Item


Estudi de la qualitat de vida de les persones diagnosticades de disfàgia del Baix Empordà: projecte de recerca

Introduction: Dysphagia is the loss of coordination, synchronization and/or the effectiveness of some of the stages of swallowing. As a consequence it alters or complicates the mentioned process. The prevalence of people with dysphagia is increasing due to the ageing population. Some studies have shown that dysphagia impacts on the quality of life of that type of population. It produces anxiety, fear, depression, shame and social isolation related to eating. Also, many times disrupt their own safety. Objective: The scope of the study is to identify the quality of life level of those people diagnosticated with dysphagia who live in Baix Empordà. Methodology: That study has an observational, descriptive, transversal, and quantitative design. The study range will be people who have been diagnosticated with dysphagia who live in Baix Empordà. A simple probabilistic sample will be used. Furthermore, the instruments used for the data gathering will be two questionnaires: For the first one a sociodemographic data gathering and for the second one the Swallowing Quality of Life questionnaire (SWAL- QOL). Data analytics and data entering will be carried by Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)

Introducció: La disfàgia és la pèrdua de la coordinació, la sincronització i/o l’eficàcia d’alguna de les etapes de la deglució i per tant n’altera o dificulta el procés. La prevalença de les persones amb disfàgia cada cop és més elevada degut a l’envelliment de la població. Diversos estudis han demostrat que la disfàgia té un impacte sobre la qualitat de vida d’aquestes persones provocant ansietat, por, depressió, vergonya i aïllament social relacionat amb l’alimentació. Moltes vegades altera la pròpia seguretat. Objectiu: L’objectiu principal de l’estudi és identificar el nivell de qualitat de vida de les persones diagnosticades de disfàgia que estan empadronades a la comarca del Baix Empordà. Metodologia: L’estudi que es proposa realitzar té un disseny observacional, descriptiu, transversal i quantitatiu. L’àmbit d’estudi i la població serà les persones actualment diagnosticades de disfàgia i que estan empadronades a la comarca del Baix Empordà. El tipus de mostreig que es farà servir per seleccionar una mostra representativa serà el mostreig probabilístic simple. Els instruments que s’utilitzaran per a la recollida de les dades seran dos qüestionaris: el primer de recollida de dades sociodemogràfiques i el segon el Swallowing Quality of Life questionnaire (SWAL-QOL). L’anàlisi de les dades i la introducció de les dades es farà mitjançant el programa informàtic SPSS

Manager: Fontova Almató, Aurora
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Vendrell Torres, Marina
Date: 2021
Abstract: Introduction: Dysphagia is the loss of coordination, synchronization and/or the effectiveness of some of the stages of swallowing. As a consequence it alters or complicates the mentioned process. The prevalence of people with dysphagia is increasing due to the ageing population. Some studies have shown that dysphagia impacts on the quality of life of that type of population. It produces anxiety, fear, depression, shame and social isolation related to eating. Also, many times disrupt their own safety. Objective: The scope of the study is to identify the quality of life level of those people diagnosticated with dysphagia who live in Baix Empordà. Methodology: That study has an observational, descriptive, transversal, and quantitative design. The study range will be people who have been diagnosticated with dysphagia who live in Baix Empordà. A simple probabilistic sample will be used. Furthermore, the instruments used for the data gathering will be two questionnaires: For the first one a sociodemographic data gathering and for the second one the Swallowing Quality of Life questionnaire (SWAL- QOL). Data analytics and data entering will be carried by Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
Introducció: La disfàgia és la pèrdua de la coordinació, la sincronització i/o l’eficàcia d’alguna de les etapes de la deglució i per tant n’altera o dificulta el procés. La prevalença de les persones amb disfàgia cada cop és més elevada degut a l’envelliment de la població. Diversos estudis han demostrat que la disfàgia té un impacte sobre la qualitat de vida d’aquestes persones provocant ansietat, por, depressió, vergonya i aïllament social relacionat amb l’alimentació. Moltes vegades altera la pròpia seguretat. Objectiu: L’objectiu principal de l’estudi és identificar el nivell de qualitat de vida de les persones diagnosticades de disfàgia que estan empadronades a la comarca del Baix Empordà. Metodologia: L’estudi que es proposa realitzar té un disseny observacional, descriptiu, transversal i quantitatiu. L’àmbit d’estudi i la població serà les persones actualment diagnosticades de disfàgia i que estan empadronades a la comarca del Baix Empordà. El tipus de mostreig que es farà servir per seleccionar una mostra representativa serà el mostreig probabilístic simple. Els instruments que s’utilitzaran per a la recollida de les dades seran dos qüestionaris: el primer de recollida de dades sociodemogràfiques i el segon el Swallowing Quality of Life questionnaire (SWAL-QOL). L’anàlisi de les dades i la introducció de les dades es farà mitjançant el programa informàtic SPSS
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20604
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Trastorns de la deglució -- Pacients -- Catalunya -- Baix Empordà
Deglution disorders -- Pacients -- Catalonia -- Baix Empordà
Qualitat de vida
Quality of life
Title: Estudi de la qualitat de vida de les persones diagnosticades de disfàgia del Baix Empordà: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors