Item


"Un canvi, una oportunitat": programa per reduir recurrències a 10 anys del càncer de mama ductal en dones: projecte de recerca

Introduction: Breast cancer is the most common tumour in Western women and it is estimated that around 33,307 cases were diagnosed in Spain in 2019. These figures have led to multiple studies investigating aspects related to breast cancer such as primary prevention or types of treatments. However, the research does not focus on one key point: recurrence. Application of small and large changes on modifiable factors such as diet, physical activity or emotional health to women who have suffered this cancer could reduce the risk of possible recurrence. The aim of this study is to reduce the recurrence of ductal breast cancer in women between the ages of 30 and 40 who have overcome this cancer, through a program of healthy eating, physical activity and emotional health tips. Aim: To reduce the recurrence of ductal breast cancer in 10 years in women between the ages of 30 and 40, through a program of healthy eating, physical activity and emotional health tips. Methodology: Multicentre study in 5 centres of Xarxa Oncològica de Catalunya Design: Quasi-experimental study with two groups: an intervention group and a control group

Introducció: El càncer de mama és el tumor més freqüent en dones occidentals i s’estima que a Espanya es van diagnosticar al voltant de 33.307 casos l’any 2019. Aquestes xifres han fet que es realitzin múltiples estudis que investiguin aspectes relacionats amb el càncer de mama com ara la prevenció primària o bé els tipus de tractaments. Tot i així, la investigació no incideix en un punt cabdal: la recurrència. Així doncs, l’aplicació de petits i grans canvis sobre factors modificables com seria l’alimentació, l’activitat física o bé la salut emocional a dones que han patit un càncer de mama podrien fer que es disminuís el risc de patir una possible recidiva. L’estudi proposat consisteix a reduir la recurrència de càncer de mama ductal en dones d’entre 30 i 40 anys que han superat aquest càncer, mitjançant un programa de consells saludables d’alimentació, activitat física i salut emocional. Objectiu: Reduir la recurrència del càncer de mama ductal als 10 anys en dones d’entre 30 i 40 anys, mitjançant un programa de consells saludables d’alimentació, activitat física i salut emocional. Metodologia: Estudi multicèntric a 5 centres de la Xarxa Oncològica de Catalunya. Disseny: Estudi quasi experimental amb dos grups: un grup intervenció i un grup control

Manager: Bonmatí Tomàs, Anna
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Soy València, Marta
Date: 2021
Abstract: Introduction: Breast cancer is the most common tumour in Western women and it is estimated that around 33,307 cases were diagnosed in Spain in 2019. These figures have led to multiple studies investigating aspects related to breast cancer such as primary prevention or types of treatments. However, the research does not focus on one key point: recurrence. Application of small and large changes on modifiable factors such as diet, physical activity or emotional health to women who have suffered this cancer could reduce the risk of possible recurrence. The aim of this study is to reduce the recurrence of ductal breast cancer in women between the ages of 30 and 40 who have overcome this cancer, through a program of healthy eating, physical activity and emotional health tips. Aim: To reduce the recurrence of ductal breast cancer in 10 years in women between the ages of 30 and 40, through a program of healthy eating, physical activity and emotional health tips. Methodology: Multicentre study in 5 centres of Xarxa Oncològica de Catalunya Design: Quasi-experimental study with two groups: an intervention group and a control group
Introducció: El càncer de mama és el tumor més freqüent en dones occidentals i s’estima que a Espanya es van diagnosticar al voltant de 33.307 casos l’any 2019. Aquestes xifres han fet que es realitzin múltiples estudis que investiguin aspectes relacionats amb el càncer de mama com ara la prevenció primària o bé els tipus de tractaments. Tot i així, la investigació no incideix en un punt cabdal: la recurrència. Així doncs, l’aplicació de petits i grans canvis sobre factors modificables com seria l’alimentació, l’activitat física o bé la salut emocional a dones que han patit un càncer de mama podrien fer que es disminuís el risc de patir una possible recidiva. L’estudi proposat consisteix a reduir la recurrència de càncer de mama ductal en dones d’entre 30 i 40 anys que han superat aquest càncer, mitjançant un programa de consells saludables d’alimentació, activitat física i salut emocional. Objectiu: Reduir la recurrència del càncer de mama ductal als 10 anys en dones d’entre 30 i 40 anys, mitjançant un programa de consells saludables d’alimentació, activitat física i salut emocional. Metodologia: Estudi multicèntric a 5 centres de la Xarxa Oncològica de Catalunya. Disseny: Estudi quasi experimental amb dos grups: un grup intervenció i un grup control
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20601
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Mama -- Càncer -- Recurrència
Breast -- Cancer -- Relapse
Mama -- Càncer -- Prevenció
Breast -- Càncer -- Prevention
Mama -- Càncer -- Aspectes nutricionals
Breast -- Cancer -- Nutritional aspects
Mama -- Càncer -- Aspectes psicològics
Breast -- Cancer -- Psychological aspects
Title: "Un canvi, una oportunitat": programa per reduir recurrències a 10 anys del càncer de mama ductal en dones: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors