Item


Intel·ligència emocional i la seva relació amb la salut mental dels professionals d’infermeria: projecte de recerca

Introduction: Mental health is determinate by multiple social, psychological and biological factors. The significant association of emotional intelligence with mental and physical health has been recently studied, more specifically in nursing professionals due to the emotional management involved in this profession. Stressful factors are constant in these professionals and their lack of management can have consequences on their mental health. Objectives: Study mental health, describe occupational burnout syndrome, analyse emotional intelligence and relate the level of emotional intelligence to the mental health of participating nursing professionals and to the burnout of nursing professionals of the hospital area of the Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. Methodology: A descriptive and cross-sectional study will be carried out with a sample of nursing professionals who are working in the emergency department, Intensive Care Unit 1 and 9, Coronary Unit, Multi-purpose Intensive Care Unit, Reanimation and Intermediate Respiratory Care Unit of the Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta

Introducció: La salut mental està determinada per múltiples factors socials, psicològics i biològics. Recentment s’ha estudiat l’associació significativa de la intel·ligència emocional amb la salut mental i física, més concretament en els professionals d’infermeria a causa del maneig emocional que comporta aquesta professió. Els factors estressants són constants en aquests professionals i la manca de gestió d’aquests pot comportar conseqüències en la seva salut mental. Objectius: Estudiar la salut mental, descriure el desgast professional o síndrome del burnout, analitzar la intel·ligència emocional i relacionar el nivell d’intel·ligència emocional amb la salut mental dels professionals d’infermeria participants i amb el desgast professional o burnout dels professionals d’infermeria de l’àmbit hospitalari de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. Material i mètodes: Es realitzarà un estudi descriptiu i transversal amb una mostra de professionals d’infermeria que estiguin treballant en el servei d’urgències, Unitat de Cures Intensives 1 i 9, Unitat Coronària, Unitat Polivalent de Cures Intensives, Reanimació i Unitat de Cures Respiratòries Intermèdies de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta

Manager: Suñer Soler, Rosa
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Venzal Freire, Mar
Date: 2021
Abstract: Introduction: Mental health is determinate by multiple social, psychological and biological factors. The significant association of emotional intelligence with mental and physical health has been recently studied, more specifically in nursing professionals due to the emotional management involved in this profession. Stressful factors are constant in these professionals and their lack of management can have consequences on their mental health. Objectives: Study mental health, describe occupational burnout syndrome, analyse emotional intelligence and relate the level of emotional intelligence to the mental health of participating nursing professionals and to the burnout of nursing professionals of the hospital area of the Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. Methodology: A descriptive and cross-sectional study will be carried out with a sample of nursing professionals who are working in the emergency department, Intensive Care Unit 1 and 9, Coronary Unit, Multi-purpose Intensive Care Unit, Reanimation and Intermediate Respiratory Care Unit of the Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta
Introducció: La salut mental està determinada per múltiples factors socials, psicològics i biològics. Recentment s’ha estudiat l’associació significativa de la intel·ligència emocional amb la salut mental i física, més concretament en els professionals d’infermeria a causa del maneig emocional que comporta aquesta professió. Els factors estressants són constants en aquests professionals i la manca de gestió d’aquests pot comportar conseqüències en la seva salut mental. Objectius: Estudiar la salut mental, descriure el desgast professional o síndrome del burnout, analitzar la intel·ligència emocional i relacionar el nivell d’intel·ligència emocional amb la salut mental dels professionals d’infermeria participants i amb el desgast professional o burnout dels professionals d’infermeria de l’àmbit hospitalari de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. Material i mètodes: Es realitzarà un estudi descriptiu i transversal amb una mostra de professionals d’infermeria que estiguin treballant en el servei d’urgències, Unitat de Cures Intensives 1 i 9, Unitat Coronària, Unitat Polivalent de Cures Intensives, Reanimació i Unitat de Cures Respiratòries Intermèdies de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20605
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Infermeria -- Aspectes psicològics
Nursing -- Psychological aspects
Infermeres -- Estrès laboral
Nurses -- Job stress
Intel·ligència emocional
Emotional intelligence
Pandèmia de COVID-19, 2020-
COVID-19 Pandemic, 2020-
Infermeres -- Salut mental
Nurses -- Mental health
Title: Intel·ligència emocional i la seva relació amb la salut mental dels professionals d’infermeria: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors