Item


Macrocyclic chemistry. From anion recognition to the reactivity of their copper complexes

Macrocyclic ligands and its complexes have been studied in a wide variety of fields, among them bioinorganic chemistry. In this work it is reported three studies of macrocyclic species under three points of view. Firstly, the interaction between the macrocyclic ligand P3 and three isomeric carboxylic diacids are studied through means of potentiometric titrations, NMR studies and computational methods. In the second part, a new family of macrocyclic iminic ligands is synthesized as long as their dinuclear Cu(I) complexes. These have been studied as a nuclease mimics with DNA through means of circular dicroism, agarose gel electrophoresis, and atomic force microscopy. A difference of the activity, depending on the structure of the complex, have been clearly observed. Finally, it is studied the reorganization of the macrocyclic cavity leading to a larger ring that some of the iminic ligands undergo when in contact with Cu(I).

En aquest treball es presenten els estudis relacionats amb macrocicles, des de tres punts de vista. En la primera part s’estudien les interaccions entre l’hexaazamacrocicle P3 i tres àcids dicarboxílics aromàtics isomèrics, usant valoracions potenciomètriques, estudis de RMN nuclear i computacionals. En la segona part es sintentitza una nova familia de lligands macrocíclics imínics, i els seus complexos dinuclears de Cu(I). Aquests s’estudien com a models de nucleasa envers el ADN a través de tècniques de dicroisme circular, electroforesis en gel d’agarosa i microscòpia de forces atòmiques, observant una clara diferencia en l’activitat en funció de l’estructura del complex. Finalment s’estudia una reacció de ampliació de la cavitat macrocíclica d’una familia de lligands imínics quan entren en contacte amb cations Cu(I), posant en contraposició els lligands que donen l’ampliació amb els que no la donen.

Universitat de Girona

Manager: Llobet Dalmases, Antoni
Martínez Lorente, Mª Ángeles
Martínez Lorente, Mª Ángeles
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Química
Author: Arbusé Font, Arnau
Date: 2020 November 12
Abstract: Macrocyclic ligands and its complexes have been studied in a wide variety of fields, among them bioinorganic chemistry. In this work it is reported three studies of macrocyclic species under three points of view. Firstly, the interaction between the macrocyclic ligand P3 and three isomeric carboxylic diacids are studied through means of potentiometric titrations, NMR studies and computational methods. In the second part, a new family of macrocyclic iminic ligands is synthesized as long as their dinuclear Cu(I) complexes. These have been studied as a nuclease mimics with DNA through means of circular dicroism, agarose gel electrophoresis, and atomic force microscopy. A difference of the activity, depending on the structure of the complex, have been clearly observed. Finally, it is studied the reorganization of the macrocyclic cavity leading to a larger ring that some of the iminic ligands undergo when in contact with Cu(I).
En aquest treball es presenten els estudis relacionats amb macrocicles, des de tres punts de vista. En la primera part s’estudien les interaccions entre l’hexaazamacrocicle P3 i tres àcids dicarboxílics aromàtics isomèrics, usant valoracions potenciomètriques, estudis de RMN nuclear i computacionals. En la segona part es sintentitza una nova familia de lligands macrocíclics imínics, i els seus complexos dinuclears de Cu(I). Aquests s’estudien com a models de nucleasa envers el ADN a través de tècniques de dicroisme circular, electroforesis en gel d’agarosa i microscòpia de forces atòmiques, observant una clara diferencia en l’activitat en funció de l’estructura del complex. Finalment s’estudia una reacció de ampliació de la cavitat macrocíclica d’una familia de lligands imínics quan entren en contacte amb cations Cu(I), posant en contraposició els lligands que donen l’ampliació amb els que no la donen.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/673534
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20619
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Subject: Química bioinorgànica
Bioinorganic chemistry
Química supramolecular
Supramolecular chemistry
Compostos macrocíclics
Macrocyclic compounds
Complexos de coure
copper complexes
546 - Química inorgànica
Title: Macrocyclic chemistry. From anion recognition to the reactivity of their copper complexes
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors