Item


L’eficàcia de les cures centrades en el desenvolupament en el recent nascut prematur: revisió bibliogràfica

Introduction: Neonatal prematurity is considered the main cause of morbidity and mortality in Newborns (NB), as well as causing mainly neurological sequelae. Preterm NB have most immature organs and systems, thus having a higher incidence of developmental problems and deficiency and disability. Due to their vulnerability, premature NB have to be admitted to the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) where they are subjected to invasive and stressful procedures which do not create a favourable environment. That is why in NICUs it is necessary to create an environment with minimal stress mainly through the application of Development Centered Care (CCD); a more humanized care, which aims to improve the environment in which the immature RN develops and also to reduce the impact on him. Objective: To know the effectiveness of the implementation of CCD in premature NB in NICUs, as well as to determine the benefits they provide for RN and whether they contribute to the reduction of neurological sequelae that may preterm NB present

Introducció: La prematuritat neonatal és considerada la principal causa de morbiditat i mortalitat entre els Recent Nascuts (RN), a més de provocar seqüeles principalment neurològiques. Els RN preterme tenen els òrgans i sistemes més immadurs, tenint així una major incidència de patir problemes en el desenvolupament i de deficiència i discapacitat. Degut a la vulnerabilitat que presenten, els RN prematurs han d’ingressar a les Unitat de Cures Intensives Neonatals (UCIN) on son sotmesos a procediments invasius i estressants els quals no creen un entorn favorable. És per això que a les UCIN és necessari que es creï un ambient amb mínim estrès principalment a través de l’aplicació de les Cures Centrades en el Desenvolupament (CCD); unes cures més humanitzades, que pretenen millorar l’ambient on es desenvolupa el RN immadur i reduir l’impacte sobre aquest. Objectiu: Conèixer l’eficàcia de la implementació de les CCD en el RN prematur a les UCIN, així com determinar els beneficis que aporten pel RN i si contribueixen a la disminució de les seqüeles neurològiques que poden presentar els RN preterme

Manager: Fuentes Pumarola, Concepció
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Torrents Robles, Mireia
Date: 2021
Abstract: Introduction: Neonatal prematurity is considered the main cause of morbidity and mortality in Newborns (NB), as well as causing mainly neurological sequelae. Preterm NB have most immature organs and systems, thus having a higher incidence of developmental problems and deficiency and disability. Due to their vulnerability, premature NB have to be admitted to the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) where they are subjected to invasive and stressful procedures which do not create a favourable environment. That is why in NICUs it is necessary to create an environment with minimal stress mainly through the application of Development Centered Care (CCD); a more humanized care, which aims to improve the environment in which the immature RN develops and also to reduce the impact on him. Objective: To know the effectiveness of the implementation of CCD in premature NB in NICUs, as well as to determine the benefits they provide for RN and whether they contribute to the reduction of neurological sequelae that may preterm NB present
Introducció: La prematuritat neonatal és considerada la principal causa de morbiditat i mortalitat entre els Recent Nascuts (RN), a més de provocar seqüeles principalment neurològiques. Els RN preterme tenen els òrgans i sistemes més immadurs, tenint així una major incidència de patir problemes en el desenvolupament i de deficiència i discapacitat. Degut a la vulnerabilitat que presenten, els RN prematurs han d’ingressar a les Unitat de Cures Intensives Neonatals (UCIN) on son sotmesos a procediments invasius i estressants els quals no creen un entorn favorable. És per això que a les UCIN és necessari que es creï un ambient amb mínim estrès principalment a través de l’aplicació de les Cures Centrades en el Desenvolupament (CCD); unes cures més humanitzades, que pretenen millorar l’ambient on es desenvolupa el RN immadur i reduir l’impacte sobre aquest. Objectiu: Conèixer l’eficàcia de la implementació de les CCD en el RN prematur a les UCIN, així com determinar els beneficis que aporten pel RN i si contribueixen a la disminució de les seqüeles neurològiques que poden presentar els RN preterme
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20602
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Medicina intensiva neonatal
Neonatal intensive care
Infants prematurs
Premature babies
Infermeria en medicina intensiva
Intensive care nursing
Infermeria neonatal
Neonatal nursing
Title: L’eficàcia de les cures centrades en el desenvolupament en el recent nascut prematur: revisió bibliogràfica
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors