treatment
Oxigenació hiperbàrica
Hyperbaric oxygenation
Cicatrització
Scarification (Body marking)
Suplements nutritius
Dietary supplements
Title: Efectivitat d’un complement alimentari en la cicatrització d’úlceres venoses tractades amb teràpia hiperbàrica: assaig clínic: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors